Brev till Lagerborg den 23.11.1928


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1928
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 23.11.1928.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2932
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.
                Kaskisgatan 4 a
                                   Åbo
                    23. XI. 1928.

Käre Vän,

     Nu har jag många
saker att tacka Dej
för. Först Din Xantippa-
bok, som jag läst med
stort nöje och intresse.
Du säger i den många
visdomsord på Ditt
vanliga briljanta sätt,
och det innebär ju intet
förklenande av boken om
jag tillstår att Du
inte ändå lyckats locka
mej bort från mina
gamla åsikter om ”birth control”

[2]

(gammalmodiga kan
man i någon händelse
kalla dem). Vidare
tackar jag Dej så
hjärtligt för Dina två
brev \och Konterfejet/. Det gläder mej
att Du befinner Dej
kry och lycklig i Ditt
arbete. Jag hoppas
emellertid att Du kom-
mer hem till nyåret
och att Du igen vill
slå Dej ned i mitt
enkla tjäll som förut.
Mari finns kvar, hon
har inte med ett ord
knystat om äktenskap.
      Din vänliga födelse-
dagsgratulation väckte hos
mig det sköna minnet
av denna dag för ett

[4]

år sedan, som tack
vare Dig blev en av
de lyckligaste dagarna
i mitt liv. I år firade
jag dagen i sällskap
med min syster Anna
som kommit hit till-
sammans med sin man
och Hugo E.[L?] med fru
för att vara närvarande
då Rolf höll sitt
installationsföredrag.
     För några dagar
sedan höll doktor Billström
från Stockholm ett
föredrag, i vilket han
två gånger talade om
Dej med utomordentligt
erkännande av Dina
”briljanta” skrifter om
Coné och psykoanalysen.
Han sade att Du givit
den bästa framställning

[5]

av conéismen som
finns. Även jag fick
– ehuru i privatsamtal –
mycket beröm för min
polemik mot Freud och
andra psykoanalytiker med
anledning av deras angrepp
på min teori av exoga-
mins uppkomst.
       Min undervisning
denna termin har skänkt
mig stort nöje. Jag har
föreläst om etik, och där-
vid tillgodogjort mig
mycket som kommer att
ingå i min ”Ethical
Relativity. ” Vid prosemina-
rierna ha vi sysslat med
Sidgwick, men en del av
hans bok blev kvar för
nästa termin. Jag har
15 deltagare i proseminariet
och några av dem ha inte
haft tillfälle att referera.
Jag hoppas nu på det liv-
ligaste att Du vill åtaga
Dig vikariatet nästa termin.

[I kanten:]Några rader från Dej vara mycket välkomna. Jag
hoppas kunna avresa den 19. december. Lef väl! Din vän Edv. Wck.

Liitetiedostot: