Edvard Westermarcks dagbok mars-maj 1938


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1937
Kuvaus: 

Ett urval sidor ur Edvard Westermarcks dagbok mars-april-maj 1938.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

24
March, 1938

14 MONDAY
Brev från Anna
Svalorna kommo

X

 

15 TUESDAY Svalorna kommo.
Slutade kapitlet Christianity and irregular
Sex Relations   133 blad
på 30 dagar.
En vacker vit lilje-
stängel med blommor.

 

16 WEDNESDAY O Full Moon 5h. 15.m.

Näktergalen hördes i
trädgården på aftonen
av mig ; Muhamed
såg den på morgonen 

 

17 THURSDAY St. Patrick.

 

18 FRIDAY.
Eftermiddags té hos
målaren Åkerbladh tilsam-
mans med Dahl.
Brev från frk Arrhenius
På Edvardsdagen.

 

19 SATURDAY

 

20 SUNDAY. 3rd in Lent. Besökte Miss Vickers

 

21 MONDAY  Äntligen ett väl-
kommet regn! Ganska
rikligt.
Brev från Anna S.
Kort från Lagerborg.

 

22 TUESDAY.

 

23 WEDNESDAY. Avsände min
Recension av Havelock
Ellis’ bok till Nature.
Något regn. Kort till
Lagerborg.

 

24 THURSDAY ( Last Quar. 1h 6m.

 

25 FRIDAY Annunciation B.V.M. Lady Day.

 

26 SATURDAY
Avsände brev till
Aline[?] och frk Arrhenius.
Fick brev från Nils.

 

27 SUNDAY 4th in Lent. Avslutade köp
av berget vid havet
(£ 100). Skrev brev till
Nordbanken med av[?]an
att skicka £ 125 till England.

 

31 THURSDAY O New Moon 18h 52m.

 

APRIL 1 FRIDAY.

2 SATURDAY.
Avslutade kapitlen
om könsmoralen. På 48
dagar har jag sålunda
skrivit 188 blad, inte så
illa (4 blad om dagen).

 

3 Sunday. 5th in Lent. Brev till Nils och
Margaretha & frk Arrhenius
(rekomd.)

 

4 MONDAY

Telegrammet kom omkr. Kl. 11 f.m. och hon har dött samma dag (d 5te)

5 TUESDAY Telegram från Anna: ”Helena died
quietly this morning”.
Skrev brev till Anna
och Rolf att avsändas imorgon.
Telegram till Anna.

 

6 WEDNESDAY.
{...}

 

14 THURSDAY. Maudy Thursday O Full Moon 18h 21m.

 

15 FRIDAY. Good Friday.
Kap om Regard for
truth fullkomligt färdigt
och kollationerat

 

16 SATURDAY.

 

17 Sunday. Easter Sunday. Avsände brev
till Claesson, Anna,
Rolf

 

18 MONDAY. Bank Holiday.

 

19 TUESDAY.
Dahl med sin son
Carl hos mig.

 

20 WEDNESDAY.
Avsände korrektur
till Nature & Rolf
skrev brev till Madam
Sava[da?]

 

25 MONDAY. St. Mark.
Skrev kort till Anna.

 

26 TUESDAY.

Dahl här.

 

27 WEDNESDAY.
Rek. Brev till fru Aschan
Skrev brev till
Mari, Haartman,
Tollet att avsändas
i morgon

{...}

9 MONDAY. Half Quarter.

 

10 TUESDAY.
Lunch hos Lady
Scott med Markisen
och Markisinnan of
Bute, belgiska [?]
och engelska [?] i
Ca[?]llance f[?]

 

11 WEDNESDAY.
Avsände brev
till Nils
Besökte Miss Vickers

Liitetiedostot: