Brev till Lagerborg den 20.11.1927


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1927
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 2o.11.1927.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2920

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Gästis
  Ekenäs
              20. nov. 1927.

Broder,

      Tack, tack, tack!
jag vet inte huru
mycket jag skall
tacka Dig. Din
stora artikel var
gruvligt överdriven,
på sina ställen
verkligt hårresande;
men briljant skriven,

[2]

så som endast
Du kan skriva,
och så uppfylld
av värme och vän-
skap, att den fuktade
både ögon och kinder.
        jag tillbringar
en dag i Ekenäs
för att fira min
systers födelsedag –
vi äro ju falska
tvillingar. Hon ber att
få förena sej i
mina hälsningar.
    Din tillgivna vän
    Edv. Westermarck.