Brev till Lagerborg den 9.10.1930


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1930
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 27.4.1930.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

http://web.abo.fi/library/hands/

Ref.nr. 2939

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2010.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Åbo 9/x 30.

N. B. Rolf Pipping, som
också varit medlem av
Prometheus ber att få
vara med om kransen
        Din
        Edv. Wck.

Liitetiedostot: