Brev till Westermarck den 4.3.1931


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1931
Kuvaus: 

Brev från Rolf Lagerborg till Edvard Westermarck, daterat den 4.3.1931.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/

Transkribering/Litterointi/ Transcription: Erik Hallstensson/Filosofia.fi 2008
 

12651 (116 R.L. till E.W.)

Kaskisg. 4 A
4/III 31

Käre Vän! Endast en hälsning
från Backmanssons konterfej av Dig,
som sedan i lördags hänger i Ditt
seminarierum på långväggen vänster
om ingången. Porträttet är bra från rum-
mets smaländor, bäst från prefektrum-
met men vid bordet kommer man för
nära inpå det, färgerna bli för charge-
rade. Men obegripligt levande gör sig
Tavlan; och uttrycket och minen
äro ju ypperliga – kanske liksom färgen
något för mycket i rosenrött.

    I går kväll upp-
byggde jag mig med att läsa sista delen av Hr Al-
bert Edelfelts brev: ”Kring Sekelskiftet”. Där står
(’64) (Edelfelt var i London, juni 1897): ”De
måtte ha ett synnerligt nöje att kläda sig, män-
niskorna här. W. som varit på några slott
på landet, sade att herrar som damer alltid
kläda om sig 4 gånger.” – Är W.= Du?
Jag har icke Minnen från mitt liv här
till hands; kanske var Du icke i London
 

12651b
2/116

1899 om sommaren.
Min ’affär’ håller på
domna bort. Om söndag 1/3 och måndag 2/3
skrev jag ännu rättelser (på finska) till
Uusi Aura & Ylioppilaslehti; nu har jag nog.
Akateeminen Karjalaseura hade sin ordf.
& sekreterare hos mig i lördags för att överens-
komma om någon ömsesidig reträtt; Hol-
ger Nordström hade (av Hirn & Castrén)
sänts mig som sekundant (han trycker
ju mitt Sthlmsföredrag, som i går bör ha utkom-
mit i F. T.). Men förhandlingarnas resultat
strandade på en artikel i Ylioppilaslehti, som
utkom samma dag. Jag tror Rektor får ren-
sa auditoriet denna vecka för sista gången.
Illa rädd är jag för en artikel av Rolf Norden-
streng – Gud bevare oss för våra vänner – som
han har färdig. Däremot var Landquists
artikel i Aftonbladet imorse ägnad att
stöda mig också hos högre instanser, det
 skall bli intressant att se, huru det
går. Huvusaken är at jag behållit skol-
platsen – katedern; och Consistoriet. Och
att Lappoandan motats ut. Här är sol; men
-14 - 26º sedan 5 dagar. Marie eldar och sköter
blommor och hälsar Din RfL