Verkkoloki tammikuulle 2009

Verkkoloki on tarkoitettu raporteille, katsauksille, kolumneille, linkkivihjeille, ajankohtaisuutisille, kirjakatsauksille sekä muille vastaaville vapaan ja ajankohtaisen kirjoittamisen lyhyehköille lajityypeille.

 


"Peer review" heter systemet som vetenskapliga tidskrifter tillämpar, och som är avsett att garantera kvaliteten på det material som publiceras i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Men systemet fungerar dåligt, skriver Elijah Millgram (University of Utah) i sin blogg. De rapporter som sakkunniga skriver och som fungerar som basis för redaktörernas publikationsbeslut är ofta av undermålig kvalitet bland annat för att de skrivs av människor som inte har tid och som inte belönas för att göra det bra (reviewers får sällan betalt).

Konsekvensen, skriver Millgram, är att tidskrifterna blir usla. Och det är svårt att hitta en enkel lösning på problemet.

Ett annat problem med att vetenskapliga publikationer idag är att de ges ut av globala förlag som säljer prenumerationerna dyrt till universitetsbiblioteken. Då varken tidskrifternas skribenter eller reviewers får betalt betyder det egentligen att universiteten betalar dubbelt för tidskrifterna; först för sin arbetskraft som producerar innehållet och sedan för att garantera sina forskare tillgång materialet i pappers- och/eller elektronisk form. Det är kanske dags att börja tänka allvarligt på Open Access vid Finlands universitet?

Läs Millgrams inlägg på
http://www.philosophy.utah.edu/Faculty/millgram/tragedyofthecommons.html