Brev till Westermarck den 25.2.1931


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1931
Kuvaus: 

Brev från Rolf Lagerborg till Edvard Westermarck, daterat den 25.2.1931.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/

Transkribering/Litterointi/ Transcription: Erik Hallstensson/Filosofia.fi 2008

12650a (115) R. L. till Edv. Westermarck

Torsdag 25/II 31
Hos Dig

    Käraste Vän! Glittrande glad
 meddelar jag dig, att vid justeringen av
mitt e.o. prof. förslag idag endast 4 av 7
föllo till förmån för Salomaa: Artur Hjelt,
Auer, Pietilä & Haataja. Vadan Tunkelo
är föreslagen med 54 röster och jag med
39. Följande i ordningen har 18, Salo-
maa under 10.  – Kansler\Suolahti/ lär vara arg
både på studenterna och mig, men mest
på studenterna. Det säges att han äm-
nar låta ärendet ligga, innan han sän-
der det vidare till den nya väntade
regeringen.
    I morgon skall Brotherus
låta 2 pedeller icke släppa in mera
än 60 åhörare – ungefär mitt antal
i Hfrs. Så går han själv kl 4.15 och ren-
sar korridoren; han har tillkallat ett
antal vaktmästare från inrättnin-
garna i grannskapet. Så kliver jag in.
Ser det ut att bli visslingar, följer
han med och antecknar och utvisar
 fridstörarna.

 

12650b

Brotherus har morskat upp sig under
veckan.  – Wallensköld satt jag hos i 3 timmar
senaste fredag; han tog mig med storm, det
är ruter och hållning och verklig kanslers-
värdighet i honom. Tack för den Kanslern,
Du!
I går skrev han till Setälä, bifogar
ett brev från Rektorsämbetet här – ”Ottokar” är
i Sverige – det var Homén. W:skiöld frågar
Setälä, till vilka åtgärder han skridit med
anledning av det förefallna – i betraktande
av att det icke är som sig bör, att den ena
högskolans studenter demonstrera mot den
andras.
Annars strålar Marie ”mellan
rosor”, hon har fått mycket blommor
att sköta, sända som tröst till Din
pensionär.  – Jag vet icke, huru jag skall
uppskatta att nu ha stadig bostad i
Åbo under alla dessa svårigheter. Riks-
svenska pressen har skrivit – och skriver –
mycket vackert; och här fortgår rabal-
dret, men opinionen har svängt mot
bråkmakarna. T.o.m. R. A. Wrede har
sänt mig en uppmuntran med ett
särtryck.
    I övermorgon firas Mattidagen,
middag och så ”som vanligt”. Det blir
med djup rörelse jag skall ägna
frånvarande vänner en skål!
Din RfL