Brev till Landtman 14.04.1926


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1926
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Gunnar Landtman, daterat den 14.04.1926.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

http://web.abo.fi/library/hands/

Transkribering/Litterointi/Transcription: Fanny Malmberg/Filosofia.fi 2011.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Tanger 14. april 1926

 

Broder Gunnar Landtman,

 

Tack så mycket för Ditt brev och för kortet som före-
gick det. Det gläder mig i hög grad att Du varit nöjd med
vistelsen i Cambridge och att Du haft tillfälle att arbeta
under så gynnsamma förhållanden. Framför allt gläder det mig
att Din bok nu är i det närmaste färdig. Det blir en stor och
mycket betydelsefull bok, såsom framgår av titlarna på de
många kapitlen, även om jag väl visste det förut, och jag
sänder Dig mina bästa lyckönskningar på förhand. Av egen er-
farenhet vet jag att det dock ar ett ganska avsevärt steg
mellan ett färdigt manuskript och en färdigtryckt bok. Det tog
mig hela hösten att uppgöra registret till min ”Ritual and
Belief in Morocco,” och ännu sitter jag och väntar på de
sista korrekturen till registret. Det blir en bok i två band,
på inalles nära 1300 sidor. En fransk översättning, verkställd
av prof. A. Van Gennep, skall utkomma på Payots förlag i Pa-
ris. Samma professor vill också översätta sista upplagan av
min "Human Marriage," och har funnit en förläggare därför i
Paris. Jag skall just skriva ett företal till den franska
översättningen av min "Moral Ideas", som torde utkomma inom
kort. Under väntan på korrekturen till min Marocko-bok har
jag skrivit ”A Short History of Marriage”-- a pot-boiler--
och en liten bok benämnd ”The Goodness of Gods,” för en
av The Rationalist Press Association utgiven serie. Jag tänker
att jag får korrekturen färdiga till början av sommarn.

2

 

    Det är härligt här i mitt Tusculum bland blonmor och näk-
tergalar, och vilken himmel och vilket hav! Omkring den 25.
dennes ämnar jag avresa till England, och hoppas ofantligt
att få träffa Dig denna gång. I slutet av juni har jag för
avsikt att återvända hit och ta ihop med min samling av nära
ettusen arabiska ordspråk, som jag samlat under mina resor.
Det roar mig, och nöjet kan ju unnas mig, liksom andra herrar
få lägga sin patience. Ännu en bok ville jag skriva
 

”Ethical Relativity,” det blir kanske i höst, om inte i sommar.

    Frazer skickade mig sin bok ”Worship of Nature”, vol.I.
med en synnerligen älskvärd dedikation. Vilken beundransvärd
arbetsförmåga den mannen har, trots sina sjuttio år. Avunds-
värt! Och dock sade han mig att han arbetar långsamt -- annat
var det med Robertson Smith!

    För ögonblicket känner jag mig friare än under många,
många år, jag kan nästan säga sedan jag tog min kanidatexa-
men. Förarbetena till min Marocko-bok vidtogo för jämt 28 år
sedan, ehuru de fortskridit med långa mellanskov. Jag känner
mig glad över att jag fått boken färdig, ty under en så lång
tid kan ju mycket hända.

   Nu farväl för denna gång, och många varma hälsningar
från

                                                      Din tillgivne

                                                                 Edv. Westermarck

Liitetiedostot: