Tiedotteet helmikuulle 2007

Both One and Not One
 
International Society for Neoplatonic Studies -yhdistyksen vuosikokous Helsingissä, Tieteiden talolla 14.-16. kesäkuuta 2007
 
Järjestäjänä International Society for Neoplatonic Studies yhteistyössä Suomen Filosofisen Yhdistyksen (ry) ja Helsingin yliopiston filosofian laitoksen kanssa
 
Vuosikokouksen hakujulistus on luettavissa yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www.isns.us
 
Vuosikokouksen pääpuhujia ovat professori Lloyd P. Gerson (University of Toronto) ja professori Suzanne Stern-Gillet (University of Bolton). Kokous on avoin kaikille uusplatonismin parissa työskenteleville tutkijoille ja jatko-opiskelijoille (puhujien osallistumismaksu: 50,-). Kokouksessa järjestetään istuntoja kattavasti eri filosofian osa-alueilta, esimerkiksi metafysiikasta, logiikasta, mielenfilosofiasta, moraalifilosofiasta samoin kuin uusplatonismin aatteellisista juurista ja sen jälkivaikutuksesta kristillisessä ja arabialaisessa ajatteluperinteessä. Uusplatonismia lähestytään niin analyyttisen filosofian kuin mannermaisenkin perinteen näkökulmista. Uskontotieteelliset ja kulttuurintutkimukselliset näkökulmat ovat myös edustettuina.
Ohjelmatiedot julkaistaan myöhemmin keväällä.
 
Istuntojen (katso nettisivu) järjestäjät ottavat vastaan esitelmäehdotuksia 5.
maaliskuuta 2007 asti. Teemaistuntojen ulkopuolelle kuuluvat esitelmäehdotukset tulee toimittaa suoraan kokouksen järjestäjille.

Lisätietoja kokouksesta antavat järjestäjät:
 
Pauliina Remes ()
Mika Perälä ()

Filosoficafé

Restaurant Skolan/Ravintola Koulu,
Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo

Söndagen den 25.2.2007 kl. 17

Inledare: fil.lic. Ville Kivimäki, Åbo  Akademi


Tema: Sotilaan moraaliset valinnat ja niiden seuraukset
(föredrag undantagsvis på finska – diskussion på finska och svenska)

Tappaminen, raiskaukset ja kidutus ovat osa sotaa, todennäköisesti jokaista sotaa. Tällä hetkellä aihe on ajankohtainen etenkin Irakin sodan ja kolmannen maailman konfliktien valossa. Jugoslavian hajoamissodissa etniset puhdistukset sekä sotilaisiin ja siviiliväestöön kohdistuneet raakuudet palasivat myös Euroopan kartalle. Mihin kaikkeen ihminen yksilönä ja ryhmänä kykenee, ja miksi näin tapahtuu?
Historiantutkija Ville Kivimäki tarkastelee esityksessään sotaisaa väkivaltaa - ja siitä kieltäytymistä. Keskeinen pohdinnan aihe on, mikä on sodan olosuhteiden ja toisaalta yksilön moraalisen valinnanvaran suhde sotatilanteessa. Sodankäynnille on ominaista ylevien ideologioiden ja likaisten käytäntöjen ristiriita, jota sotilaat joutuvat eri tavoin sovittamaan suojellakseen minä- ja maailmankuvaansa. Ei ainoastaan väkivallan
uhriksi joutumisella vaan myös väkivallan harjoittamisella voi olla pitkät ja
traumaattiset jäljet.
Sotilaiden valintoja ja niiden seurauksia tarkastellaan esityksessä etenkin Suomen viime sotien 1939—45 osalta, suomalaissotilaiden muistelmien ja kokemusten näkökulmasta.


Fritt inträde!

Alla välkomna!

Filosoficaféet arrangeras av Folkets Bildningsförbund: forum för debatt och samtal.

Folkets Bildningsfrbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 bo
tel. +358 2 237 4068  el. +358 40 757 9159
fax +358 2 237 9190
E-mail   
Hemsida: www.fbf.fi

 

 

 

Filosofian illat Metsossa
 (Tampereen kaupunginkirjasto, Pirkankatu 2)
Kevät 2007
 
Aiheena:
Teatteri
 
 
Teatteri on vanhimpia inhimillisen kulttuurin muotoja. Sitä voi pitää monien keskeisten taiteenlajien alkumuotona: runouden ja kirjallisuuden, lausunnan, laulun ja musiikin, tanssin ja liikkeen alkuperäisenä ilmenemistapana. Myös sen suhde kuvataiteisiin on ollut läheinen.
Filosofiassa teatteri on noussut kiinnostuksen kohteeksi monella aikakaudella, antiikista romantiikkaan ja poliittisista ajattelijoista nykyfilosofiaan. Monesti on ajateltu teatterin kykenevän tunne-elämyksiä synnyttäessään ulottumaan syvemmälle ihmisen toimintaan, arvoihin ja ajatteluun kuin filosofia käsitteellisyydessään ja järkiperäisyydessään. Teatteri on ollut myös näkyvä poliittinen kommentaattori, usein peilaamalla yhteiskuntaa etäännyttäen tapahtumat toisiin aikoihin ja paikkoihin.
Mitä teatteri on, miten teatteri vaikuttaa, mitä se merkitsee ja mihin teatteri on menossa? Mikä on teatterin suhde aikaansa, yhteiskuntaan ja politiikkaan? Missä ovat teatterin rajat? Miten teatteri ajattelee ja miten ajatella teatteria? Kevään illoissa teatterista puhuvat teatterin tekijät ja tutkijat. 
 
Ohjelma:
 
Ma 19.2. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Pauliina Hulkko: ”Teatteri. Yksi ehdotus mahdolliseksi maailmaksi”
 
Ma 2.4. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Mikko Kanninen: ”Esteettisiä ulottuvuuksia. Ajatuksia poliittisesta nyky-teatterista Herbert Marcusea lukiessa”
 
Ma 23. 4. klo 18:00, ls. 1
Kuvataiteilija, teatterintekijä Terike Haapoja: ”Teatterin rajamailla – installaatiosta, ajallisuudesta ja luonnon esillepanosta”
 
Ma 14.5. klo 18:00, ls. 1
Filosofi, päätoimittaja Jarkko S. Tuusvuori: ”Nietzsche tragedian näyttämöllä”
 
Puheenjohtajana tutkija, filosofi Tuukka Tomperi.
 
Vapaa pääsy, tervetuloa!
 
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti NIIN & NÄIN.

Vårens filocafésäsong som handlar om säkerhet och trygghet sätter i gång 
inkommande söndag, 25.2, med inledning av filosofen Bernt Österman. I 
övrigt ser programmet ut som följande:

Filocaféer på våren 2007
på Luckan, Simonsgatan 8
söndagar klockan 15-17
Fritt Inträde. Välkomna! 

25.2 Bernt Österman: "Tryggheten i livet och tryggheten i staten. En 
filosofisk inledning"

11.3 (Meddelas senare): "Trygghet ur polisväsendets perspektiv"

25.3 Peter Lodenius: "Europas barrikader"

15.4 Camilla Kronqvist: "Är du absolut säker?": Om kärlek, trygghet och 
tillit"

29.4 Jan Otto Andersson: "Kapitalismens nya anda och arbetslivet"

Med vänlig hälsning, Interbaas rf.