Brev till Lagerborg den 28.8.1928


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1928
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 28.8.1928.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/ Ref.nr. 2930

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2010

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

a/b S. S. ”Patria”
 den 28. aug. 1928.
Biscayabukten

Käre vän,

         Tack så mycket
för brev och kort
och förlåt att jag
inte förr besvarat dem!
jag hade brått om i
mitt Tusculum och hann
ändå inte med allt
som jag hoppats på. De där
ordspråken ha gett mig
mer arbete än jag kunde
tänka mig när jag tog
ihop med dem. Men
resultatet har också blivit
mer betydande. Nu är

[2]

jag på väg till Glasgow
via Southampton, fastän
jag allra helst skulle
resa hem direkt. Min
Frazer lecture har gjorts
till ett överdrivet stort
nummer på British
Associations program –
den skall bli en av
de två ”Evening dis-
courses” som hållas
vid det en vecka långa
mötet med dess 300
föredrag, och jag tycker
inte alls om att hålla
föredrag för ett eller ett
par tusen människor.
O om det hela vore
över och jag skulle sitta
i lugn och ro på
Oberon!
      Ämnet blir ”The Study
of Popular Sayings”. Jag
behandlade det preliminärt

[3]

 i ett föredrag i London,
och vid ett annat till-
fälle höll jag ett föredrag
om ”The objective validity
of moral judgments” –
min hjärtesak. Vid vart-
dera tillfället och vid ett
par av mina seminarier
dessutom hade jag som
gäst prof. Mauss från
Sorbonne, Durkheims
systerson och hans efterträdare
som utgivare av L’Année
Sociologique. Han var av
universitetet i London in-
bjuden att hålla tre
föredrag, och vid det första
föll det på min lott
att presentera honom
för publiken. Jag talade
om den ”engelska” och
den ”franska” metoden i
sociologien och drog honom
sålunda ut på det hala,
men det hela avlopp bra:

[4]

jag föreslog en enteinte
cordiale, som också
akcepterades, och vi blevo
goda vänner. Det var en
bråd tid i London, men
sedan hade jag över
två månader lugn i
Marocko, där mina enda
förströelser mellan arbetet
bestod i att sköta om
min trädgård, som nu
börjar se ut som jag
vill. Det är inte bara
fråga om planteringar, utan
jag har haft där murare
och vägbyggare för att
terrassera och cementera
och Gud vet vad. Nu återstår
det att släpa dit 25
lass dynga (åsne-) och
plantera en 50-60 nya
rosenbuskar m.m. Du är
ju också intresserad av så-
dant och har mycket större
erfarenhet än jag. Men det
är roligt, och pengarna äro
inte bortkastade.

[5]

Här är gudaskönt på
Biscayabukten, där det
knappast märkas en
gungning – mycket vanligt
för resten. Man har
givit mig en riktig
paradhytt till belöning
för att jag reser här så
ofta, och maten smakar
gudomligt efter den en-
formiga rapphöns- och
äggdieten i Marocko. Men
herre Gud sådana druvor
jag hade där – musca-
tel som man aldrig
ser hos oss. Och så
min liter vitt franskt
vin varje dag – jag
tänkte ofta på Dig då

[6]

jag drack det och önskade
att Du varit med mig.
Men Du fick ju också
njuta av den fröjden
under Din Parisresa.
      Den 16. sept. borde
jag vara hemma; jag
reser över Hull som
vanligt. Jag längtar mycket
efter att få träffa
Dig, men hinner inte nu
stanna i Helsingfors. Jag
njuter vid tanken på att
komma hem, men nog
är också roligt att resa
ut – därom äro vi säkert
ense.
      Nej nu får det vara
nog med pratet. jag
håller på att läsa en ganska
bra bok, ”Social Psychology”
av Ross, en betydligt ange-
nämare författare än mcDou-
gall. Var så hjärtligt
hälsad och tack ännu en
gång för Din vänlighet att
skriva till mig. Hälsa Numelin, Landtman, &
    Schauman, S[?], Matti och andra.

I kanten: Din tillgivna
            Edv. Wck.

Liitetiedostot: