Brev till Lagerborg den 5.7.1936


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1936
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 5.7.1936.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

http://web.abo.fi/library/hands/ Ref.nr. 2962

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Lappvik
5 juli 1936.

Käre Vän,

     Jag har samvets-
kval för att inte
ha skrivit till Dig
och tackat för de
synnerligen – alltför –
vänliga artiklarna
Du skrivit om min
bok. Din adress i
Sverige kände jag
inte, och här har
jag hoppats på
att på ett eller
annat sätt stöta
ihop med Dig.

[2]

Min tacksamhet
är så mycket större
som Dina uppsatser
säkert varit mig
till stor nytta.
Jag behövde inte
vända mig till
Bonnier utan han
vända sig till
mig. Han skrev
att han dagen förut
fått veta att jag
icke uppgjort något
kontrakt i Finland
och bad därför
att få förlägga
boken. Hans anbud
var mycket bättre
än Söderströms och

[3]

antogs med nöje.
Sedan fick jag brev
i samma syfte
från Wahlström &
Widstrand, Holger
Schildt och en engelsk
firma som förmedlar
översättningar, och de
ville också spekulera
på en svensk över-
sättning. Jag håller
nu på med över-
sättningen, som jag
vill ha korrektur-
läst i september,
före min avresa
till England.
    Här är ganska
ljuvligt. Våningen
rymlig och välmöb-

[4]

lerad med väl-
digt skrivbord inne-
hållande sju lådor,
enkom skapade för
alla mina papper.
Läget vid havsstran-
den är härligt och
jag badar där regelbun-
det alla dagar,
men bara fotbad.
(jag är rädd för min
ischias skall komma
tillbaka)
      Det vore utmärkt
trevligt att få
träffa Dig någon
gång då Du kom-
mer till Lappvik.
Med hjärtlig hälsig’
    Vännen
        Edv. Wck.

Liitetiedostot: