Brev till Lagerborg, 1894


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1893
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg år 1894.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2893

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[Nyländska afdelningen.]
1894

Stackars gosse!

Var obekymrad om
alla afdelningssaker!
Jag skall nog sörja
för att sekreterarstolen
icke kommer att stå
tom. Protokolljusteringen
brådskar icke. Memoriakt
behöfves icke heller; hvad
vi behöfva veta kommer
jag nog ihåg. Ligg alltså
lugn och drif bort
febern genom att tänka
på ingenting. Måtte du
snart bli karl igen
önskar under djupt deltagande
vännen Edv. Wc

Liitetiedostot: