Brev till Lagerborg den 20.11.1931


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1931
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 20.11.1931.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref.nr. 2945

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.
Kaskisgatan 4 a
Åbo
20. nov. 1931.

    Käre Vän,

Tusen tack för
Ditt vänliga brev med
födelsedagsgratulationen!
Sannerligen Du har ett
underbart minne – och ett
gott hjärta. Det gläder
mig att höra att Du
umgås med planer att
igen resa söderut. Vad
min egen resa beträffar
så blir den inte av
förrän i januari, osäkert
            
I marginalen:    P. S. Jag återställer frimärkena, ty jag hade
        inga utgifter för brevet.
[2]

vilken dag – kanske
först i mitten av måna-
den. Det ser ut som
om fröken Granqvists
avhandling blir färdig
att ventileras redan denna
termin.
     Frågan om jordvåningens
vid Biskopsgatan använd-
ning är ännu inte av-
gjord. Trots Anderssons
hetsiga motstånd äro
utsikterna inte hopplösa-
Det kommer troligen att
bero på en röst om
jag skall få uppleva
en kalamitet som skulle

[3]

smärta mej mer än
jag kan säga.
      Det är bra att semina-
risterna får syssla med
teoretisk filosofi nästa
termin. I min föreläs-
ning har jag inte
försummat denna del av
mitt ämne utan gjort
utvikningar där tillfället
erbjudit sig.
     Tack också för artiklarna
av Tegen, som jag åter-
ställer. I förnekandet av
moraliska sanningar och
de moraliska värdenas objek-
tiva giltighet står han på
samma ståndpunkt som jag

[4]

intog redan i min Moral
Ideas. Å propos Russel
(som numera är Earl
eller Lord Russel) kommer
jag inte ihåg om jag be-
rättar för Dig att en
gång när han var på
Boxhill han alldeles själv-
mant meddelade mig att
han kommit över till min
uppfattning av moralen,
ehuru han tidigare intagit
en alldeles annan ståndpunkt.
     Jag är nog rädd för
att mitt föredrag kommer
att förefalla många av
åhörarna besvärligt och tråkigt
och kanske delvis obegripligt.
Jag hade generalrepetition här
i onsdags, med livlig diskussion
och kärleksmåltid på klubben.

I marginalen:    Jag reser till Helsingfors lördag eller söndag. Farväl
        farväl tills vi träffas.     Vännen   Edv. Wck.

Liitetiedostot: