Brev till Lagerborg den 25.3.1927


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1927
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 25.3.1927.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref.nr. 2918

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.
Tanger
Marocko
25. III. 1927.

Broder Lagerborg,

    Tack så hjärtligt
för Dina brev och
de intressanta utklippen.
Din skildring av
Euterpe innehöll mycket
som jag ej kände förut.
Jag stod ju alldeles
på sidan om dem,
ehuru jag en gång på
Söderhjelms begäran där
publicerat en nio sidor

[2]

lång artikel om
”Religion och magi,”
en ”vorläufige Mittei-
lung” av en uppfatt-
ning som jag senare
framställt i två av
mina engelska böcker
och som, efter vad
det förefaller mig, stått
sig ganska bra i
konkurrensen med
Durkheims.
     Det gläde mig att
Du trivs så bra i
Åbo, att Du stannar
där längre än Du
egentligen ämnat. Mari
reser bort först i

[3]

början av januari, antar
jag, och våningen står
till din disposition
med förtjusning. Jag
har även från Rolf
fått höra om Din
glada tillställning. Men
det var infamt med
halsbölden. Jag har
sett en person som
plågats av en sådan,
och trodde att han
skulle kvävas.
        Jag hoppas en gång
få diskutera med
Dej den intressanta
frågan om självsuggestionen
och den religiösa tron.
För egen del kommer jag
inte finna någon lycka

[5]

i att försöka lura mitt
förnuft med illusioner
som strida där emot. Men
det ligga ingenting
förnuftsvidrigt i att söka
lindra livets veder-
värdigheter genom att
låta bli att tänka på
dem mer än nödvändigt
är. Det är en regel som
jag sökt följa.
        Var god och hälsa Mari
och tacka henne för
frökatalogen. Jag skall
skriva till henne om ett
par dagar. Tack också för
min bok, som jag fått via
England.
Nu god natt och
ha så väl.
    Vännen
         Edv Wck

Liitetiedostot: