Brev till Lagerborg den 6.12.1936


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1936
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 6.12.1936.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

http://web.abo.fi/library/hands/ Ref.nr. 2964

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

            Villa Tusculum
            6. dec. 1936

    Käre Vän,
   
    Mycken tack för
Ditt brev. Jag telegra-
ferade till dig strax
efter mottagandet att
hon kan få vånin-
gen för 1000 mk.
Jag trodde att en
primadonna (?) från
Stockholm, där allting
är så dyrt, skulle
finna det billigt att
betala 130 kronor för
en fin våning med
värme och ljus och

[2]

uppassning och mat-
lagning. Men eftersom
hon är så utfattig
som du sade och vår
teaters gäst och van
att leva på nåde-
gåvor, har jag sänkt
priset. Jag kommer
inte ihåg om jag
meddelade Dig att tre
aktreser vill komma
och bo i min våning
men att jag inte tog
emot dem. Jag låter
hellre min våning
stå tom än gör
den till en fattiggård.
    Jag har just
slutat en serie av

[3]

sex artiklar (20 00 ord varje) om the
ABC of marriage, ” som
Allied News Agency
bett mig skriva. Det
var ju lätt och t.o.m.
trevligt arbete och
tog inte just mer än
åtta dagar. Nu får
jag igen återgå till
kristendomsböckerna.
Söderbloms bok om
bergspredikan är in-
tressant. Han pratar
ju åtskilligt som jag
omöjligt kan god-
känna (t.ex. hans
råddiga kapitel om
underverk och natur-
lagar), men det gladde
mig att hos honom
finna följande sanning,
som jag alltid tänkt

[4]

  ”Jesus bedriver icke al-
truism, läran om de and-
ras bästa, icke heller
en god avvägning av
det egna och andras
bästa, utan en hän-
synslös egoism
. ” Var
som helst för
den egna själens fräls-
ning.
   Det är ledsamt att
höra om Din tand-
värk. Rensningen av
munnen måste ha
varit ofullständig.
Vi har härligt väder,
och här sås och plan-
teras i trädgården i
långa banor. Tack
ännu en gång för
böckerna! Med hjärtlig
hälsning        Vännen
        Edv. Wck.

Liitetiedostot: