Brev till Lagerborg den 5.3.1932


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1932
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 5.3.1932.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2947
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.
Villa Tusculum
   Tanger
5. mars 1932.

Käre Vän,

    Tack så mycket för både
brev och korsband. Du
måste låta Mari skaffa
dej frimärkena för den
senare. Det gladde mig
mycket att höra om Rolf
P:s stora framgång med
sitt föredrag.
   Herrskapet Järnefelt
har varit i Tanger fem
dagar. En dag var de på

[2]

lunch i min trädgård
och var mycket förtjusta
i den, ett par gånger
lunchade jag med dem
i deras hotel, en dag
gjorde vi en utflykt till
Kap Spartel. Sedan bilade
de ned till Biskra. Jag
frågade ingeniören om
hans syster, som var
gift med Thesleff. Han
sade att han inte på
länge haft någon berö-
ring med henne. Förut
hörde han om henne
från den andra systern,
men också med henne
har han under de två

[3]

senaste åren haft intet
att skaffa. Det var ett
glatt och trevligt herr-
skap och de måtte
vara ganska rika.
    Jag har nu expedie-
rat till min förläggare
sista korrekturet av
”Ethical Relativity” samt
innehållsförteckningen och
registret, vilkas utarbetande
tagit i anspråk två veckor.
Sådant besvär slipper
man när man skriver
på svenska till följd
av våra förläggares löjliga
registerskräck, som nedsätta
böckernas användbarhet. Nu

[4]

håller jag på att redi-
gera och skriva ut för
tryck mina 10 föreläsnin-
gar som jag höll i
våras i London. Också
det arbetet är brådskande
då jag att boken
må kunna komma
ut före sommaren. Jag
kom att tänka på din
föreläsningskurs om den
franska sociologiska
skolan. Det skulle glädja
mig om Du ville göra
Dej mödan att läsa
vad jag skrivit om dess
metod, dess ”représentations
collectives,” och dess uppfattning
om förhållandet mellan

[5]

religion och magi i
inledningskapitlen till
min Human Marriage
och Ritual and Belief
in Marocco. Vad be-
träffar dess kollektivistiska
uppfattning (som någon på-
stått vore ett judiskt
rasdrag) hänvisar jag Dej
också till Landtmans
nya bok ”Ett sagoland”
där Du finner huru
försiktig man måste
vara då det gäller att
bedöma föreställningars
kollektivitet hos naturfolk.
Han talar därom i 11:te
kapitlet.

[6]

Det var glädjande
att höra om Gripenbergs
sändning av Thesleffs
efterlämnade fotografier
och papper.
    Nu skall jag återgå
till arbetet på den
engelska föreläsningsboken.
Det är ett kvickare och
trevligare arbete är registret.
Efter en lång regnperiod
med stormiga dagar som
avbrutit postförbindelserna
ha vi nu fått härligt
väder. Det är en fröjd
att se huru trädgården
frodas efter regnet.
    Måtte Du fortfarande
trivas och Ditt arbete gå
bra, och med hälsningar, också
till Mari,    Din tillgivne
               Edv Wck.

Liitetiedostot: