yliopistot

Opiskelijaprotestointina syntynyt idea taiteellisesta filosofisesta alastonkuvakalenterista etsii kaikenikäisiä malleja ketkä haluavat osallistua protestointiin filosofiapääaineen lakkauttamista vastaan Itä-Suomen yliopistossa tuottavuusongelmien takia. Luonnonfilosofiasta kreikkalaisten pitojen kautta nykyaikaan filosofisina kuvasarjoina.

Yhteydenotot:
kallius(at)cc.joensuu.fi
aleksi.kallius(at)gmail.com
0466154792
 
Joonatan Aleksi Kallius
Yhteiskuntatieteiden yo.
UEF
 
Kritiikki yliopistolakiesitystä kohtaan voimistuu. Useissa Suomen yliopistoissa on jo jonkin aikaa kerätty opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteenliittymiä, jonka kautta halutaan ilmaista eriäviä kantoja lakiehdotuksen sisällöstä ja vaikuttaa sen käsittelyyn eduskunnassa.

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle osoitettu adressi yliopistolakiehdotuksesta, nimien keräys käynnissä:
http://opiskelijatoiminta.net/adressi/

Torstaina 19.2. järjestetään ulosmarsseja ja mielenosoituksia.
- Helsingissä kokoontuminen klo 12 alkaen, lähtö Porthanian edestä klo 14:
http://opiskelijatoiminta.net/2009/02/10/mielenosoitus-yliopistouudistus...
- Joensuussa järjestetään ulosmarssi klo 13.30:
http://yliopistotoiminta-jns.blogspot.com/2009/02/ulosmarssi-1922009-klo...
- Jyväskylästä osallistutaan Helsingin mielenosoitukseen:
http://avoinyliopisto.wordpress.com/2009/02/16/bussikuljetus-helsingin-m...
- Tampereella kokoonnutaan pääaulaan klo 12 alkaen ja mielenosoituskulkue lähtee klo 14: 
http://toimivayliopisto.wordpress.com/2009/02/17/kutsu-ja-juliste/

Ainakin yllämainituissa yliopistoissa kritiikki on järjestynyt yhteisen nimikkeen alle ja verkkosivuille seuraavasti:

Helsingissä:
http://opiskelijatoiminta.net/
Joensuussa:
http://yliopistotoiminta-jns.blogspot.com/
Jyväskylässä:
http://avoinyliopisto.wordpress.com/
Tampereella:
http://toimivayliopisto.wordpress.com/
 
Toimintaryhmien verkkosivuilla ja tilaisuuksissa on tuotu esiin useita samoja kriittisiä näkemyksiä, jotka esiintyivät myös yliopistolaisten ammattijärjestöjen lakiehdotuksesta antamissa lausunnoissa:
- Tieteentekijöiden liiton lausunto:
http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=84&VI...
- Yliopistonlehtorien liiton lausunto:
http://www.yll.fi/uutinen.php?id=32854
- Professoriliiton lausunt0:
http://www.professoriliitto.fi/asp/system/empty.asp?P=231&VID=default&SI...
 
 

Tampereen yliopiston filosofian yksikkö siirtyy entiseltä matematiikan, tilastotieteiden ja filosofian laitokselta yhteen historiatieteen laitoksen kanssa ilmeisesti ensi vuoden alusta alkaen. Samalla se siirtyy informaatiotieteiden tiedekunnasta humanistiseen tiedekuntaan.
Syndicate content