Edvard Westermarcks dagbok maj-september 1938


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1937
Kuvaus: 

Ett urval sidor ur Edvard Westermarcks dagbok maj-september 1938.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

42
MAY, 1938

 

16 MONDAY.
Monsieur Peyras här
på e.m. Skrev til
Miss Wheeler

 

17 TUESDAY.
Monsieur Peyra,
Här
Sände brev
till Nordbanken och
John Goods

18 WEDNESDAY.

 

47
JUNE, 1938 

2 THURSDAY.
Dahl med sin son
Eric på e.m. hos
mig.

 

3 FRIDAY.
På lunch hos Gas-
kings
 Besökte Hassan med
Scheriff.

 

4 SATURDAY.

5 Sunday. Whit Sunday. First Quar. 4h. 32m.
49

 

9 THURSDAY.

 

10 FRIDAY.
Avreste från Tanger
med Sibajak

11 SATURDAY. St Barnabas.
Fördröjdes av
stark motvind längs
portugisiska och spanska
kusten. När vi vi
kommo in i Biskaya-
viken blev havet
alldeles lugnt och

 

12 Sunday. Trinity Sunday O Full Moon 23h. 47m.
höll sig så ända
tills vi kommo till
Southampton 

50

 

13 MONDAY. På ångbåten åt
jag vid ett bord med
ett skotskt prästherr-
skap som vistats i
Jerusalem närmare
ett år.

 

14 TUESDAY. Anlände på morgo-
nen till Southampton.
Efter ankomsten
till London gick
jag från mitt hotell;
Thackeray Hotel,
genast till British
Museum och började
mitt arbete. Därmed

 

15 WEDNESDAY. fortsatte jag sedan
varje vardag då
jag tillbragt 9 tim-
mar eller mera
i Museet. Om
aftnarne hade
jag där som mid-
dagsgäster dr. Heine[?] o Granqvist,
Miss Dawson, Ms.

[…]

57

JULY, 1938

7. THURSDAY.

 

8. FRIDAY. Åt middag hos Alvens.

 

9. SATURDAY. Fire Insurance expires. Avreste
med Ilmatar. Hela
resan alldeles lugnt
väder. Hade till res-
sällskap en engelsk
herre och 3 st damer,
herr von Mickwits
som skulle besöka sina

 

10. Sunday. 4th after Trinity. släktingar i
Monrepos, samt fröken
Dahlström.

59

 

14 THURSDAY. Anlände till
Helsingfors kl. 9 f. m.
och avreste samma
dag kl. 3 till
Lappvik, där Rolf
och hans barn vistas.

 

15 FRIDAY. St. Swithin. Vädret vackert
och varmt, t. o. m.
mycket varmt, dag
efter dag.

 

16 SATURDAY.

 

17 Sunday. 5th after Trinity.

61

 

21 THURSDAY.

 

22 FRIDAY. Besökte Alina[?] och
[?] på Ängheden[?]
tillsammans med
Pippings.

 

23 SATURDAY. Nils, Kurt och
Märta kommo seglande
från Pargas. De logera
hos mig.

 

24 Sunday. 6th after Trinity. De seglade
med barnen hela
dagen. Nu skola
vi äta kvällsvard.

 

67
AUGUST, 1938

11 THURSDAY. Half Quarter. Full Moon 5h. 57m.

 

12 FRIDAY.

 

13 SATURDAY. Besökte Gullö. En
härlig dag. Gjorde utfärd
till träsket och jakt
stugor på dess strand.
Hemfärd med motorbåt
i månskenet i sällskap
med alla Gullöborna.

 

14 Sunday. 9th after Trinity.

73

SEPTEMBER, 1938

 

1 THURSDAY. First Quar. 17h. 28m.

 

2 FRIDAY. Besökte dr Viva
Lagerborg.

 

3 SATURDAY.

 

4 Sunday. 12th after Trinity.
Kvällsvardsbjud
ning för dr Lagerborg
Rolf L. samt dotter
Helena.

 

Liitetiedostot: