Brev till Lagerborg 20.5.1902


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1902
Kuvaus: 
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, 20.5.1902.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2904
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

                                                                                                        Hfors 20/V 1902

B B! Mycken
Tack för notes
critiques, som
genast föranledde
mig att rekvi-
rera Steinmetz’
nya publikation.
Jag sänder Dig
ett alldeles nytt
opus – Laurilas
disputation – som
Du ej behöfver
återsända. Disputations-
akten försiggår i
tisdag. Ordinarie oppo-
nent: E. Aspelin.
Bra gerna skulle jag
höra Din åsigt
om boken.
    Tuus Edv. Wck

Liitetiedostot: