Tiedotteet tammikuulle 2013

Väitös: Husserl ja Euroopan idea

FM Timo Miettinen väittelee 9.2.2013 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "The Idea Of Europe in Husserl's Phenomenology - A Study in Generativity and Historicity" (Euroopan idea Husserlin fenomenologiassa). Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopistomuseo Arppeneaumissa (Auditorio, 2. kerros, Snellmaninkatu 3).

Vastaväittäjänä on professori Anthony Steinbock, Southern Illinois University Carbondale, ja kustoksena on professori Matti Sintonen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Philosophical Studies from the University of Helsinki.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa 10 päivää ennen väitöstä.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37963

* * *

Abstrakti

Eurooppa on ymmärretty perinteisesti maantieteelliseksi tai kulttuuriseksi käsitteeksi, vaikka nykyisin siitä puhutaan myös poliittisena ja taloudellisena yksikkönä. Kysymys Euroopan merkityksestä on kuitenkin moniselitteinen ja sillä on myös filosofinen ulottuvuus. Eurooppa on toiminut alustana useille ideoille, arvoille ja käytännöille - esimerkiksi roomalaiselle oikeudelle, kristinuskolle ja markkinataloudelle - ja sen historiaa voidaan pitää usean perinteen summana.

Väitöskirjatutkimuksen lähtökohtana on keskustelu Euroopasta filosofisena ideana. Tähän valistuksen ajan historianfilosofisissa tarkasteluissa syntyneeseen ideaan on liittynyt olennaisesti kysymys eurooppalaisesta universalismista eli siitä, miksi juuri eurooppalainen kulttuuri synnytti ajatuksen yleispätevistä totuuksista, kaikille yhteisistä näkemyksistä tai arvoista. Tutkimus tarjoaa uudenlaisen tulkinnan eurooppalaisen universalismin luonteesta ja historiallisesta alkuperästä: yksipuolisen voimapolitiikan tai kulttuuri-imperialismin sijaan universalismin keskiöön asettuvat uudistamisen ja monikulttuurisuuden ideat.

Tutkimuksen menetelmällinen ja käsitteellinen perusta on Edmund Husserlin (1859 - 1938) myöhäisessä filosofiassa. Husserl, joka tunnetaan ennen kaikkea modernin fenomenologisen filosofian perustajana, kirjoitti ensimmäisen maailmansodan jälkeen valikoiman tekstejä, joiden ytimessä oli kysymys Euroopan tilasta ja eurooppalaisen ihmisyyden kohtalosta. Työn tulkinnallinen lähtökohta on, ettei Husserlin Eurooppa-tekstejä tule lukea yksinomaan aikalaiskriittisinä puheenvuoroina, vaan erityisinä fenomenologisina analyyseina yhteisön, kulttuurin ja näitä koskevan ajallisen kehityksen muodoista. Juuri Eurooppaa koskevien pohdintojensa kautta Husserl laajensi ymmärrystään fenomenologisen projektin luonteesta, sen yhteisöllisistä, historiallisista ja eettisistä ulottuvuuksista.

Fenomenologisen tulkinnan valossa Euroopan idea osoittautuu erityiseksi tehtäväksi. Yksittäisten totuuksien tai arvojen sijaan kyse on kreikkalaisen filosofian myötä syntyvästä yhteistoiminnan ja kritiikin muodosta, jonka ytimessä on ajatus eri perinteiden yhteensovittamisesta, oman ja vieraan välisen eron ylittämisestä.

Dosentit Jani Hakkarainen (Tampere) ja Markku Keinänen (Turku) sekä Tutkijatohtori Tuomas Tahko (Helsinki) ovat yhdessä perustaneet suomalaisen metafysiikan tutkimusverkoston. Verkoston sivut löytyvät osoitteesta http://www.dynamisfi.org/. Meillä on myös Facebook-sivut: https://www.facebook.com/DynamisFI. Verkoston tarkoitus on nostaa suomalaisen metafysiikan tutkimuksen profiilia niin Suomessa kuin maailmallakin. Otamme vastaan jäsenhakemuksia. Lisätietoja: info at dynamisfi.org.


MOVEMENT, AESTHETICS, ONTOLOGY
IV Annual Conference on the New Materialisms
16-17 May 2013, School of History, Culture and Arts Studies, University of Turku, Finland

New materialist approaches are increasingly announced, articulated, exercised and contested across a gamut of often entwining research fields from art theory, media studies and feminist philosophy to sociology, gender and sexuality research, and science and environmental studies. In addition to the cross-evolving discussions in these areas, there is growing need to consider the connections but also specificity of new materialisms in relation to many contemporaneous intellectual developments,
such as new forms of realism or post-human(ist) thought. Given these conditions, the fourth international conference on the new materialisms suggests that it is crucial to steer clear of “a manifesto quality” when arguing for the distinctiveness and cutting-edge relevance of new materialist approaches, a risk perceptively noted by Barbara Bolt (2013). Instead, theorists and practitioners involved in this endeavour need to inquire with insistence, rigour and creativity what might be the distinguishing concepts of new materialisms, accompanied by associated problems, theoretical inspirations, methodological choices, and socio-political, ethical significances.

To encourage inquiries of this kind, the conference at the University of Turku invites scholars and postgraduate students of wide (trans-)disciplinary diversity to submit proposals for 20 minute presentations and for panels of maximum four papers in reference to three concepts. Variations of them seem to inform much of the research done in the name of new materialisms or linkable with these approaches. The concepts are movement, aesthetics, and ontology. Far from serving as prescriptive closures to what new materialisms involve, the concepts are offered here as condensation points of concerns that incarnate very differently depending on the context in which they are engaged. Yet, they are among the notions that arguably bring substance and consistency to new materialist modes of thinking and intervention – in ways both currently manifest and yet to be discovered. Movement pertains, for example, to the primacy given in many new materialist pursuits to process, emergence and the vibrancy of matter, whereas aesthetics may refer to the importance of sensation, affect, inter-/amodality or new sense- and feeling-based conceptions of politics. Ontology implicates a range of neomaterialist themes and affiliations from nature–culture continua to non-representational thought.

******
We look forward to receiving contributions of theoretical, empirical, practice-based and activist orientation that somehow explore, assess, elaborate or connect these concepts with regard to the formative stages, recent actualizations and future potential of new materialisms. The work of our distinguished keynote speakers is exemplary of the ways in which movement, aesthetics and ontology matter to and through new materialist examinations of the arts, the body, gender, technology, entanglements of materiality and sociality, and human–non-human relations.

Topics of the presentation and panel proposals may include, as well as go beyond, the following:
-continua of theory and practice; art and philosophy; material and social  -methodologies: how to study processes, relations, affect, the new?
-new or radical empiricism: how to take account of emergence and complexity?
-revisiting aesthetics and politics
-ontologies of art, object, sex, work, medium, etc.
-neomaterialist analysis of social mobilities, activism, and economies
-multisensory/intermodal movements of thinking and knowing

Confirmed keynote speakers
-Estelle Barrett (Communication & Creative Arts, Deakin University, Australia)
-Barbara Bolt (Victoria College of Arts, University of Melbourne, Australia)
-Patricia Pisters (Media and Film Studies, University of Amsterdam, The Netherlands)
-Jukka Sihvonen (History, Culture & Arts Studies, University of Turku, Finland)
-Iris van der Tuin (Gender Studies, Utrecht University, The Netherlands)
-Cecilia Åsberg (The Posthumanities Hub: Gender Studies, Linköping University, Sweden)

Proposals for panels and individual papers
Abstracts should be sent in the following format:
(1) Title
(2) Presenter(s)
(3) Institutional affiliation
(4) Email
(5) Abstract (individual proposals: 200-300 words; panel proposals: general description of 150-200 words, 200-300 words for each paper)
Please use your surname as the document title. Abstracts for panels and twenty-minute presentations should be submitted as an email attachment to by Monday 4 February 2013. We are happy to consider both established and alternative presentation formats from academic papers to illustrations of artistic research practice, performance-talks, etc. We will advise all proposers of accepted presentations within two weeks of the deadline.


Attendance and accommodation
Attendance at this conference is free of charge. University of Turku cannot provide or book accommodation for presenters, but the conference website at
http://movementaestheticsontology.wordpress.com/ will include information about places to stay and lunch and dinner possibilities in Turku once notifications of acceptance have been posted.

PLEASE NOTE also the possibility to combine participation at the conference with attendance in the following seminar organized likewise in Turku: MATERIAL CONVERSATIONS: LANGUAGE, NATURE, POWER, Åbo Akademi University, Department of Social Sciences, May 15th, 2013. There is a separate registration for this event, for more information see: www.abo.fi/institution/en/materialconversations


This conference is associated with the following conference series:
-The international conference series on New Materialisms. The first conference ”New
Materialisms and Digital Culture” was held at Anglia Ruskin University in Cambridge in June 2010 and the second ”Naturecultures” at the Utrecht University in April 2011. The third conference ”Entanglements of New Materialisms” was organized by Linköping University in May 2012. The keynote speakers of these events have included, among others, Stacy Alaimo, Donna Haraway, Vicki Kirby, Adrian MacKenzie and Anna Powell. This event is the 4th New Materialisms conference.

-Rethinking Art Studies (REARS) conference series. The first conference ”Regulated Liberties: Negotiating Freedom in Art, Culture and Media” was held at the University of Turku in August 2009. Keynote speakers included Bracha Ettinger, Brian Massumi and Tiina Rosenberg. This event is the 2nd REARS conference.

Totuus ja tolkku saattelee filosofisiin pohdintoihin

Filosofian keskustelukerhon Totuus ja tolkku kolmannen kauden ohjelma on kerrassaan mahtava. Nyt pohdiskellaan populismin olemusta, modernin yksilöllisyyden syntyä, valvontakameroiden estetiikkaa ja montaa muuta ajankohtaista ja kiinnostavaa aihetta. 

Alustukset keskustelujen pohjaksi saadaan aihepiireihin perehtyneiltä tutkijoilta. Keskustelukerhoa isännöi Tuomas Tiainen (VTM). Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta filosofiasta. Lämpimästi tervetuloa jutustelemaan kaikki vanhat ja uudet kerholaiset!  

Totuus ja tolkku

torstaisin klo 17–19, Turun pääkirjasto, kokoushuone 1 (Café Siriuksen yläkerta)

31.1. Marko Ahteensuu: Matkapuhelinsäteily ja periaatteellinen kuumotus

7.2. Kimmo Makkonen: Mitä populismi on?

14.2. Arto Rintala: Renessanssi ja moderni yksilöllisyys

28.2. Susanne Uusitalo: Addiktio ja tahdonheikkous

7.3. Rosa Rantanen: Kuolema ja kuolemattomuus

14.3. Teemu Peltonen: Maailma visuaalisen pyramidin huipulta: tulkintoja kameravalvonnasta

21.3. Kaisa Aho: Elävien kehojen kutsut

4.4. Tuomas Tiainen: Empatia ja moraali

 

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=416044&nodeid=5091
LFS:n alkukevään ohjelma.

Kevään ohjelmat ovat tavanmukaisesti tiistaisin Tieteiden talossa, salissa 505, klo 18.15 -20.00.

22.1.2013 TkT Tuomo Suntola antaa uuteen kirjaansa liittyvässä esitelmässään pikakertauksen tieteitten historiasta. Kommentaattorina prof. Tapio Ala-Nissilä.

05.02.2013 Emeritusprofessori Juhani Pietarinen esitelmöi aiheesta: Voiman olemus. Kommentaattoriksi on lupautunut TkT, Dos. Simo Hemilä.

19.02.2013 Prof. Keith Baverstock alustaa aiheesta: Life as physics and chemistry: a system view of biology. Kommentaattorina toimii prof. Arto Annila.

05.03.2013 Prof. Tapio Ala-Nissilä alustaa aiheesta: Miksi uskomuslääkintään uskotaan vieläkin niin hyvin? Kommentaattorista sovitaan myöhemmin.

19.03.2013 FT Lauri Järvilehto esitelmöi aiheesta:Intuitio ja systeemiajattelu. Kommenttipuheenvuoron käyttää TkT Viljo Martikainen.

Verkossa: http://www.lfs.fi/

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on tiistaina 22.1.2013  klo 18 kulttuuritalo Valveella.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen  sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Aristotelian Themes in Dependence, Modality, and Essence, Workshop at the University of Helsinki, Saturday, January 26th 2013


Location: University Main Building, Fabianinkatu 33, room 8


Program

09:00 – 10:30 Lucas Angioni (Campinas, Brazil), ‘Essence, Causality and Necessity in Aristotle's Theory of Scientific Explanation’

10:40 – 12:10 Michail Peramatzis (Oxford), ‘Essence and Necessity in Aristotle’

12:10 – 13:10 Lunch

13:10 – 14:40 Tuomas Tahko (Helsinki), ‘Grounding Modality in Essence’

14:50 – 16:20 Benjamin Schnieder (Hamburg), ‘Grounding and Dependence’

16:30 – 18:00 Mika Perälä (Helsinki), ‘Aristotle on ouk aneu Dependence’


Attendance is free, but we would kindly ask you to e-mail either Mika Perälä (mika.perala at helsinki.fi) or Tuomas Tahko (tuomas.tahko at helsinki.fi) if you are planning to attend. Some of the papers will be available for pre-reading, please contact Mika or Tuomas for further details.


The workshop is organized by Dr. Mika Perälä and Dr. Tuomas Tahko and is funded by Mika Perälä’s Academy of Finland project Aristotle on Memory and the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki.

 


Call for Papers: Women, Truth, Action, An International Conference in Philosophy
10–12, October, 2013, University of Helsinki, Finland

Keynote Speakers include: Lena Halldenius (Sweden), Sally Haslanger (USA), Alice Pugliese (Italy), Lanei Rodemayer (USA) and Charlotte Witt (USA)

We hereby invite abstracts for papers to the forthcoming conference Women, Truth, Action, at the University of Helsinki. The conference will focus on three fields and themes informed by the gender perspective: phenomenology (“Subject, Body, World”), contemporary metaphysics (“Meaning and Objectivity”), and politics (“Action and
Change”). The conference is motivated by the fact that in all these fields women philosophers work with excellent results and with innovative approaches. We wish to bring together women scholars from different philosophical traditions – analytic and continental – as well as from history of philosophy so that they can share their insights on common topics of interest and establish a dialogue across dividing lines that mainly are dogmatic and seldom beneficial for female scholars.

We welcome proposals from senior researchers as well as from graduate students. Proposals should consist of a suggested title and an abstract (max. 400 words). Proposals will be blind reviewed. Please, provide the title of the paper, your name, affiliation and contact information in the cover letter. Remember to give the same title in the abstract and in the cover letter!

Deadline for submission: April 1, 2013. Submitters will be notified of the decisions by May 1, 2013.

To submit a proposal, send it as an email attachment and with a cover letter to Virpi Lehtinen (virpi.lehtinen at helsinki.fi). Please, include the title of the proposal also to the covering letter. Ensure that the subject line of the email reads: WTA 2013 Proposal.

Organizers: Sara Heinämaa’s Project Ethics of Renewal (HCAS, UH, AF) and The Association for Women and Feminist Philosophers in Finland (NFY)

Sponsors: Finnish Cultural Foundation, Subjectivity, Historicity and Communality (SHC), Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit (PMP)

Organization Committee: Virpi Lehtinen, Sara Heinämaa, Martina Reuter, Erika Ruonakoski and Sanna Tirkkonen (University of Helsinki)

For more information: http://www.helsinki.fi/erbm/events/WTA2013.html

Workshop, “Philosophical and Historical Perspectives on Interdisciplinarity: Beyond the 'Two Cultures' Debate”

Date: 1-2 February 2013

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, Helsinki


http://www.helsinki.fi/collegium/events/interdisciplinarity/index.htm


This international workshop is part of a series of workshops based on the trilateral collaboration, inaugurated in 2011, among the Forum Scientiarum (Eberhard Karls Universität Tübingen), the Vienna Circle Institute (Universität Wien), and the Helsinki Collegium for Advanced Studies. Through this cooperation the three institutes involved seek to deepen our understanding of fundamental philosophical and methodological issues of scientific inquiry, as well as the place of science in modern culture and society. The workshops in this series are primarily philosophically focused but intended for a wide interdisciplinary audience.


The workshop, "Philosophical and Historical Perspectives on Interdisciplinarity: Beyond the 'Two Cultures' Debate", to be hosted by the HCAS will contribute to the on-going debates on the nature and significance of interdisciplinarity - a key topic for any institute for advanced study. In particular, the "two cultures" debate concerning the relation between science and the humanities will be reconsidered from this perspective.


Programme


Friday, 1 February

14:00 Sami Pihlström (Helsinki): Opening of the Symposium

14:15-15:30 Keynote

Chair: Sami Pihlström

·Chancellor Ilkka Niiniluoto (Helsinki): The Challenge of Interdisciplinarity

15:30-16:00 coffee break

16:00-18:00 Session I

Chair: Risto Saarinen

·Friedrich Stadler (Vienna): From 'Methodenstreit' to the 'Science Wars' - On the Interaction and Competition between the Natural, Social and Cultural Sciences

·Uskali Mäki (Helsinki): Interdisciplinary Give and Take: Generalizable Dynamics with Illustrations from the Case of Economics

·Donata Romizi (Vienna): The Question of Scientific Determinism in Philosophical, Historical and Cultural Context: From Newton to Statistical MechanicsSaturday 2 February

10:00-12:00 Session II

Chair: tba

·Michael Heidelberger (Tübingen): Types of Interdiciplinarity in the Late 19th Century

·Niels Weidtmann (Tübingen): Back to the Phenomena by Means of Interdisciplinarity?

·Sara Heinämaa (Helsinki): The Request of Interdisciplinarity and the Task of Philosophizing

12:00-13:30 lunch break

13:30-16:00 Session III

Chair: tba

·Tarja Knuuttila (Helsinki): Interdisciplinarity at the Grassroots Level: The Modeling Practice of Synthetic Biology

·Giovanni Rubeis (Tübingen): Naturalizing Anthropology. How Science Creates Man

14.45-15:00 Coffee break

·Georg Koridze (Tübingen): William James and Moritz Schlick

·Christoph Limbeck-Lilienau (Vienna): Perceptual Representation in Philosophy and Psychology


Filosofian illat keväällä 2013: Kuolema
 
Tampereen pääkirjasto Metso, Pietilä-sali klo 18.00–19:30
 
Kevään teemana on elämän vääjäämätön vastinpari ja vastakohta, filosofisista ongelmista suurimmaksikin kutsuttu.

Alustusten myötä tutustutaan kuolemaa koskevien käsitysten ja tapojen historiaan Suomessa sekä pohditaan kuoleman välttelyyn eli elämän pidentämiseen liittyviä filosofisia ja eettisiä ongelmia.

Esitykset: 

Ke 13.2. 18.00-19.30 Pietilä-sali
Tietokirjailija Heikki Lehikoinen: ”Kuoleman kulttuurihistoriaa Suomessa”
(Lehikoinen on kirjoittanut vuonna 2011 julkaistun kirjan Katkera manalan kannu: Kuoleman kulttuurihistoria Suomessa)

Ke 13.3. 18.00-19.30 Pietilä-sali
Tutkija Rosa Rantanen: ”Ikuisen elämän filosofinen ongelma”
(Rantanen valmistelee Turun yliopistoon väitöskirjaa elämän huomattavaan pidentämiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.)

 
Tervetuloa!
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.


Filosofia.fi verkkoensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Rousseau, Jean-Jacques". Artikkelin on kirjoittanut Tommi Lindfors Helsingin yliopistosta.

PLATON-klubilla  15.1. klo 18-20: John Rawls & oikeudenmukaisuus, (Kirjakauppa Kirja, Lasipalatsi)


Platon-klubilla tiistaina 15.1. klo 18-20 pohditaan oikeudenmukaisuutta ja moniarvoisuutta. Keskustelemassa ovat Kaisa Herne ja Heikki Saxén. Keskustelun pohjana toimivat Gaudeamuksen uutuusteokset:

 

1) Mitä oikeudenmukaisuus on? (Kaisa Herne)

Jokainen toivoo tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti, ja monet pitävät yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta kaikkein tärkeimpänä poliittisena tavoitteena. Mutta onko oikeudenmukaisuus sama asia kuin reiluus? Vai esimerkiksi sitä, että kukin saa ansionsa mukaan? Onko se kaikkein köyhimmistä huolta pitämistä?


2) John Rawlsin filosofia (Jukka Mäkinen & Heikki Saxén, toim.)

 John Rawls (1921–2002) oli yksi 1900-luvun jälkipuoliskon vaikutusvaltaisimpia yhteiskuntafilosofeja. Tämä teos valottaa Rawlsin filosofian antia yhteiskunnalliselle ajattelulle ja päätöksenteolle painottaen etenkin oikeudenmukaisuuden ja moniarvoisuuden kysymyksiä. Siinä pohditaan muun muassa suvaitsevaisuuden rajoja, kansalaiskeskustelun etiikkaa, kansainvälistä oikeudenmukaisuutta, taloudellista hyötyajattelua ja polittista liberalismia. Samalla se johdattaa lukijan Rawlsin ajattelun peruskäsitteisiin ja keskeisiin oivalluksiin.


Keskustelijoista:

Kaisa Herne toimii valtio-opin yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Herneen tutkimukset kuuluvat politiikan kokeellisen tutkimuksen ja yhteiskuntafilosofian alaan.

Heikki Saxén toimii tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa paikantuvat aatehistoriaan ja yhteiskuntafilosofiaan, ja hän toimii bioetiikan asiantuntijana.


Vapaa pääsy.

TERVETULOA!

 


Oulun Sokrates-kahvila aloittaa vuoden 2013 tiistaina 8.1.2013 klo 18 kulttuuritalo Valveella. 

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai joskus ehdotuksina itse keskustelussa. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/