Brev till Lagerborg 28.8.1902


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1902
Kuvaus: 
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, 28.8.1902.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2905
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[1]

Tanger
28/VIII 1902.

Broder och Vän!
    Tack för Dina
tvenne bref, som
gladde mig
synnerligen. Då
jag så för tillfället
inrest till
Tanger från min
aflägsna vrå
bland bergen
– jag bor nu
på nio timmars
afstånd härifrån –
att jag efter ett
par timmar skall
återträda hem-
färden, måste
jag fatta mig
kort. Mitt arbete
är även långt
från tryckfärdigt; ännu
på ett år kommer
det ej att läggas
under pressen.

[2]

Jag vet icke om
det kommer att
bestå af två eller
tre volymer; ej
häller titeln är
säker, men i
ingen händelse
blir den Ethics.
Troligen kommer jag
att kalla arbetet
”The Origins and
Growth of the
Moral Ideas”.
Om Du önskar
omnämna det boken, ber
jag Dig göra det i
sväfvande ordalag,
såsom varande
under arbete. Jag
hoppas att man icke
ännu hunnit trycka
Din not, så att
rättelsen kan göras,
eller, allt som Du
för godt finner,
noten uteslutas.
   Som sagdt gladde
det mig mycket att
höra om Dina framgångar.
Ihärdighet varar alltid
längst. På den satsen
bygger jag också mina egna
förhoppningar. Men jag
hinner ej med mera
denna gången; måste skynda
till posten, och sedan
ge mig i väg. Farväl
till härnäst. Det hektograferade
exemplaret, hvarom du talar,

[fortsätter vertikalt i marginalen]

kan nog också här komma mig tillhanda,
under adress Tanger. Din vän Edv. Wck

Liitetiedostot: