En kortt afhandling om Medel at förekomma dueller


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1775
Kuvaus: 

Praeses: Johan Bilmark
Respondens: Karl Fredrik Holm

En kortt afhandling om Medel at förekomma dueller
1776

Skannerointi: Åbo Akademin kirjasto
Inskanning: Åbo Akademis bibliotek
Scan: Åbo Akademi university library

http://bibbild.abo.fi/