Föreläsningar i filosofins historia (1914)


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1913
Kuvaus: 
Edvard Westermarcks föreläsningar i filosofins historia vårterminen 1914.
Edvard Westermarkin luennot filosofian historiasta, kevätlukukaudella 1914.
Edvard Westermarck's lectures on the history of philosophy in the autumn semester of 1914.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek, samling: Westermarck, Edvard, kapsel 78.
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto, kokoelma: Westermarck, Edvard, kapseli 78.
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library, collection: Westermarck, Edvard, capsule 78.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.