Brev till Lagerborg den 22.2.1927


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1927
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 22.2.1927.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. nr. 2916

Transkribering/Litterointi/ Transcription: Filosofia.fi 2010.
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Tanger
Marocko
22. II. 1927.

Broder Rolf Lagerborg!

       Tack så mycket
för dina vänliga brev
och förlåt att jag
ej förr skrivit till
Dig. Det tycks nästan
vara så, att ju mera
tid man har till sitt
förfogande, desto snålare
på den blir man –
den rikes girighet!
på förmiddagen arbetar
jag med min gamla

[2]

skriftlärda som komma
hit varje morgon – jag
håller på med en ”psyko-
analytisk” (för att an-
vända en fashionabel
term för en gammal
sak) studie av en
folksjäl eller kulturform
sådan den uttrycker sig
i dess ordspråk. På
e. m. har jag annan
sysselsättning, och på
lediga stunder skriver
jag brev, som dessa
tider givit rätt mycket
att göra. Nu senast
har jag bestormats med
uppmaningar att åtaga
mig att avbryta mitt
arbete i London i juni,
vilket skulle vålla hemska störningar.

[3]

för att bli promotor
för, efter vad det tyckas,
ett tiotal kandidater.
Man anser det vara ett
stort och högtidligt till-
fälle. Språkets makt
över tanken! Jag skulle
oavsett omöjligheten att lämna London,
verkligen inte önska
vara skulden till att
någon fattig student
uppoffrar sina, kanske
lånade slantar på en
ceremoni som förefaller
mig så meningslös. Jag
kunde själv i tiden endast
genom mina närmaste
vänners exempel förmås
att låta promovera
mig, ehuru jag skrattade
däråt och då redan

[4]

hädade promotionerna.
I Sverige äro magister-
promotionerna avskaffade
och jag tror det vore
klokast att Åbo skulle
följa exemplet.
       Det gläder mig att
höra att Du trivas i
våningen och är nöjd
med Din sysselsätt-
ning. Studenternas antal
är i allmänhet något
mindre under våren än
under höstterminen. Jag
tyckte också att Carin
Ekkvists avhandling
var riktigt bra. Måntro
Du redan fått Itäinens
om Spinoza, som lämn-
ades åt mig endast

[5]

några dagar före min
avresa, så att jag
endast han bläddra
i den. Han är flitig,
och överansträngd, men
inte något ljus.
      Jag lyckönskar Dig
till framgångar med
Ditt offentliga före-
drag. I avseende på
telologiens ställning som
vetenskap har jag
kanske en något olika
uppfattning än den
Du uttryckte i det citat
Du tillsände mig. En
Teolog tillhör ju alltid
ett visst trossamfund
och är mer eller mindre

[6]

bunden av dess lära.
”Teologi” betyder ju
”vetenskapen om Gud”
och är inte detsamma
som religionsvetenskap,
för vilken tillvaron av
en gud är fullkomligt
likgiltig. Men kanske
jag har missuppfattat
citatet och våra
åsikter när allt kommer
omkring äro ungefär
desamma. jag hoppas
att undervisningen
inte alltför mycket
hindrar Dig i ditt
eget arbete.
     Vill Du vara god

[7]

och hälsa Mari och
be henne skaffa mig
en tryckt frökatalog
från Åbo fröhandel
eller från Östergren,
om någon sådan katalog
finns, samt sända mig
den. Säg henne att
mina krokusar har
börjat slå ut – två
äro nu utslagna och
mycket vackra. Ännu
en begäran: när den
finska översättningen
av mina korta äkt-
enskapshistoria kommer
till mig i 20 fri-
exemplar från H. Schildt,
så vore jag tacksam
om Du ville plocka

[8]

ut tio och be Mari
föra dem till profes-
sor Uno Holmberg,
som bor i det nya
huset (finska spar-
banken) vid stora
torget, Köpmansgatan
9. Jag har bett
Söderström sända Dej
ett exemplar av den
svenska upplagan,
som troligen redan
kommit ut.
       Nu farväl! Breven
måste till posten,
och mitt postbud står
och väntar. Hälsa kolle-
gorna vid akademien
så många Du träffar.
Varje rad från Dig
är mycket kärkommen.
din tillgivna   
        Edv. Wck.

Liitetiedostot: