Brev till Lagerborg den 23.1.1936


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1936
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 23.1.1936.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2960
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.
            Villa Tusculum
            23. I. 1936.

    HR.,
 
      I förgår avsände
jag till Dig ett
exemplar av mitt
bemötande och till
Svante ett annat
exemplar. Nu skriver
jag för att be Dig
ur manuskriptet ute-
sluta min inom tanke-
streck placerade reflexion
i sammanhang med
Ålandsfrågan och rektors-
valet: ”- J. blev ju
vald med de två

[2]

rikssvenska profes-
sorernas röster.”
    Allt gott önskar
    tillgivne
        Edv. Wck.

P.S.

Jag lyckönskar Dej
till Din faders-
framgång som Du
skrev om i brevet.
Tack för sista
brevet och utklippet.

 

Liitetiedostot: