Brev till Lagerborg den 24.3.1921


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1921
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 24.3.1921.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref.nr. 2912

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[1]
 

Woodman´s Cottage
Boxhill
Dorking
24. mars 1921.

Broder Lagerborg,
   Tack så mycket
för Ditt brev och
för besväret med
den förlorade boken.
   Jag hoppas att
Du inte tar illa
upp om jag
frågar huruvida
det vore möjligt
för Dig att föreläsa
till april månads
slut. Jag har kommit

[2]

att tänka på
att jag är skyldig
Akademin en
litet längre vår-
termin då Dina
föreläsningar under
höstterminen började
först någon vecka
efter den vanliga
tiden. Det beror
naturligtvis alldeles
på Dig själv, utan
varje hänsyn
till mina synpunkter,
om Du vill fort-
sätta till månadens
slut eller icke.

[3]

Jag närsluter
en check på Fm[k?]
3550:–. Summan
är sammanställd
enligt följande
beräkningar: det
vanliga arvodet för
april 1.800 mk, 2/3 av
lönetillskott för
halva januari, februar-
ri, mars och april
(som efter vad jag
hört nu utfallit
med 25%) 1750
mk. Om årsmötet
som torde ha
hållits igår beslutat

[4]

ge högre lönetill-
skott så skall
jag icke glömma
att skicka Dig
en ny check. Jag
hoppas att mina
räkningar äro rik-
tiga. Men kontrollera
dem och säg upp-
riktigt om något
är på tok. Jag
är mycket slarvig
i affärer.
   Jag önskar Dig
en god påsk (fastän
min önskan inte når
Dig i tid) med vila
eller tid för eget
arbete. Din tillgivne
    Edv. Westermarck

Liitetiedostot: