Brev till Lagerborg den 22.11.1927


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1927
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 22.11.1927.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2921
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.
                     Kaskisgatan 4 a
 Åbo
                22. XI, 1927.

Käre vän,

Hjärtligt tack för
det vänliga brevet med
lyckönskningarna och fröna.
Var god och framför till
Dahlberg mina tacksamma
hälsningar.
     Då jag skrev till dig
från Ekenäs var jag så
överväldigad av allt det
vackra och varma Du
sagt om mej, att det var

[2]

svårt att finna uttryck
för mina känslor. Det
kastade ett riktigt
roseskimmer över min
65:årsdag i det idylliska
Ekenäs och gjorde den
till en av mina gladaste
och stämningsfullaste
dagar. (ehuru jag nog
skämdes en smula). det
som jag mest gladde
mej över var att Du
i min bok lyckats
uppleta ett stycke män-
niska. Men att Du på
så kort tid inte endast
hunnit läsa boken utan
mäktat åstadkomma ett
stilistiskt mästerstycke av

[3]

sådana dimensioner, det är
för mig en gåta, även
om Du därpå offrat nattens
vila. Tack, tack – ännu en
gång!
            Din tillgivna vän
                Edv. Westermarck

P.S. Innan jag hunnit
posta detta brev mot-
tog jag dina senaste
rader, för vilka
mycken tack.

Liitetiedostot: