Tiedotteet syyskuulle 2007

Call for Papers

 The Nordic Society for Phenomenology / Nordisk Selskab for Fænomenologi / with the help of Lithuanian Association for Phenomenology holds its VIth  annual conference at Vytautas Magnus University, in Kaunas city, Lithuania, April 25-27, 2008.
 
We hereby announce a call for papers in the area of phenomenology, phenomenological philosophy and related philosophical disciplines. The working title of the conference is “Phenomenology and Human Sciences” (Wissenschaften vom Menschen) and we welcome all sorts of approaches, inspired by phenomenology, to this general topic.
 
Deadline for submission is November 10. A notice of acceptance/rejection will be sent out before the end of the year. Please submit your proposal in the form of an abstract of maximum one A4 page.
 
The Nordic Society for Phenomenology was founded in 2001. Its aim is to further dialogue and co-operation between phenomenologists in the Nordic countries and to promote scholarship, teaching, research, and publication in phenomenology and affiliated theoretical disciplines. The executive committee consists of one representative from each Nordic country. At present its members are Sara Heinämaa (Finland, president), Dan Zahavi (Denmark), Björn Thorsteinsson (Iceland), Anne Granberg (Norway), and Hans Ruin (Sweden)
 
Membership of the society is free and open to all persons interested in furthering its purposes and participating in its activities.
 
Please send proposals to: Dalius Jonkus, e-mail: phenolt@yahoo.com

Sara Heinämaa


Sara Heinämaa
Fellow, Helsinki Collegium for Advanced Studies
P.O. Box 4, FIN-00014 University of Helsinki, Finland
sara.heinamaa@helsinki.fiPlenary speakers:

1. Javier San Martin, from Madrid: FOR A PHENOMENOLOGICAL FOUNDATION OF THE HUMAN SCIENCES: THE TWO OBJECTIONS IN "THE ORIGIN OF THE GEOMETRY".
2. Elizabeth A. Behnke, from USA: THE HUMAN SCIENCE OF SOMATICS AND TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY
3. Algis Mickunas, from USA: EDUCATION AND HUMANITIES
4. Bernhard Waldenfels, from Germany,
5. Sara Heinämaa, from Findland,
6. Dan Zahavi, from Denmark.
Logokseen on lisätty artikkeli Emerson (kirjoittaja Heikki Kovalainen).
 
 

Pressmeddelande

25.9.2007

 

Den nationella finländska filosofiportalen Filosofia.fi lanseras och presenteras onsdagen den 26.9 i Vetenskapernas hus; Helsingfors kl. 16-18. Pressen är välkommen att delta.

Portalen blir tillgänglig på Internet torsdagen den 27.9 på adressen www.filosofia.fi.

 

Internetportalen Filosofia.fi är Nordens största filosofisatsning på Internet enligt Open Access-principen. Den kommer att betjäna alla som intresserar sig för ämnet, både gymnasieelever, filosofistudenter, forskare.

 

Filosofia.fi är som en ny basar inom sitt fält: den för samman filosofin som hobby och forskning i ämnet och öppnar nya vägar in till filosofiskt material överallt på Internet.
– Den aktuellare delen av portalen, med aktualitetsspalt, och kalender mm kommer säkert att komma väl till pass för forskarsamfundet genom att informera om filosofiskt intressanta händelser och nyheter.

 

– Vi har ett rätt omfattande arkiv med material som berör filosofins historia i Finland, berättar projektledaren och redaktören Tuukka Tomperi. Bland annat har vi i samarbete med Åbo Akademis bibliotek digitaliserat närmare tvåhundra dissertationer från den Kungliga Akademien i Åbo 1640-1828. De här rariteterna blir nu tillgängliga för alla via Internet, helt gratis. Ett 40-tal av dem är redan transkriberade till mer lättläsliga textfiler.

Dissertationerna är på latin, men några är också på svenska.
 – Så småningom hoppas vi att kunna översätta åtminstone en del av dem. Nu finns det redan korta beskrivningar på dissertationerna på finska, svenska och engelska. Jag kan tänka mig att de kommer att intressera också andra än  finländska latinister och forskare.

 

Andra digitaliseringsprojekt som är på gång handlar om Finsk Tidskrift och Westermarcks samlingar vid Åbo Akademis bibliotek. Bland annat kan en del av korrespondensen mellan Rolf Lagerborg och Edvard Westermarck läsas i portalens ”Arkiv”. Därtill har de första filosofiska dissertationerna som skrivits på finska digitaliserats, som Karl Lindroos’ verk om Platons Timaios och J. A. Lylys Plootinos sielun substantsiaalisuudesta, liksom verk av Th. Rein, W. Bolin, J. J. F. Perander och Z. J. Cleve. Digitaliseringen av tidskriftsartiklar fortsätter efter att portalen öppnats.

 

Den svenska delen av portalen innehåller bland annat en filosofisk ordbok av Martin Nybom och Göran Torrkulla från Åbo Akademi.
– Vi har tänkt utöka den ännu, men den består just nu av ett 300-tal  uppslagsord.

 

På finska har också ett riktigt encyklopediprojekt startats. ”Ensyklopedia Logos”, med Sami Syrjämäki som huvudredaktör, kommer att bli väldigt omfattande och består redan vid öppningen av ca 40 omfattande artiklar, skrivna av sakkunniga. Det finns inget ordentligt filosofiskt uppslagsverk på finska än så länge, och vi hoppas att Ensyklopedia Logos och hela portalen också kan stöda filosofins utövning på finska.

 

Liksom ordboken kommer hela portalen att växa till sig med tiden. Den svenska redaktören Yrsa Neuman, vid ämnet filosofi, Åbo Akademi, anser att arbetet ingalunda är slutfört ännu
– Vi har mycket material som ännu ska korrekturläsas och transkriberas m.m. som kommer att dyka upp i portalen efterhand. Vi hoppas också på allmänhetens hjälp och publicerar gärna t.ex. mera audio-visuellt material, som har filosofisk relevans.
– Mycket av arbetet har gått ut på att kartlägga och samla in material. Vi har blivit vänligt mottagna av filosofers familjer och fått lov att bland annat publicera en del av familjernas bilder i bildarkivet. Vi hoppas att det fortsätter på samma sätt, och att de som har relevant material kan hjälpa oss att göra det tillgängligt, men också att konservera det.

 

Internet är ett fantastiskt medium för en informationscentral för filosofi – texter kan korrigeras och ändras och de resurser som kan göras tillgängliga är enorma. Portalen innehåller också en ”e-klassikersamling” med länkar till filosofiska klassiker som redan finns digitaliserade på Internet och alltså kan läsas i sin helhet där.”
– Många filosofiska verk ges ut i rätt liten upplaga och kan därför vara svåra att få tag på. Vi digitaliserar inte själva klassiker men med e-klassikerkatalogen hjälper vi andra att hitta dem genom att ordna upp resurserna och presentera dem i lättillgänglig form, säger Tomperi.
– En Internetportal kan utökas i all oändlighet! Här är det bara finansieringen som kan begränsa projektet.

 

Huvudkrafterna bakom portalen är Eurooppalaisen Filosofian Seura rf och den filosofiska tidskriften niin&näin. För den svenska delen av portalen står ämnet filosofi vid Åbo Akademi. Projektet påbörjades redan 2004, och 2006 gick ÅA med i samarbetet.

 

Produktionen av portalen har hittills understötts av Jenny och Antti Wihuris fond, Suomen kulttuurirahasto, Undervisningsministeriets satsning på kulturinformationssamhället. Den svenska delen har fått stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden och Otto A. Malms donationsfond. Personliga arbetsstipendier har beviljats av Delegationen för informationsspridning (UM) och Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.


Mera information:
Tuukka Tomperi (suomeksi): / 040 568 2118
Yrsa Neumann (på svenska): / 044 5968967
Sami Syrjämäki: / 044 5400 268

 

Filosofia.fi
Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin & näin -lehti
PL 730
330101 Tampere

 

niin & näin – den filosofiska tidskriften

 

Tidskriften som står för portalen, niin & näin, är den enda finländska filosofiska tidskriften som utkommer fyra gånger per år. Den har funnits sedan 1994 och har vuxit och blivit en av de viktigare finska kulturtidskrifterna. niin & näin förenar akademisk publikation och forskningsartiklar med kulturellt och allmänintellektuellt innehåll. niin & näins egna hemsidor är stängda för renovering men öppnar igen under hösten på www.netn.fi

 

Chefredaktörer:

Jarkko S. Tuusvuori 040 735 87 68 och

Tere Vadén, paatoimittaja@netn.fi
Redaktionssekreterare:

Tuukka Tomperi,

 

Ämnet filosofi vid Åbo Akademi
är aktuellt bland annat genom tf. professor Olli Lagerspetz’ bok Smuts – en bok om världen, vårt hem, 2006. http://www.abo.fi/fak/hf/filosofi

 

Lehdistötiedote

26. 9. 2007
klo 16:00
Julkaisuvapaa HETI

Kansallinen filosofian verkkoportaali Filosofia.fi julkistetaan ja esitellään keskiviikkona 26.9. klo 16 Tieteiden talolla (Sali 104) Helsingissä (Kirkkokatu 6). Toimittajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Verkkoportaali on Pohjoismaiden suurin panostus filosofian julkaisemiseen verkossa Open Access -periaatteella. Sivut palvelevat kaikkia aiheesta kiinnostuneita, niin harrastajia kuin filosofian tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia.

Filosofia.fi on alansa uusi basaari: se kokoaa yhteen laajasti filosofian harrastusta ja tutkimusta sekä avaa reittejä filosofisiin sisältöihin kaikkialla verkossa. Sivut toimivat sekä ajankohtaisen tiedon välittäjinä että historiallisten aineistojen digitaalisena arkistona. Sivujen ajankohtaistoiminnot, mm. tiedotepalsta ja kalenteri, palvelevat tutkijakuntaa välittämällä tietoa alan tapahtumista ja uutisista. Arkistopuolella puolestaan digitoidaan merkittäviä tekstejä ja kirjoja suomalaisen filosofian ja kulttuurin historiasta. Tähän mennessä on digitoitu muun muassa toistasataa vanhaa väitöskirjaa Turun Akatemian ajalta 1640–1828 yhteistyössä Åbo Akademin kirjaston kanssa. Kaikki nämä harvinaiset ja arvokkaat niteet tulevat nyt helposti ja ilmaiseksi luettaviksi verkkoon.

Väitöskirjoista suurin osa on latinankielisiä, vaikka on joukossa myös muutamia ruotsiksi.
Hankkeen projektipäällikkö ja päätoimittaja Tuukka Tomperi toivoo, että näitä suomalaisen aatehistorian ja tieteen historian kannalta erittäin kiinnostavia dissertaatioita saataisiin jatkossa käännetyksi suomeksi.
– Tällä hetkellä väitöskirjoista on nelisenkymmentä litteroitu helppolukuisiksi tekstitiedostoiksi ja niihin on samalla kirjoitettu asiasanaluettelo sekä tiivistelmä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voisin kuvitella, että jo nyt kokoelma herättää kiinnostusta latinankielen tutkijoissa ja harrastajissa kansainvälisesti.

Portaalin puitteissa on käynnissä myös monia muita digitointiprojekteja. Digitoitu on muun muassa Finsk Tidskrift -lehden vanhoja avainartikkeleita sekä filosofi Rolf Lagerborgin ja filosofi Edvard Westermarckin arkistoaineistoja, kuten heidän Åbo Akademin kirjastossa säilytettävä kirjeenvaihtonsa. Digitoitu on myös joukko 1800-luvun merkkiteoksia: ensimmäiset suomenkieliset filosofian väitöskirjat, Karl Lindroosin dissertaatio Platonin Timaioksesta ja J. A. Lylyn Plootinos sielun substantsiaalisuudesta, sekä teoksia Th. Reinilta, W. Bolinilta, J. J. F. Peranderilta ja Z. J. Clevelta. Lehtiartikkelien ja merkkiteosten digitointeja jatketaan portaalin avaamisen jälkeenkin.

Portaali tarjoaa tietenkin myös reitin filosofian verkkolähteille. Sivuilta löytyy huolellisesti valikoitu ja referoitu linkkikokoelma keskeisistä verkkosivuista eri kielillä. Samoin sivuille on koottu suomalaisten tutkijoiden ja portaalihankkeen yhteistyöllä tällä hetkellä ilmeisesti laajin millään kielellä verkosta löytyvä filosofian klassikoiden e-kirjojen linkkikokoelma.
– Kaikkia filosofian klassikoita ei suinkaan ole helppo löytää kirjoina, joista on usein olemassa vain pieniä ja vanhoja painoksia. Verkko on tässä erinomainen apuväline, Tomperi painottaa.
– Jo nyt internetistä löytyy valtava määrä filosofian klassikkoteoksia kokoteksteinä. Niitä vain voi olla hyvin vaikea löytää eri kielialueilta ja monenlaisilta verkkosivuilta tai verkkoarkistoista. Olemme yrittäneet tehdä työn käyttäjien puolesta, eli koota ja järjestää helppokäyttöisen yhteyden näihin teoksiin. Kaikkea ei tarvitse digitoida itse, juuri verkottuminen ja avoimuus tekevät internetistä kätevän arkiston, Tomperi tähdentää.

Tärkeänä tietolähteenä toimii myös kotimaisten asiantuntijoiden uusista artikkeleista toimitettava ja jatkuvasti laajentuva Logos-verkkosanakirja, joka esittelee filosofeja, teoksia, käsitteitä ja keskeisiä filosofisia teemoja.
– Verkkojulkaiseminen mahdollistaa laajojenkin sanakirjahankkeiden toteuttamisen vähitellen. Suomeksi ei ole olemassa kattavaa filosofian sanakirjaa, joten ajattelimme, että internet on paras mahdollinen paikka koota sellaista, toteaa Logos-sanakirjan toimittaja Sami Syrjämäki.

Portaalin ruotsinkielinen osio sisältää samoin filosofisen sanakirjan, jonka ovat koonneet Martin Nybom ja Göran Torrkulla Åbo Akademista.
– Sanastoa lisätään vielä myöhemmin, mutta nyt siihen kuuluu jo kolmisensataa ruotsinkielistä filosofista termiä selityksineen.

Sanakirjojen tapaan koko portaali kasvaa ajan myötä. Åbo Akademissa filosofian tutkijana toimiva portaalin ruotsinkielinen päätoimittaja Yrsa Neuman muistuttaa, ettei hanke suinkaan ole valmis julkistamisen yhteydessä.
– Paljon digitoitua ja tuotettua materiaalia on vielä viemättä verkkosivuille. Sitä lisätään vähitellen myös siksi, että käyttäjät ehtivät ensin tutustua portaaliin muuten. Lisää materiaalia digitoidaan ja tuotetaan jatkossakin aina rahoituksen mahdollistaessa. Internetissä tila ei ole ongelma, vaan portaali voi laajentua rajattomasti, Neuman muistuttaa. Filosofisesti kiinnostavaa audio-visuaalista aineistoa toivoisimme toki enemmän.
– Suuri osa työstä on ollut aineistojen kartoittamista, valikoimista ja toimittamista. Olemme iloisia siitä, miten monien filosofien perheet ja perikunnat ovat hankkeeseen suhtautuneet. Olemme esimerkiksi saaneet käyttöömme kuvia yksityishenkilöiltä ja perhealbumeista.
– Toivottavasti näin on jatkossakin ja toivottavasti ihmiset ottavat meihin yhteyttä ja tarjoavat arkistoon digitoitavaksi aineistoja. Tällöin ne saadaan kaikkien ulottuville, mutta samalla ne myös tallennetaan, mikä on tärkeää muistaa. Esimerkiksi vanhoja valokuvia voi uhata haalistuminen ja tuhoutuminen ja sama pätee vanhoihin äänitteisiin, korostavat Neuman ja Tomperi.

Portaalin ideoinnista ja hankkeen käynnistämisestä on ollut päävastuussa filosofinen niin & näin -aikakauslehti. Ruotsinkielisestä osiosta ja ruotsinkielisten sisältöjen hankkimisesta on vastannut portaalin toinen tuottaja, filosofian oppiaine Åbo Akademissa. Hankkeen suunnittelu käynnistyi vuonna 2004, ja Åbo Akademi liittyi yhteistyökumppaniksi vuonna 2006.

Portaalin tuottamista ovat tähän mennessä tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto ja Opetusministeriön kulttuurin tietoyhteiskuntahanke sekä ruotsinkielisen osion tuottamista Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden ja Otto A. Malms donationsfond. Henkilökohtaisia työskentelyapurahoja ovat myöntäneet Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Suomen tiedetoimittajain liitto.

Tiedustelut:
Tuukka Tomperi (suomeksi): / 040 568 2118
Yrsa Neumann (på svenska): / 044 596 8967
Sami Syrjämäki: / 044 5400 268


niin & näin – filosofinen aikakauslehti

Portaalin tuottanut niin & näin -lehti on suomen ainoa neljästi vuodessa ilmestyvä filosofinen aikakauslehti. Se on ollut olemassa vuodesta 1994 lähtien ja kasvanut tänä aikana yhdeksi merkittävimmistä suomalaisista kulttuurilehdistä. niin & näin on yhdistänyt harvinaisella tavalla akateemisen julkaisemisen ja tutkimusartikkelit laajemmalle lukijakunnalle suunnattuihin kulttuurisiin ja yleisintellektuaalisiin sisältöihin.
niin & näin -lehden omat verkkosivut ovat olleet uudistuksen takia suljettuina, mutta avautuvat uudelleen tänä syksynä osoitteessa www.netn.fi, mistä löytyy tällä hetkellä lehden ja kirjasarjan verkkokauppa. 

Päätoimittajat:
Jarkko S. Tuusvuori, 040 735 87 68
Tere Vadén,
Toimitussihteeri:
Tuukka Tomperi, toimitus@netn.fi