Brev till Landtman 19.11.1911


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1911
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Gunnar Landtman, daterat den 19.11.1911.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Transkribering/Litterointi/Transcription: Fanny Malmberg/Filosofia.fi 2011.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

1

Andregatan 7, Helsingfors 19- II. 1911.

 

Broder Landtman,
jag hade just lagt in pappret i skrivmaski-
nen för att skriva ett brev till dig — då ditt eget brev av den
30 december anlände. Detta förefaller nästan som telepati, isyn-
nerhet som jag nu i omkring ett års tid alltjämt havt för avsikt
att skriva dig till och tacka dig för dina intressanta brev. Du
kan inte tro huru det grämt mig att jag icke kommit mig för att
skriva, men när det obligatoriska skrivarbetet för dagen är över
och stundom endast till hälften avslutat, kännes det odrägligt
att sätta sig ned igen för att fortsätta. Men nu hade jag äntli-
gen en fridsam stund och beslöt därför att konversera en smula
med dig. Det gläder mig synnerligt att höra om framgången
av ditt arbete. Jag avgav ett mycket erkännande utlåtande över din
reseberättelse till Consistorium, berömmande din energi under
förhållanden som stundom varit ganska motiga och uttalande den
förväntningen att ditt arbete sådant du för närvarande bedriver
det kommer att leda till vackra resultat. Consistorium teg och
samtyckte, likasom sektionen gjort därförinnan. Jag hoppas nu
bara att du får hållas frisk och icke häller blir uppäten. Själv
hade jag en intressant sommar i ett berberdistrikt söderom Fez, dit
jag aldrig förut lyckats komma. Jag håller nu på med att skriva
på min bok och skall sända ett långt kapitel, en 40 trycksidor
till Folk-Lore; det är en skildring av en marockansk offerritual.

2

Då jag fick ditt brev kom min gamla söderfavslust över mig —
du vet kanske inte om att jag i min ungdom drömde om att slå mig
ned på Påskön och gifta mig med en prinsessa, vars namn var
Anaki-anaki. Vem vet om man inte ännu en dag styr sin kosa åt
det hållet. Men det är föga troligt; då Marocko-boken är färdig
kommer turen till en ny alldeles omskriven upplaga av Äktenska-
pet och ett par tilläggskapitel till Moralen. Och solen börjar
ju redan luta mot väster. Som bäst håller jag på att föreläsa
om religionen, de två nästa föreläsningarna egnas totemismen,
över vilket ämne vi nu ega Frazers stora bok Totemism and Exogamy
i fyra tjocka delar. Senaste termin föreläste jag två timmar i
veckan över magi och kom då på en något annan klassifikation än
den vanliga. Karsten funderar på att bege sig till Sydamerika
trots han icke fick stipendiet. Han har emellertid goda inkom-
ster, sedan han fått ett docentstipendium. Det är för övrigt
ganska tråkigt i Sektionen. Och nu miste vi den älskvärda vännen
Mandelstam helt oförväntat; jag skall just gå att kondolera
hans enka. Därför får det vara nog för denna gång. Jag skall
framdeles se till att mina brev icke få förhålla sig till dina
som 1:3. Må väl och sköt väl om dig och var glad över det till-
fälle som du har att utträtta någonting verkligt betydande för
all framtid. Bokstudier komma alltid i framtiden att ersättas
av andra och bättre, men arbete ute på fältet kan aldrig för-
åldras utan frukterna förbliva en evig minnesvård över arbetaren.
Din tillgivne vän

Edv. Westermarck

Liitetiedostot: