Aulis Aarnion haastattelu


metatiedot
Päivämäärä: 
2007
Kieli: 
Aihepiirit: 

Emeritusprofessori Aulis Aarnion haastattelu 23. 4. 2007.
Haastattelija Tapio Koski.

Lyhennetty tekstiversio (liitteenä) haastattelusta ilmestynyt lehdessä niin & näin 2/2008, 94–104.
Laaja versio niin & näin -lehden verkkosivulla: Kotiseutuihminen ja maailmankansalainen – Aulis Aarnion haastattelu.
Haastattelun äänitallenne liitteenä. 

Aulis Aarnion kotisivu verkossa:
http://www.kolumbus.fi/aulis.aarnio/fin/index.htm

Aulis Aarnion esittely Wikipediassa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aulis_Aarnio
 

 ÄÄNITE: