Tiedotteet marraskuulle 2007

fil. lis. Anssi Korhonen väittelee 8.12.2007 kello 10 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Logic as the Universal Science -
Bertrand Russell's Early Conception of Logic and Its Philosophical Context"
(Logiikka universaaline tieteenä: Bertrand Russellin varhainen käsitys
logiikasta ja sen filosofinen tausta). Väitöstilaisuus järjestetään
osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on professori Bernard Linsky, University of Alberta, ja
kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Filosofisia tutkimuksia Helsingin
yliopistosta. Väitöskirjaa myy Anssi Korhonen ja Filosofian laitos.
Yhteiskuntaeettisen seuran keskusteluilta aiheesta New Public Management

Aika: 11.12.2007  klo 17-19
Paikka: Kirjakauppa Kirjataivas (Mechelininkatu 15, Helsinki)
Vieraana: VTT Kati Rantala

Uusi julkishallintoajattelu (New Public Managament) on yksi
monista muotitermeistä, joka viittaa muutoksiin julkisten palvelujen
tuottamisessa - niin periaatteen kuin käytännön tasolla. Muutoksia
kuvaavia iskusanoja on mm. ruohonjuuritason vastuuttaminen,
markkinalogiikka, monitoimijaisuus ja projektit. Kuinka tilanteeseen
kannattaisi suhtautua? Miettimällä, miten palaset saadaan toimimaan
yhdessä niin että maailma paranee? Vai onko kyse pakonomaisesta
uskosta usein hienolta kuulostavaan mutta epärealistiseen retoriikaan?

Voit ilmoittautua iltaan yhdistyksen kotisivuilla
http://yhteiskuntaetiikka.gneissi.net/ohjelma.php

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kirjallisuutta:

Rantala & Sulkunen (toim.): Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia (2006):
http://www.yliopistokustannus.fi/1kirja.php?isbn=951-662-955-5

Julkunen: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu (2006):
http://www.stakes.fi/FI/Julkaisut/Kirjakauppa/KKMuut/M224.htm

Verkossa:

Wikipedia-artikkeli New Public Managementista:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Public_Management

Prof. Leena Eräsaaren kirjoitus "New Public Management on julkisen
sektorin vääryyksien isä":
http://www.leenaerasaari.fi/texts/vaaryys.pdf

International Workshop on Recognition and Solidarity
Helsinki Collegium for Advanced Studies
Fabianinkatu 24, seminar room, ground floor.

This workshop will discuss social aspects of human existence, and the topics
of solidarity and mutual recognition at interpersonal, societal and global
contexts.

Free admission. Welcome!

PROGRAMME


Monday 17 December
09.30-11.30
Susanna Lindberg (Helsinki): Mutual Recognition and Heidegger’s Mitsein
Comment: Sara Heinämaa (Helsinki)
Heikki Ikäheimo (Frankfurt/Jyväskylä): Towards a Normative Ontology of
Personhood – Recognition as an Ethical and Ontological Concept

13.00-15.00
Jonathan Seglow (Royal Holloway, London): Respect and Citizenship
Cillian McBride (Belfast): Respect, Recognition and Liberal Nationalism

15.30-17.30
Shane O’Neill (Belfast): Recognition and Redistribution in Theories of
Justice Beyond the State
Simon Derpmann (Cologne): Solidarity as a Moral Principle

Tuesday 18 December
10.30 – 13.30
Nick Smith (Macquarie) & Arto Laitinen (Helsinki): Charles Taylor on
Solidarity?
Susanne Dahlgren (Helsinki): Charles Taylor and the Middle East
Closing panel: Mutual Recognition and Solidarity?

Further information: Arto Laitinen, arto.laitinen[AT]helsinki.fi

Syksyn viimeinen Ikuisesti ajassa -keskustelu Tuomas Nevanlinnan
seurassa Pasilan kirjastossa:

Keskiviikkona 28.11.klo 17.30  Ovatko asiantuntijat kaapanneet vallan?
Vieraana dosentti Jaana Parviainen "Olemme siirtymässä
asiantuntijavallasta asiakasvaltaan, mutta asiakkaiden valta tuskin
kasvaa."

Aikakautta eivät määritä sen antamat tyypilliset vastaukset, ne
uskomukset, joista jonakin aikana elävät ihmiset ovat yksimielisiä.
Päinvastoin. Aikakauden muodostavat ne kysymykset, johon se ei kykene
vastaamaan, mutta joihin sen on pakko ottaa jatkuvasti kantaa; samassa
ajassa ja paikassa elävät ihmiset keräävät yhteen juuri ne kiistat,
joita ei voi paeta eikä ratkaista. Miksi ei voi? Jos ne voi välttää tai
ratkaista, silloin myös aikakausi on vaihtunut.
Ikuisesti ajassa -keskustelusarja tutkii tällaisia kohtalonkysymyksiä
omasta ajastamme.

Ennakkotietoja kevään 2008 ohjelmasta
13. 2. Tämäkö sivistyksen aikaa?
*Filosofi Eero Ojanen
12. 3. Miten käy minuuden mielikuvayhteiskunnassa?
   *FT Anita Seppä.
16.4. Vaihtoehtoja talouden ylivallalle!
   * Professori Heikki Patomäki
Järjestäjät: Pasilan kirjasto ja Helsingin suomenkielinen työväenopisto.
   Yhteistyökumppaneina: Kriittinen korkeakoulu ja Tutkijaliitto

Paikka: Pasilan kirjaston auditorio Itä-Pasilassa. Vapaa pääsy,
tervetuloa!

Tampereen yliopiston filosofian yksikkö siirtyy entiseltä matematiikan, tilastotieteiden ja filosofian laitokselta yhteen historiatieteen laitoksen kanssa ilmeisesti ensi vuoden alusta alkaen. Samalla se siirtyy informaatiotieteiden tiedekunnasta humanistiseen tiedekuntaan.

Ikaros nr 4/2007:

Nya medier - nytt innehåll?

Mediefilosofen Lars Lundsten anser att journalister snart är lika utrotningshotade som kossor av finsk lantras.
MacLuhans klassiska verk recenseras av doktorand Birgit Schaffar.
Torbjörn Kevin, chefredaktör för Åbo Underrättelser, diskuterar dagspressens roll i samhällbygget och det goda samtalet som demokratisk idé.
Forskare i masskommunikation vid Helsingfors Universitet Johanna Jääsaari skriver om mediekonsumtion.

IKAROS är den finländska tidskriften om människan och vetenskapen. Ikaros utkommer med 5 nr/år.

Läs artiklarna och beställ nästa nummer på:
http://www.fbf.fi/ikaros/

Tilaa tieteelliselle pätevyydelle - tasa-arvoa virantäyttöihin

Tieteellisesti pätevistä naisista ei ole pulaa. Tohtoreista pian yli puolet on naisia. Naiset eivät kuitenkaan saa viranhakijoina aina tasa-arvoista kohtelua. Esimerkiksi virantäyttökriteerit voivat muuttua sukupuolen mukaan ja yliopistoihin on tullut uusia naisia syrjiviä käytäntöjä. Edes palkattomat virat, dosentuurit, eivät välttämättä aukea päteville naisille. Hyvä veli -verkostot ovat arkipäivää yliopistoillakin.

Yliopistoissa virkojen täytön periaatteet ovat selvät, mutta käytännöt kirjavat. Miksi valintakriteerit muuttuvat hakijan mukaan? Miksi virkoja ja
viransijaisuuksia ei panna aina ja näyttävästi julkiseen hakuun? Miksi virkavalinnoista ei voi valittaa? Miksi viranaloja määritellään siten, että naishakijat karsiutuvat? Mitä Helsingin yliopisto tekee tasa-arvon takaamiseksi virantäytöissä? Milloin virkoja hakevat naiset saavat saman kohtelun kuin mieshakijat?

 

Näistä ja monista muista virantäyttöihin liittyvistä kysymyksistä keskustellaan Helsingin tutkijanaiset ry:n järjestämässä seminaarissa
Naiset heikoilla virantäytöissä: Mikä neuvoksi yliopiston sukupuolisyrjintään? 22.11. 2007, klo 14-18, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6. Tule ja tuo
kysymyksesi! Keskusteluille on varattu runsaasti aikaa.

Ohjelma

14.00 Avajaissanat. Dosentti Elina Vuola, Helsingin tutkijanaisten
puheenjohtaja
"Virantäyttöprosessin kriittiset vaiheet". Valtiotieteen tohtori,
yliopistotutkija Liisa Husu
"Sukupuolten tasa-arvo professorin virkojen täytössä. Nykyhetki ja
tulevaisuus oikeudelliselta kannalta."
Dosentti, kanslerinsihteeri Heikki Pihlajamäki
Keskustelua
16.00-16.30 Kahvitauko

16.30-18.00  Paneeli: Kohti hyviä toimintamalleja ja ratkaisuja?
Kimmo Alho, professori, varadekaani (HY/käyttäytymistieteellinen tiedekunta)
Pauliina Juntunen, lakimies (HY/henkilöstö- ja lakiasiain osasto)
Lars-Folke Landgrén, johtaja (HY/Renvall-instituutti)
Markku Löytönen, professori, varadekaani (HY/matemaattis-
luonnontieteellinen tiedekunta)
Jari Niemelä, professori, dekaani (biotieteellinen tiedekunta)
Kevät Nousiainen, akatemiaprofessori (HY)

Helsingin tutkijanaiset ry

Lisätietoja: http://blogit.helsinki.fi/tutkijanaiset/index.htm
Elina Vuola,
puheenjohtaja, elina.vuola@helsinki.fi
p. 191 242 66

Hyvät viisauden ystävät:
 
Sattuneesta syystä Filosofiakahvilan ja Joutomaanantain teema on muuttunut. Aika ja paikka edelleen ravintola Toveri (Kallio, Helsinki) 26.11. klo 18 alkaen
  
Aiheena on tällä kertaa
Nietzsche: Kirjoituksia suomalaisista
  
Tilaisuuten voi valmistautua lukemalla Nietzschen teoksia, varsinkin "Kirjoituksia kreikkalaisista".
  
Pekka Hongisto
pekka.hongisto@elisanet.fi 
 
 
PS. Filosofiaa voi harrastaa vain jos on joutoaikaa (kreikaksi skhole joka on siis mahdollisiimaan kaukana koulusta). Filosofiakahviloiden eli Cafe Philon idean mukaan filosofia ja hyöty ovat toistensa vihollisia. Joutomaanantai tarkoitti 1800-luvulla vapaapäivää. Seitsemässä veljeksessä toukolaiset viettävät joutomaanantaita ja veljekset luulevat että on sunnuntai ja ovat menossa rovastille aapiset kourassa. Siitähän syntyi tietysti tuima tappelus kun heille huomautettiin asiasta. Ja syystä!
Hegelin Hengen fenomenologia 200 vuotta

Helsingin yliopiston filosofian laitos ja Helsingin yliopiston
tutkijakollokgio järjestävät kollokvion Hegelin Hengen fenomenologian
200-vuotisjuhlien kunniaksi. Kollokviossa suomalaiset Hegel-
asiantuntijat esittelevät tämän käänteentekevän teoksen eri osia sekä
erilaisia siitä kummunneita tulkintatraditioita.

perjantai 14.12. klo 13-18

Paikka: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, seminaarihuone 136, 1.
krs (Fabianinkatu 24)
13.15 Syst. teol. dos. Tarja-Liisa Luukkanen: A. A. Laurellin
tietoteoria : Hengen fenomenologian varhainen reseptio Suomessa
14.00 Dos. Vesa Oittinen: Aistivarmuuden dialektiikasta

Kahvitauko

16.00 VT Arto Laitinen: Siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen:
halun ja elämän rooli
15.15 FK Ilmari Jauhiainen: Tunnustaminen subjektiviteetin ylittämisenä


Kahvitauko

17.15 FM. Elisa Heinämäki: "Inhimillistä elämää elävä kuolema":
herra, orja ja negatiivisuus Kojéven Hegel-tulkinnassa.


lauantai 15.12. klo 10-14

Paikka: Päärakennus, sali 10 (uusi puoli) (Fabianinkatu 33)
10.15 Lehtori, dos. Kari Väyrynen: Sivistys ja vieraantuminen Hengen
fenomenologiassa
11.00 VT Laura Werner: "Die Sittlichkeit,", Antigone ja kysymys
feminiinisestä

kahvitauko

12.30 Prof. Jussi Kotkavirta: estetiikasta
13.15 Dos. Susanna Lindberg: Äärellisestä ajattelusta äärettömään
henkeen. Kuinka Hegel kohdataan Heideggerin käännöksen jälkeen?

lisätietoja: susanna.lindberg@helsinki.fi
UNESCOn kansainvälinen filosofian päivä ja Itämeren alueen esseetapahtuma
- julkistaminen 15.11.2007 klo 16.30  Helsingin yliopiston  
Käytännöllisen filosofian laitoksen seminaaihuoneessa  222  
(Siltavuorenpenger 20 A)  
http://kartta.hel.fi/opas/main/default.asp?o=1&l=1&d=SILTAVUORENPENGER%2020&n=74158&e=53107

Vuoden 2007 UNESCOn kansainvälisenä filosofian päivänä pidetyssä  
Itämeren alueen esseekirjoitustapahtuman voitti suomalainen  
lukiolainen Natassja Linder Tölä gymnasiumista Helsingistä. Hän  
osoitti perehtyneisyyttä sekä hyvää otetta aiheeseensa, joka  
kosketteli filosofista kaiken epäilyä. Kaksi seuraavaavaksi palkittua  
oli norjalaisia lukiolaisia; Johanne B. Telle, Foss high school ja Jon  
Gjengset, Oslo handelsgymnasium.

Kaikki esseet osoittivat kirjoittajan filosofista mielenkiintoa ja  
annetun aiheen pohdiskelua filosofisesti. Niistä jäi myös vaikutelma,  
että eväitä on vieläkin paremman esseen kirjoittamiseen.

Samassa esseetapahtumassa valittiin viisi suomalaista lukiolaista  
valmennettaviksi vuoden 2008 pidettäviin filosofian olympialaisiin  
Sofiaan.  He ovat: Santtu Kainulainen, Minna Canthin lukio, Kuopio;  
Lea Körkkö, Salon lukio; Natassja Linder, Tölö gymnasium; Heta  
Nuutinen, Kallion lukio; Tapio Rasa, Kuopion lyseon lukio.

Olympialaisten vastuullinen järjestäjä on International Federation of  
Philosophical Societes (FISP), jonka jäsen Suomen Filosofinen Yhdistys  
(puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto) on. Tapahtuma järjestetään  
yhteistyössä UNESCOn filosofian osaston kanssa. Suomessa käytännön  
järjestelyistä vastaa vastaa Filosofian ja elämänkatsomustiedon  
opettajat ry.

Esseetapahtumassa oli myös oma sarja peruskoulun oppilaille.  
Palkituiksi tulivat Juliaana Riihijärvi ja  Sara Alaviiri Kivikon  
koulusta Kemistä sekä Aliisa Nikkanen ja  Elli Lappi  
Latokartanon peruskoulusta Helsingistä.

lisätiedot: opetusneuvos Pekka Elo 09 7747 7215, 040 7747 7823,  
pekka.elo@oph.fi
 
 
FETOn jäsenille erikoishinta 10 euroa kahdelta päivältä!

XXVII HUMANISMIN -PÄIVÄT
17.-18.11. 2007 Arbis Dagmarinkatu 3, Helsinki
Tämänkertaisten Humanismin päivien paikka on Arbis, Dagmarinkatu 3,
sijaitsee Kansallismuseon takana Helsingissä noin puolen kilometrin päässä
rautatieasemalta.

Katsomusten kamppailu 17.-18.11. 2007
Arbiksella Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto, Dagmarinkatu 3, Helsinki
Osanottomaksu 15 euroa, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 10 euroa on 10
euroa kahdesta päivästä.

Ohjelma
Lauantai 17.11.07 Kulttuurit kohtaavat - kuinka käy humanismin?
13.00 Humanismin päivien avaus, Suomen humanistiliiton puheenjohtaja,
opetusneuvos Pekka Elo
13.15 Suvaitsevaisuus ja omantunnon vapaus professori Juha Sihvola,
Helsingin yliopiston tutkijakollegium
14.00 EU ja ihmisoikeudet, Euroopan oikeusasiamies, kansanedustaja Jacob
Söderman
14.45 Keskustelu
15.00 Vuoden 2007 Humanistisen kunniamaininnan myöntäminen
15.20 Kahvi
16.00 Kulttuurien kohtaaminen ihmisoikeustyössä - KIOS:in kokemuksia
ihmisoikeushankkeiden
rahoittamisesta kehitysmaissa, toiminnanjohtaja Elisa Mikkola KIOS - The
Finnish NGO Foundation for Human Rights
16.30 Islam ja naisten oikeudet, pääsihteeri Kristiina Kouros,
Ihmisoikeusliitto ry
17.00 Keskustelu
17.45 Päivän päätös
18.00 - 20.00 Jäsentapaaminen, ohjelmassa mm Mikko Perkoilan musiikkia

Sunnuntai 18.11.07 Kulttuurien konfliktit - onko mitään tehtävissä?
10.15 Lähi-idän konfliktin uskonnolliset ulottuvuudet,
yliopistonlehtori Hannu Juusola, Helsingin yliopisto, Suomen Lähi-itä
insttituutti
11.00 Eurooppa ja islamin haaste, yliopistonlehtori Sylvia Akar, Helsingin
yliopisto
11.30 Muhammed-pilakuvakiistojen taustoja ja jälkikaikuja, professori Risto
Kunelius, Tampereen yliopisto
12.15 Kahvi
13.00 Kumppanuus Intia-yhteistyössä, Ramchandra Kulkarn, Sitra
13.30 Uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen Intiassa, professori Klaus
Karttunen, Helsingin yliopisto
14.00 Uskonto ja väkivalta Intiassa, toimittaja Mikko Zenger
14.30 Usko vai muutos?- Uskonnon muutos Intian ja
Kiinan kulttuurisessa ja taloudellisessa muutoksessa, VTL Anita
Kelles-Viitanen
15.00 Keskustelu
15.15 Humanismin päivien päätös

www. humanistiliitto.fi

Osallistumismaksu sisältää kahvin ja kahvi- tai voileivän kumpanakin
päivänä.
Antingen – Eller
Seminarium om författaren, filosofen och teologen Søren Kierkegaard (1813 – 1855)
onsdagen den 28 november kl. 14.00 – 17.15
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Välkomstord
Svenska litteratursällskapets ordförande, professor Håkan Andersson

Sammenhængen i Kierkegaards forfatterskab

Niels Jørgen Cappelørn, direktör för Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet

Kierkegaards betydelse i dagens teologi med särskild betoning på begreppen ”ärlighet” och ”innerlighet”
Stefan Djupsjöbacka, lektor vid Diakoniyrkeshögskolan

Paus

Wolfgang Amadeus Mozart, variationer
Henrik Järvi, piano
Nobu Takizawa, violin

Kierkegaards opfattelse af kærlighedens kraft
Pia Søltoft, lektor vid Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet

Kierkegaards människosyn: vad är jaget?
Ingmar Pörn, professor emeritus i filosofi vid Helsingfors universitet

Slutord
Danmarks ambassadör, Niels Kaas Dyhrlund

Mottagning på Kungliga Danska Ambassaden, Georgsgatan 9, 4 vån, med början 17.30

Arr.: Kungliga Danska Ambassaden och Svenska litteratursällskapet i Finland

Förhandsanmälning per tfn 09-618 777 senast 23.11.
Föredragen är på svenska och danska.

Agneta Rahikainen
producent
Svenska litteratursällskapet i Finland
Riddaregatan 5
00170 Helsingfors, Finland
agneta.rahikainen(a)sls.fi
tel. +358 9 618 77 514

Call for Papers
The Philosophy of Computer Games Conference 2008

 

We hereby invite scholars in any field who take a professional interest
in the phenomenon of computer games to submit papers to the
international conference "The Philosophy of Computer Games 2008", to be
held in Potsdam, Germany, on May 8-10, 2008.

Accepted papers will have a clear focus on philosophy and philosophical
issues in relation to computer games. They will also attempt to use
specific examples rather than merely invoke "computer games" in general
terms. We invite submissions focusing on, but not limited to, the
following three headings:

 

Action|Space

Papers submitted under this heading should address issues relating to
the experiential, interactional and cognitive dimensions of computer
game play. What is the nature of perceptual experience in game space?
How should we understand the relationship between action, interaction
and space in computer game environments? How should we think about
players' aesthetic, emotive and(/or) rational responses to what goes on
inside the game space?

 

Ethics / Politics

What are the ethical responsibilities of game-makers in exerting
influence on individual gamers and society in general? What role, if
any, can games serve as a critical cultural corrective in relation to
traditional forms of media and communicative practices, for example in
economy and politics? Also: what is the nature of the ethical norms that
apply within the gaming context, and what are the factors that allow or
delimit philosophical justifications of their application there or
elsewhere?

 

The Magic Circle

Terms such as "fictionality", "virtuality", "simulation" or
"representation" are often used to indicate specific functions of
objects in games. But what is the nature of the phenomena these terms
refer to in the interactive field of game play? And what is the
structure of gaming-processes? What is the mediality of digital games?
We are especially interested in discussions that aim at how the notion
of a self-contained "magic circle" – representing an imagined border
between play and reality, or the internal and external limits of
game-programs – is being challenged by forms of individual action and
social inter action which tend to transcend such limits.

 

Your paper should not exceed 25 000 characters (excluding blanks) and be
accompanied by an abstract of 300 words. Please specify the primary
focus (topic) of your submission.

 

Deadline for submissions is February 15, 2008. Send your paper and
abstract to .

 

All submitted papers will be subject to double blind peer review, and
the program committee will make a final selection of papers for the
conference on the basis of this.

Notification of accepted papers will be sent out by March 12, 2008.

------
Dieter Mersch
Olav Asheim
Patrick Coppock
Espen Aarseth


The conference is a collaboration between the following institutions:
- Institute for Arts and Media, European Media Studies at the University
of Potsdam, Germany
- Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas at the
University of Oslo, Norway
- Department of Social, Cognitive and Quantitative Science at the
University of Modena & Reggio Emilia, Italy
- Center for Computer Games Research at the IT-University of Copenhagen,
Denmark
- Philosophical Project Centre (FPS), Oslo, Norway

 

For more information, visit www.gamephilosophy.org

Studia Semiotica Generalia 2007–2008 Semiotiikan yleisöluentosarja


KUVAN JA SANAN SUHTEESTA
kirjallisuudessa, musiikissa, taiteessa, populaarikulttuurissa, viestinnässä

Helsingin yliopiston päärakennus, Unioninkatu 33, auditorio XVI
maanantaisin klo 18–20

5.11. Harri Veivo (prof. Helsingin yliopisto): Visuaalinen runous

12.11. Tapio Vapaasalo (prof. Taideteollinen korkeakoulu): Infografiikka

19.11. Dario Martinelli (dos. Helsingin yliopisto): Depicting national
sterotypes through words and pictures: the case of ItaloPop compilations
covers (in English)

26.11. odottaa vahvistusta

3.12. odottaa vahvistusta

10.12. Elina Saloranta (kuvataiteilija, Kuvataideakatemia): Ciné-Roman
(suomeksi)

Sarja jatkuu keväällä 14.1.–2.3.2008: Bauters, Hannula, Salo, Mikkonen,
Välimäki, Tarasti.

Jos olet opiskelija, niin osallistu vähintään 10 kertaa ja kirjoita
sisällöstä ansaitaksesi opintopisteitä (tarkemmat ohjeet luennolla).

Yleisöluentosarjan järjestää semiotiikan opintokokonaisuus (Helsingin
yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos).

Tervetuloa!
Lääketieteen filosofia - tapahtuma

Lauantaina 10.11. 2007 klo 10.00 - 16.30 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6,
Helsinki.

Järjestäjä: Suomen lääketieteen filosofian seura

Tarkemmat tiedot Suomen lääketieteen filosofian seuran kotisivuilla osiossa
Kokoukset; www.terveysportti.fi/filosofia.

Tervetuloa.

International Symposium of Philosophy
The Modernity of Spinoza
Moscow : 15-16 November 2007

http://caute.net.ru/sympfr.doc.


Russian Academy of Sciences - Institute of Philosophy
15 November 2007


10h00 : Lorenzo VINCIGUERRA, Andrei MAIDANSKY
 Opening of the Symposium
10h15 : Presentation of the review Logos dedicated to Spinoza with Valeri ANASHVILI director of the review.
10h30 : Nikolay BIRJUKOV (Moscow State Institute of Forign Affairs)
Varieties of Determinism: Spinozist Meditations
11h30 : Vittorio MORFINO (University Bicocca of Milan)
Leibniz vs Spinoza. A contemporary alternative
12h15 : Discussion
12h30 : Lunch
Chairman: Serguei MAREEV (Modern Academy of Humanities, Moscow)
14h30 : Mogens LAERKE (University of  Chicago)
Sketch of a metaphysics of absolute exteriority: some reflections on the theory of causality and the ontology of power in Spinoza
15h30 : François FLAHAULT (CNRS/EHESS, Paris)
About Spinoza and wisdom
16h30 : Coffee break
17h00 : Boris RUDJ (National University of Kiev)
The problem of libertas philosophandi in Spinoza
18h00 : Discussion

High School of Economics of Moscow, Maly Gnezdnikovsky 4/2
16 November 2007
Chairman : Anna YAMPOLSKAYA (Russian University of Humanities, RGGU, Moscow)


10h30 : Andrei MAIDANSKY (Institute of Economics and Management, Taganrog)
The polemics on res cogitans, or how to improve Spinoza’s theory of mind
11h30 : Chantal JAQUET (Université de Paris I - Sorbonne)
La référence à la conception spinoziste des rapports du corps et de l’esprit dans l’ouvrage de Paul Ricœur et Jean-Pierre Changeux : « Ce qui nous fait penser. La nature et la règle »
12h15 : Discussion
12h30 : Lunch
Chairman : Alexei RUTKEVICH (High School of Economics, Philosophy Department, Moscow)
14h30 : Serguei MAREEV (Modern Academy of Humanities, Moscow)
Two traditions in Soviet studies on Spinoza
15h30 : Lorenzo VINCIGUERRA (University of Reims)
Aesthetica sive ethica. A Spinozistic approach to the problem of the essence of art
16h30 : Coffee break
17h00 : Table ronde with Vitali KURENNOY, Valeri ANASHVILI, Alexandre SURMAVA
18h00 : Final discussion
18h30 : Cocktail

 

Directed by Lorenzo VINCIGUERRA (University of Reims, France) and Andrei MAIDANSKY (Institute of Economy and Management, Taganrog, Russia), supported by the Centre franco-russe des recherches en sciences humaines et sociales de Moscou.
Information : ; ; .

HY:n filosofian laitoksen julkaisuja alennusmyynnissä


Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja ja Filosofisia
tutkimuksia Helsingin yliopistosta -sarjojen teoksia on 5.11.-31.12.2007
saatavilla alennettuun hintaan. Myynnissä mm. seuraavat julkaisut:


·        No 1/1978: Erik Stenius: En filosofisk grundkurs i symbolisk logik. Toinen, muuttamaton painos, 1988. 211 sivua/sidor, hinta/pris 10e

·        No 1/1982: Raimo Tuomela: Joint Social Action. 30 sivua/pages, hinta/price 2e

·        No 3/1983: Vexing Questions. An Urnful of Essays in Honour of Veikko Rantala on the Occasion of His Fiftieth Birthday. Ed. Ilkka Patoluoto, Esa Saarinen, Petri Stenman. 141 sivua/pages (mini), hinta/price 2e

·        No 1/1984: J.V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta. Suomen Filosofisen Yhdistyksen järjestämä kansainvälinen kollokvio, Hki 4.-5.12.1981. 220 sivua, hinta 4,5e

·        No 1/1986: Todennäköisiä tutkielmia. Ilkka Niiniluodon 40-vuotispäivän kunniaksi. Toim. Terhi Lumme ja Esa Saarinen. 82 sivua (mini), hinta 2e

·        No 3/1986: Leila Haaparanta ja Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun. 1991 korjattu painos. 101 sivua, hinta 7,5e

·        No 1/1988: Martti Kuokkanen: On Theoreticity and Measurement. 49 sivua/pages, hinta/price 2e

·        No 3/1989: Raimo Tuomela: Collective Action, FreeRiders, and
Interpersonal Control. 69 sivua/pages, hinta/price 4e

·        No 4/1989: Heta ja Matti Häyry: Taide, tunne ja turmelus. Kaksi
näkökulmaa R.G. Collingwoodin estetiikkaan. 187 sivua, hinta 4e

·        No 5/1989: Hannu Rossilahti: Energia, etiikka ja politiikka:
tutkimuksen arviointia. 102 sivua, hinta 2,5e

·        No 1/1990: Aarne Ranta: Studies in Constructive Semantics: Summary. 10 sivua/pages, hinta/price 2e

·        No 2/1990: Matti Häyry: Critical Studies in Philosophical Medical Ethics:
Summary. 37 sivua/pages, hinta /price 2e

·        Matti Häyry: Critical Studies in Philosophical Medical Ethics. Diss. 1990, 228 sivua/pages, hinta/price 7,5e

·        No 1/1991: Gabriel Sandu: Studies in Game-Theoretical Logics and Semantics: Summary. 19 sivua/pages, hinta/price 2e

·        Gabriel Sandu: Studies in Game-Theoretical Logics and Semantics. Diss. 1991, 136 sivua/pages, hinta/price 6,5e

·        No 2/1991: Jaakko Hintikka: Defining Truth, the Whole Truth and Nothing but the Truth. 72 sivua/pages, hinta/price 3,5e

·        No 1/1992: Raimo Tuomela and Maj Bonnevier-Tuomela: Social Norms, Tasks,
and Roles. 46 sivua/pages, hinta/price 2,5e

·        No 3/1992: S. Albert Kivinen (toim.): Fenomenologisia sormiharjoituksia.
181 sivua, hinta 7,5e

·        No 1/1993: Riku Juti: Pioneering Externalism. Thomas Reid and Hume's Problem. 195 sivua/pages, hinta/price 7,5e

·        No 2/1993: Tuomo Aho ja Gabriel Sandu (toim.): Epäilyttäviä esseitä. S. Albert Kivisen 60-vuotispäivän kunniaksi. 184 sivua, hinta 7,5e

·        No 1/1995: Pekka Elo & Rainer Korhonen (eds.): Inquiries Concerning Philosophy Teaching. Baltic Sea Colloquium Papers 1994. 156 sivua/pages, hinta/price 6,5e

·        No 3/1995: Filosofisia tienviittoja. Heikki Kanniston 50-vuotispäivän kunniaksi. Toim. Sami Pihlström, Martti Kuokkanen ja Gabriel Sandu. 200 sivua, hinta 7,5e

·        No 1/1996: Kognitiivisesta naturalismista naturalistiseen kognitioon. Helsingin yliopiston filosofian ja psykologian laitosten järjestämä kotimainen kollokvio 8.11.1995. Toim. Ilkka Niiniluoto ja Heikki J. Koskinen. 91 sivua, hinta 5e

·        No 2/1997: Matti Norri: Summa Legis/Lainkaikkeus: Synopsis. viii + 148 sivua/pages, hinta/price 6,5e

·        No 1/1998: Heikki Kupi: F.C.S. Schillerin pragmatismi: Humanismi maailmankatsomuksena. 193 sivua, hinta 7,5e

·        No 2/1998: Panu Raatikainen: Complexity, Information and Incompleteness. Diss. 1998, 120 sivua/pages, hinta/price 5e

·        No 3/1998: Ralf Wadenström: Stora och små europeiska historier. En avhandling om vårt postmoderna Europa. Diss. 1998, 302 sivua/sidor, hinta/pris 10e

·        No 2/1999: Jens Silfvast: Reasonableness. A Study of Long-Term Commitment and Goal Multiplicity in Practical Decision-Making. Diss. 1999, vi + 186 sivua/pages, hinta/price 7,5e

·        No 3/1999:Arto Tukiainen: Etiikka ja filosofia. Eräiden Wittgensteinin näkemysten kritiikkiä. vi + 163 sivua, hinta 6,5e

·        No 3/2000: Panu Raatikainen (toim.): Universaalikieli. Suomen Filosofisen Yhdistyksen ja Helsingin yliopiston filosofian järjestämä kollokvio 16. 4. 1999. 145 sivua/pages, hinta/price 6,5e

·        No 1 / 2001: Ilpo Halonen: Interrogative Model of Explanation and Covering Laws. Diss. 2001, 257 sivua / pages, hinta / price 9e

·        No 2/2001: Miira Tuominen: Ancient Philosophers on Principles of Knowledge and Argumentation. Diss. 2001, iv + 216 sivua/pages, hinta/price 8,5e

·        No 3/2001: Petter Korkman: Barbeyrac on Toleration. 52 sivua/pages, hinta/price 2,5e Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta

·        No 1 Terhi Kiiskinen ja Sami Pihlström (toim): Kuoleman filosofia. 218 sivua/pages, hinta/price 9e

·        No 2 Johanna Oksala: Freedom in the Philosophy of Michel Foucault. Diss. 2002, 298 sivua/pages, hinta/price 10e

·        No 3 Ilkka Patoluoto: Aatehistoriallisia esseitä. Toim. Martti Kuokkanen, Susanna Snell ja Petri Ylikoski. hinta/price 9e

·        No 5 Vesa Oittinen (ed.): Spinoza in Nordic Countries / Spinoza im Norden. 2004, 281 sivua/pages, hinta/price 10e

·        No 7 Mikko Salmela & Juhana Lemetti (toim.): Perversio, moraali ja ironia. 2005, 252 sivua/pages, hinta/price 10e

·        No 9 Harri Stenberg: Oleminen ihmismielen toimintana Sartren mielenfilosofiassa. Tutkimus mielen muotoutumisesta. Diss., 2005, 199 sivua/pages, hinta/price 9e

·        No 10 Markku Keinänen: Trope Theories and the Problem of Universals. Diss., 2005, 438 sivua/pages, hinta/price 13e

·        No 13 Janne Hiipakka & Anssi Korhonen (toim.): Eripituisia esseitä S. Albert Kivisen 70-vuotispäivän kunniaksi. 2006, 286 sivua/pages. Hinta/price 10e


Myyntitiedot:

Käteismyynti: Siltavuorenpenger 20A, h. 239, Sami Määttä.
Postitse lähetettäviin tilauksiin lisätään postin hinnaston mukaiset
postikulut. Postitilaukset:

Erillisenä myyntinä Camenes-lehti nro 16/2006, 3e. Käteismyynti Sami
Määtältä tai tilaukset Ilpo Haloselta, puh. 19129233 tai
. Postimaksu lisätään.

BILDUNG, LEARNING AND CHANGE
An International Workshop
November 30 - December 1, 2007
Helsinki Collegium for Advanced Studies (Fabianinkatu 24 A)
Seminar room, ground floor


Friday, November 30

11.00-11.15 Opening and welcome
11.15–12.15 Pierre Rodrigo (Bourgogne): Aristotle: On Hexis as a Way to Be
12.15–13.15 Malin Grahn (Helsinki, Oslo): The Stoics on the Habituation of
Character
13.15–14.30 Lunch
14.30–15.30 Martina Reuter (Helsinki): Mary Wollstonecraft on Education and
the Virtue of Modesty
15.30-16.30 Claudia Lindén (Södertörn): Does Bildung Have a Gender?
16.30–16.45 Coffee
16.45-17.45 Laura Werner (Helsinki, Jyväskylä): Hegel, Gender and Bildung
17.45–18.45 Sara Heinämaa (Helsinki): Edmund Husserl’s Ethics of Personal
Capacities
19.00 Dinner


Saturday, December 1

9.30-10.30 Hans Ruin (Södertörn): Bildung and the Enigma of Freedom
10.30–10.45 Coffee
10.45-11.45 Marcia Sá Cavalcante Schuback (Södertörn): Life in Balance or
Life in Amplitude? Phenomenological Reflections on the Relation between
Bildung and Philosophy
11.45–12.45 Jussi Backman (Helsinki): Bildung: Configuring the Human
12.45–14.00 Lunch
Aristotelianism and the Critique of Modernity
Helsinki Collegium for Advanced Studies
Fabianinkatu 24 A, Ground Floor, Seminar Room 136
November 23-25 2007

November 23

Session I: Aristotelianism in Science and Natural Philosophy

12:30 Opening
12:45-14:00 Diana Quarantotto (University of Pisa): The Struggle for
Eternity: Aristotle on the Metamorphosis of Living Matter, its Goal and Laws
14:15-15:30 Monte Johnson (University of California San Diego): Aristotle's
Teleology - What It Is and What It Is Not
15:30-15:45 Coffee
15:45-17:00 Sabine Föllinger (University of Bamberg): Aristotle's Biological
Works as Scientific Literature
17:00-17:15 Coffee
17:15-18:30 Miira Tuominen (University of Helsinki): How Do We Know the
Principles? Back to Posterior Analytics II 19
19:15 Rector's Reception

November 24

Session II: Aristotelianism in Ethics and Political Philosophy

10:15-11:30 Fred Miller (Bowling Green State University): Anticipations of
Human Rights in Aristotle and Other Ancient Thinkers
11:30-11:45 Coffee
11:45-13:00 Juha Sihvola (University of Helsinki): Aristotelian Sociability
and Individualism
13:00-14:15 Lunch
14:15-15:30 Roberto Lambertini (University of Macerata): The Debate about
Natural Rights in the Middle Ages
15:30-15:45 Coffee
15:45-17:00 Annabel Brett (University of Cambridge): The Question of
Individual Natural Liberty in Early-Modern Aristotelianism
18:30 Dinner

November 25

Session III: Aristotelian Developments in Phenomenology

10:15-11:30 John Drummond (Fordham University): Axiology, Eudaimonia, and
Virtue Ethics
11:30-11:45 Coffee
11:45-13:00 Sara Heinämaa (University of Helsinki): Husserl's Ethics of
Renewal: Persons, Capacities and Virtues
13:00-14:15 Lunch
14:15-15:30 Panel Discussion
15:30 Closing

Organising Committee: Miira Tuominen, Virpi Mäkinen, Sara Heinämaa
For further information contact miira.tuominen[at]helsinki.fi