Brev till Westermarck den 15.2.1931


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1931
Kuvaus: 
Brev från Rolf Lagerborg till Edvard Westermarck, daterat den 15.2.1931.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
 
Transkribering/Litterointi/ Transcription: Erik Hallstensson/Filosofia.fi 2008
12649a               114 
 
RL till Edv. Westermarck
Hos Dig i Åbo
15/2 söndag
31

Käre Vän!
    Ditt brev har legat
obesvarat, annat än med särtrycken Du
önskade, som avgingo den 12 dennes, under
rekommendation. Jag har varit i Stockholm
och Uppsala, där jag höll föredrag om Tro
mot bättre vetande inför Bohlins teologer,
råkade Hägerström och Tegner och på
ett kalas hos Bohlin kyrkohistorikern
Linderholm, m.fl. prästmän! Linder-
holm står ju för Sverige, liksom jag för
Finland, för Kr. Schjelderups Tidskrift
Fritt Ord. – Och efter min hemkomst
i onsdags e.m., båten var försenad,
så jag jämnt och nätt hann upp
till seminariet, ha under de tre
dagar som gått ett rabalder gått av
stapeln med anledning av en inter-
view, där jag icke sjunger Lappos lov (i
Aftonbladet i Sthlm), Uusi Aura tog
i det först, Uusi Suomi & Ajan Sana
sedan. I den  sista tidningen påyrkas att

2/

en sådan som jag icke kan få erkännandet
- tunnustuseläkkeen – att bli e.v. pro-
fessor (medan jag var i Sverige föreslogs jag
med 42 röster mot 34, men tillfölls
en med finskt namn, jag vet alltfort icke
vem det var). Ajan Sana stämplar mig
som landsförrädare. Av bilagda klipp ser
Du, huru jag vållat rektor \Brotherus/ bekymmer.
Hirn och Kaila ha rått mig att svara
– jag väntar på tidningarna, och med-
sänder dem, om svaren ingår idag. Ett
telefonerande med Hirn och hemmet har
det varit utan ända – och hade jag
icke haft Din lokal, så skulle jag varit
alldeles under isen. Arbetarbladet tog
mig i försvar – men på studenternas
hot kommer e.o. professuren att
falla. Beslutet skall justeras om
onsdag.
    Det skall ha gått så långt att
studenter (finska) ämnat taga emot
mig vid tåget – men jag hade gudskelov
ledighet i torsdags och fredags alltfort. Hirn

3/

skall rått min pojke att icke ringa till
polisen, utan genom Brotherus varsko
- Jalander om det planerade uppträdet.
Otidiga telefonuppringningar till hemmet
i Helsingfors; en hedersgåva – en eldgaffel,
till den ”fattig fan” jag talar nu i inter-
view’n har/ man också hugnat mig med.
Få se vad mina svar och utdraget
i Å.U. idag ur föredraget jag höll i
går inför entusiastisk publik, med
skake hand, efteråt av Rindell, Otto t.,
och Lindman, - få se vad det skall hjälpa.
Men jag har närmare 50 åhörare i
Helsingfors, där jag föreläser på finska
Gamla tidens filosofi. Vad bråk skola
de ställa till? Student/Mötet i Helsingfors,
som icke blev av, skulle formulera
ett misstroendevotum; enligt Ajan
Sanas artikal önskade man mitt
entledigande från Universitetet.
I torsdag gäller det, vid min första
föreläsning; jag skall gå upp till Brotherus
och taga intraktionen.  – Men då är

4/
 presidentvalet över; och därmed har
inträtt en viss avspänning. Och miss-
stämningen mot Lappo har ökats av
Aktivistis tilltag med provok[a]tion till
skott.
    Så förstår du vilken lisa för mig det
varit att ha fått rida ut den första stor-
men på avstånd – och icke i ett hotellrum
utan telefon. Filosofens sköna sinneslugn
måste jag bevara – om en vecka skall jag
ha föredrag i Vetenskaps-societeten; och det
skall nu skrivas de närmaste dagarna. Fast-
lagstisdagen ha vi ju lov. Det blir om ”Huru
barnet kommer till tro”; och vidpass hälften
är först färdigt.
    Tänk alltså i Ditt Tusculum
med bråket här som bakgrund, på huru
Du har det skönt: och njut dubbelt!
Hälsa mimosor och svärdsliljor och
mandelträden och släpärterna och
var lycklig att vara ifrån och i söderns
primavera!

    Din Rolf L
Mari mår bra och är rar och snäll