Brev till Lagerborg den 28.8.1937


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1937
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 28.8.1937.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

http://web.abo.fi/library/hands/ Ref.nr. 2967

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2010.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Lappvik
28. aug. 1937

Broder,

      Tusen tack
för de härliga
humrarna! Det
förargade mig
att jag inte
purrades när de
anlände. Jag hade
trott att Du
skulle komma
med eftermiddags-
tåget och beslutat

[2]

skicka en bil
att möta Dig
vid stationen.
Tyvärr gick jag
miste om den
fröjden. Min
resa till Åbo
kan ännu inte
bestämmas. Skall
underrätta Dig
därom längre
fram.

    Vännen
       Edv. Wck.

Liitetiedostot: