Föreläsningar i filosofins historia (1912-1913)


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1912
Kuvaus: 

Edvard Westermarcks föreläsningar i filosofins historia höstterminen 1912 och 1913.
Edvard Westermarkin luennot filosofian historiasta, syyslukukaudella 1912 ja 1913.
Edvard Westermarck's lectures on the history of philosophy in the autumn semester of 1912 and 1913.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek, samling: Westermarck, Edvard, kapsel 78.
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto, kokoelma: Westermarck, Edvard, kapseli 78.
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library, collection: Westermarck, Edvard, capsule 78.
http://web.abo.fi/library/hands/

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.