Brev till Lagerborg den 23.9.1928


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1928
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 23.9.1928.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2931
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.
 Kaskisgatan 4a
Åbo
 23. sept. 1928.

 

Käre Vän,

    Tack så mycket
för Din vänliga
välkomsthälsning. Sedan
jag senast skrev till
Dej har jag upplevat
en rätt angenäm
tid. Jag trodde att
resan till Glasgow
skulle bliva en
plåga, men den blev
en verklig rekreation.

[2]

British Associations
möte var ett grandiost
tillfälle. Medlemsantalet
steg till över 3.000.
Men publiken vid mitt
föredrag var så förstående
och gemytlig att jag
kände mej mera
hemstadd än vid en
vanlig föreläsning i
Åbo. om det intresserar
Dej att se huru allt
gick till finner Du det
i närslutna utklipp,
som du i varje hän-
delse kan kasta
i Din papperskorg. Jag
behöver dem inte, så

[3]

gör Dej inte besväret
att återsända dem.
    Det gläda mig att
höra att Du reser ut
igen. jag önskar Dej
lycka på resan och
all framgång i Ditt
arbete och mycken glädje
där ute. Du reser
antagligen med ångbåten
från Hfors, varför jag
inte får nöjet att se
Dej här.
    Din tillgivna
             Edv. Wck.

P.S. Jag fick i går
formulär till kontraktet
med Allen & Unwin i
London för mina minnen.
Ännu en sak, varmed jag

[4]

tyvärr måste besvära
Dej i resbrådskan.
Vill Du vara god och
på närslutna kort skriva
namnet på sexual-
kongressens publikation
med tryckort och
årtal. Jag behöver
uppgiften för akademiens
redogörelse, då jag
fått mina särtryck
utan ifrågavarande
uppgifter.

Liitetiedostot: