Brev till Lagerborg den 23.12.1936


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1936
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 23.12.1936.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2965
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2010
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Villa Tusculum
23. dec. 1936.

     Käre Vän,

     Tack så mycket
för breven! Det
gladde mig att höra
att min hyresgäst
är belåten. Tack också
för böckerna! Jag
får väl ännu vänta
mig några flere. I
söndags började jag skriva
min bok. Det heter
att all början är
svår, men denna gång
var den lätt. Det första
långa kapitlet handlar

[2]

om ”Religion och
moral” i allmänhet,
och är grundat på
sådant varom jag
tidigare skrivit. Sedan
kommer kapitlet om
Nya testamentets
etiska läror. Det är
otroligt huru dessa
vanställts av teologer
sådana som Nygren
och Bohlin och flera
andra, som påstå att
de ”stundom” innehålla
löften om belöning. Genom
att avföra alla ställen
som utgöra bevis för
Jesus’ uppfattning av
belöning och straff
och helveteseld, som

[3]

som dessa herrar förbigå
med tystnad (!)) får
jag bekräftelse på
att hans moral,
liksom all moral
bottnar i vedergäll-
ningskänslor, vilka
hos honom ofta ikläde
sej en så krass form
att vårt moraliska
medvetande uppreser
sig däremot. Sedan
kommer jag till den
paulinska kristendomen,
som accepterats av
Augustinus och Luther.
Jag har nu funnit
att jag kan tänka
på att ge ut min
tillämnade bok, varom
jag förut svävat i

[4]

ovisshet.
   Vad Du skriver
om bortflyttningen
av Hastings Encyc-
lopedia är en sak
som jag inte har
rätt att blanda mig
i. Du kunde upp-
taga frågan i fakul-
teten. Jag är ju endast
en pensionär utan alla
andra rättigheter än
den att lyfta min
lilla pension.
   Vädret är härligt
och trädgården frodas.
Av kriget har Tanger
åtminstone tills vidare
ingen känning.
   Jag ber Dig framföra
min vördsamma hälsning
till min hyresgäst och
önskar Dig och de Dina
ett gott nytt år. Din tillgivne
Edv. Wck.

Liitetiedostot: