Brev till Lagerborg den 9.4.1927


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1927
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 9.4.1922.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2919

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Tanger
  9. IV. 1927.

Broder Lagerborg,

Tack för Ditt
brev! Var god och
öppna paketet från
Söderström & Co och
se vad det innehåller,
men sänd det inte
hit under några
omständigheter. Bildningens
förkämpar idet mörka
Marocko skulle tvinga
mej att betala en

[2]

hel förmögenhet för
dess bildningsfient-
liga innehåll. Om
paketet innehåller
den finska över-
sättningen av min
bok, skulle Mari
föra tio exemplar
därav till professor
Uno holmberg,
Köpmansgatan 9.
     jag skrev för
någon vecka sedan
ett brev till Dej,
och ett annat till
Mari med anhållan
om en sändning av

[3]

frön.
   Härifrån är inte
mycket att förtälja
Den 23 dennes borde
min ångbåt vara här,
varför min adress,
efter det dessa rader
mött Dej, blir
Burpham, Guildford,
Surrey, England.
     Jag är glad över att
dett gått så pass bra
för Itäinen. Holmberg
är en strävsam och
ordentlig karl, och så
vitt jag kan bedöma
saker ganska begåvad.

[4]

Nu kom min
skriftlärda och jag
måste börja mitt
arbete. – jag undrar
om Du känna
Bertrand Russell’s
”Analysis of Mind”
och andra böcker av
honom. Han är nog
troligen med rätta
ansedd för att vara
Englands förnämsta
nu levande filosof –
värd att läsa. Jag delar
hans åsikter i mycket, och
en gång sade han mig
plötsligt och utan all pro-
vokation att han kommit
över till min sida i
etiken, ehuru han troligen
varit av en annan uppfattning.
Många hälsningar från vännen.
            Edv. Wck

Liitetiedostot: