julkistamistilaisuudet

Mikä meitä pelottaa ja kauhistuttaa? niin & näin -lehti ja -kirjat kutsuu ottamaan asiasta selvää Tapani Kilpeläisen teoksen Silmät ilman kasvoja: kauhu filosofiana julkistamistilaisuuteen maanantaina 25.5. Telakalle (Tullikamarin aukio 3, yläkerta). Tilaisuus alkaa klo 18 kauhupaneelilla ja jatkuu elokuvalla.


Kauhun olemuksesta, pelkäämisestä ja populaarikulttuurin pelotteluilmiöistä keskustelemassa kauhututkijat Outi Hakola (HY) ja Jarkko Toikkanen (Tay), kauhukirjailija Tiina Raevaara ja Lovecraft-seuran edustaja Jani Kangas. Myös yleisökeskustelulle ja kysymyksille on sijaa! Juontajina niin & näinin toimittajat Elina Halttunen-Riikonen & Noora Tienaho.


Ilta muuttuu entistä karmivammaksi, kun ohjelmassa on kauhuklassikon The Invisible Man (1933) katselmus. Elokuvan katsominen aloitetaan klo 19.30.


Tiedustelut ja kysymykset: elina.halttunenriikonen at gmail.com tai noora.tienaho at gmail.com


*****

Ensimmäinen suomenkielinen kauhun filosofian esitys Silmät ilman kasvoja: kauhu filosofiana sisältää lukuisia sekä mauttomia että raakoja kohtia. Julkaisija ei ole kirjan haitallisuutta arvioidessaan ottanut huomioon, millaisessa yhteydessä ja miten ajatukset kirjassa kuvataan.


Sisällöltään sairaalloinen kirja turruttaa siveellistä arvostelukykyä ja vaikutuksille alttiiden henkilöiden sielullinen tasapaino voi vakavasti häiriytyä. Karmeasti esitetyt ajatuskulut voivat panna herkän lapsen mielikuvituksen liian kiihkeästi liikkeelle moneksi päiväksi ja ehkä vielä enemmän yöksi.


Silmät ilman kasvoja ylittää siveyden ja hyvien tapojen rajat toistuvasti ja laajenevasti, ja aiheen kaameuden valossa sen ilmaisutapa on liian jyrkkä. Kokonaisvaikutukseltaan kirja syö filosofien nauttimaa luottamusta.


Tapani Kilpeläinen on filosofi ja niin & näin -kirjasarjan päätoimittaja. Kääntäjähirmuna tunnetun Kilpeläisen ensimmäinen oma kirja Itsemurhan filosofia julkaistiin vuonna 2012.

 

Tapani Kilpeläinen:

Silmät ilman kasvoja: kauhu filosofiana.

niin & näin –kirjat 2015.

http://netn.fi/silmat-ilman-kasvoja

 

Arvostelukappaleet ja lisätietoa:

jukka.m.kangasniemi(at)gmail.com


Onko filosofiasta iloa ilmastonmuutoskeskustelussa? - Nettikirjan Ajatuksia ilmastoetiikasta julkistamistilaisuus
Maanantai 7.10.2013 17.30-18.30
Paavo Koli-sali, Pinni A2100, Tampereen yliopisto

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin tuore raportti vahvistaa yhä selvemmin, että globaali ilmasto lämpenee ja ihmistoiminnan vaikutus on erittäin todennäköisesti tärkein syy ilmaston lämpenemiseen. Raportin ensi vuonna julkaistavat muut osat pyrkivät antamaan yhä tarkemman kuvan ilmastonmuutoksen todennäköisistä yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä tarvittavista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Luonnontieteellisten perusteiden ja poliittis-taloudellisten seurausten lisäksi ilmastonmuutokseen liittyy paljon eettisiä kysymyksiä. Al Gore onkin kuvannut ilmastokysymystä ”ei niinkään poliittisena kuin moraalisena kysymyksenä.” Myös Suomen hallituksen laatima tulevaisuusselonteko ilmastopolitiikan vaihtoehdoista toteaa yksiselitteisesti, että “lopulta kyseessä on kuitenkin ylisukupolvinen ja maailmanlaajuinen moraalinen valinta”. Filosofi Stephen Gardiner on kuvannut tilannetta jopa ”ilmastonmuutoksen eettiseksi tragediaksi”, joka korostaa sekä ilmastonmuutokseen liittyviä eettisiä ongelmia että ilmastonmuutoksen asettamia vakavia haasteita perinteisille eettisille periaatteillemme.

Ensimmäinen suomalainen ilmastoetiikan tekstikokoelma

Ajatuksia ilmastoetiikasta on ensimmäinen suomalainen ilmastoetiikan tekstikokoelma. Kirjan tekstit antavat hyvän yleiskuvan kansainvälisesti vilkastuneesta ilmastoeettisestä keskustelusta ja auttavat hahmottamaan ilmastomuutoksen esiin nostamia moraalifilosofisia kysymyksiä, jotka liittyvät sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen sekä vastuun ja kustannusten jakamisen reiluuteen. Esille nousee myös oikeudenmukaisuuden suhde niin demokratiaan kuin heikoimpien vahingoittamiseen.

Kirjan tekstit osoittavat, kuinka eettiset kysymykset piilevät poliittisten ja taloudellisten arviointien taustalla. Jo kysymys ilmastotoimien taloudellisista kustannuksista paljastuu epäsuorassa mielessä eettiseksi, koska kustannusarvioiden laskennassa käytetyt oletukset riippuvat siitä, miten painotamme tulevaisuuden ihmisten hyvinvointia suhteessa omaamme. Ovatko heidän intressinsä samanarvoisia meidän intressiemme kanssa? Entä kuinka demokraattinen päätöksentekomme tulisi järjestää mahdollisimman oikeudenmukaiseksi tulevien ihmisten kannalta? Selvästi moraalinen kysymys liittyy myös siihen, mitkä keinot ovat ilmastohaasteen edessä sallittuja: onko esimerkiksi ilmaston manipulointi eettisesti hyväksyttävää?

Ilmastonmuutoksen eettisten ja poliittisten kysymysten määrittelyvalta ei kuulu asiantuntijoille, vaan jokaiselle ihmiselle. Ajatuksia ilmastoetiikasta tarjoaa lukijoille filosofisia välineitä eettisesti sallittavien ja poliittisesti toivottavien keinojen ja päämäärien arvioimiseen. Kirjan on julkaissut Jyväskylän yliopisto, kirjoittajat ovat Tampereen, Turun, Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista.

Teoksen kirjoittajina ovat akatemiatutkija Markku Oksanen, yhteiskuntatieteiden tohtori Teppo Eskelinen sekä filosofian tohtorikoulutettavat Lauri Lahikainen, Simo Kyllönen, Teea Kortetmäki, Säde Hormio ja Sanna Joronen. Johdannon ovat kirjoittaneet teoksen toimittajat Teea Kortetmäki, professori Arto Laitinen ja professori Mikko Yrjönsuuri.

Onko filosofiasta iloa ilmastonmuutoskeskustelussa? –paneeli.

Osana filosofian valtakunnallisen tutkijakoulun vuotuista konferenssia järjestetään paneeli ”onko filosofiasta iloa ilmastonmuutoskeskustelussa?” Paavo Koli –salissa (Pinni A 2100, Tampereen yliopisto) maanantaina 7.10.2013 klo 17.30-18.30.

Paneelikeskusteluun osallistuu Ajatuksia ilmastoetiikasta -kirjan kirjoittajia, jotka esittelevät kirjan ajatuksia, pohtivat, onko filosofiasta iloa ilmastonmuutoskeskustelussa, sekä miettivät mitä hallitustenvälisen ilmastopaneelin juuri ilmestyneestä osaraportista pitäisi ajatella.

Kortetmäki Teea, Laitinen Arto ja Yrjönsuuri Mikko (toim.) (2013): Ajatuksia ilmastoetiikasta. Jyväskylä: SoPhi 123. Teos on tarjolla vapaana nettijakeluna http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5279-2.

Lisätietoja:
Tutkija Teea Kortetmäki, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, puh. 041 548 6483, teea.kortetmaki at jyu.fi
Professori Arto Laitinen, filosofia, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, puh. 050-318 7018, arto.laitinen at uta.fi

Professori Esa Saarisen juhlakirjan julkistaminen 12.8.

Mistä Esa Saarisen ajattelussa on kyse? Mitkä ovat hänen filosofiansa kolme eri vaihetta? Mitä on Esa Saarisen johtamisen filosofia?

'Elämän Filosofi' on kirja professori Esa Saarisen ajattelusta ja toiminnasta. Kirjoittajina on arvovaltainen professoreiden, tutkijoiden ja muiden vaikuttajien joukko, johon kuuluvat muun muassa Ilkka Niiniluoto, Sami Pihlström, Sara Heinämaa, Sam Inkinen, Mauri Ylä-Kotola, Mark C. Taylor, James Wilk, Kirsti Lonka, Raimo P. Hämäläinen, Heikki Peltola, Tapio Aaltonen sekä Saku Mantere. Haastatteluiden kautta ääneen pääsevät Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri sekä yritysjohtajat Jorma Ollila, Matti Alahuhta, Pertti Korhonen ja J. T. Bergqvist.

Kirja julkaistaan juhlaseminaarissa maanantaina 12.8 Aalto-yliopiston päärakennuksen (Otakaari 1) M-salissa klo 14-17.30. Tilaisuuden ohjelma on seuraava:

14.00: Frank Martela: Johdatus Saarisen kohottavuusfilosofiaan
14.15  Ilkka Niiniluoto: Onko Esa Saarinen systeemiälykkö?
14.30  James Wilk: Icarus:  Disembodied Knowledge, Bureaucratic Thinking, and the Hopeful Return to Reality 
14.45  Raimo Hämäläinen: Esa Saarinen ja systeemiäly
15.00  Jaakko Korhonen: Ajattelun liikettä yliopistolla
15.10  Lauri Järvilehto: Sokraattinen kapellimestari - Esa Saarisen kohottava elämänfilosofinen käytäntö
15.25  Makke Leppänen, Päivi Partanen & Ollis Leppänen: Pafos-pääoma - Esa Saarisen Pafos pedagogiikka ja psykologinen pääoma
15.40  Kirsti Lonka: Näkökulmia E. Saarisen kukoistupedagogiikkaan
15.50  TAUKO
16.05  Heikki Peltola: Kohti ihmistenvälisyyttä - Esa Saarisen johtamisfilosofian kehitys
16.20  Tapio Aaltonen: Henkisen johtajuuden dramaturgia
16.30  J.T. Bergqvist: Salli itsesi innostua – Esa piilevän potentiaalin vapauttajana
16.40  Matti Alahuhta: Johtajuus
16.50  Pertti Korhonen: Esa Saarinen - Ihmisten vapauttaja
17.00 Jorma Ollila: Esa Saarinen ja yritysjohtajan maailma

17.10 Virallinen osuus päättyy

Tilaisuus on kaikille avoin ja olet lämpimästi tervetullut paikalle. Ilmoitathan saapumisestasi 6.8 mennessä osoitteeseen juhlaseminaari60v at gmail.com

Tästä linkistä voit tutustua kirjan alkusivuihin, sisällysluetteloon ja johdantoon:
Julkistamistilaisuus ja keskustelua

Kai Alhanen keskustelee Turo-Kimmo Lehtosen kanssa uudesta teoksestaan John Deweyn kokemusfilosofia (Gaudeamus) Kirja & Kahvissa Kaisa-talolla 14.5. klo 16.30-17.30.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

Lisää tietoa: http://www.gaudeamus.fi/dewey14052013/

Platon-klubi lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa
8.2.2011 klo 18-20:
 
Hegel: Logiikan tiede I.
Alustaa Vesa Oittinen. Mukana myös suomentaja Ilmari Jauhiainen. Keskustelua johtaa Hannu Taanila.

Suomennoksen julkaisutilaisuus!

Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kirjakauppa Kirja
Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
puh. Marja-Liisa Laine (09) 6127 798
e-mail: kirja (at) lasipalatsi.fi
http://www.kirja.lasipalatsi.fi/
 
[Ilmoitusta päivitetty 24.1.2011]
 
Peter Thomas (Brunel University & Historical Materialism -lehti) luennoi aiheesta

From post-Marxism to many Marxisms

Helsingissä maanantaina 31. tammikuuta 2011 (klo 14–16, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 505)

Juha Koivisto & Vesa Oittinen (toim.): MEGA-Marx. Johdatus uuteen Marxiin. Vastapaino: Tampere 2011.

Tervetuloa!

Lisätiedot: Juha.Koivisto(at)uta.fi
 

AN INVITATION TO A BOOK PRESENTATION

You are welcome to the presentation of the just published Russo-Finnish symposium volume on the Enlightenment culture, The Northern Lights – Facets of Enlightenment Culture, which will be held at the Aleksanteri Institute in Tuesday, 31. 8. from 14.00 o’clock on. The Aleksanteri Institute of the University of Helsinki and the St. Petersburg Centre for the History of Ideas (Russian Academy of Sciences) started last Autumn to collaborate in research of Enlightenment and the culture of the 18th century in the Northern Countries and in Russia. The first publication from this co-operation consists of contributions of five Finnish and four Russian scholars. The book and the collaboration project will be presented by Prof. Tatiana Artemyeva and Prof. Mikhail Mikeshin from St. Petersburg, by Prof. Vesa Oittinen from Helsinki and Dr. Oili Pulkkinen from Jyväskylä. The presentations will be in Finnish and English. The event, which is open for all interested, will be held at the Meeting Room in the 2nd floor of the Aleksanteri Institute (Unioninkatu 33). Snacks and wine will be served!


KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Tervetuloa valistusajan kulttuuria esittelevän suomalais-venäläisen kirjan julkistamistilaisuuteen Aleksanteri-instituutissa tiistaina 31. 8. klo 14.00 alkaen! Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti ja Venäjän tiedeakatemian alainen Aatehistorian tutkimuskeskus Pietarissa käynnistivät viime syksyllä pidetyn seminaarin myötä yhteistyön valistuksen ja 1700-luvun kulttuurin tutkimiseksi Venäjällä ja Pohjoismaissa. Tilaisuudessa esittelemme tuoretta englanninkielistä seminaarijulkaisua The Northern Lights – Facets of Enlightenment Culture, johon sisältyy viiden suomalaisen ja neljän venäläisen tutkijan kontribuutiot. Tilaisuudessa puhuvat prof. Tatjana Artemjova ja prof. Mihail Mikeshin Pietarista sekä prof. Vesa Oittinen Helsingistä ja tri Oili Pulkkinen Jyväskylästä. Tilaisuus on suomen- ja englanninkielinen. Virvokkeita tiedossa. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle. Tilaisuus pidetään Aleksanteri-instituutin 2. kerroksen kokoushuoneessa (Unioninkatu 33, sisään pihan kautta).
 
Nyt on ilmestynyt merkittävä Marx-tutkimus:
Jukka Heiskasen kirjoittama kirja Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset

Teos esitellään julkistamistilaisuudessa, jossa kirjoittajan lisäksi paikalla on mm. Karl Marx – seuran puheenjohtaja Vesa Oittinen.

Aika: ke . 24.2. 2010 klo 15 – 16.30
Paikka: Rosebudin Kurvin kirjakauppa, Hämeentie 48, Helsinki

Kirja tuo esille mielenkiintoisia ja suomen kielellä ennen käsittelemättömiä teemoja nuoren Marxin filosofisesta ja erityisesti luonnonfilosofisesta ajattelusta ja sen kehityksestä.

Tervetuloa!

Leo Partanen
Demokraattinen sivistysliitto ry.
puh. 09 – 7743 8130
s-posti: dsl(at)kolumbus.fi


Vaikka se voi tuntua yllättävältä, Karl Marx harjoitti nuorena innokkaasti luonnonfilosofiaa. Väitöskirjassaan (kirjoitettu 1840 – 1841) hän hahmotteli Epikuroksen ja Lucretiuksen erikoislaatuiseen atomioppiin nojautuen antimekanistista maailmankuvaa. Luonto näyttäytyy siinä luomiskykyisenä ihmisen synnyttäjänä ja tutkijana, mutta myös hänet aiemmin tai myöhemmin tuhoavana ”kuolemattomana kuolemana”. Jonkin verran myöhemmin Marx esitti Vuoden 1844 taloudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa, että ihmisen vieraantuminen luonnosta on yksi vieraantumisen keskeisimmistä ja vahingollisimmista muodoista.

Nuoren Marxin luonnonfilosofia jäi elämään hänen myöhemmässä ajattelussaan, kylläkin muuttuneessa  muodossa. Tämä näkyy Marxin käsityksissä esimerkiksi edistyksen ristiriitaisuudesta, luonnon aktiivisuuden moninaisista muodoista, ihmisen aiheuttamasta luonnon vahingollisesta pirstoutumisesta, ihmisen ja luonnon välisestä ainesten vaihdunnasta ja eläinten luonnosta.

Jukka Heiskasen teoksessa tutkitaan yksityiskohtaisesti Marxin luontoajattelun alkuvaihetta ja sen seurauksia. Vaikka tämän ”filosofisen draaman” päähenkilö on Marx, esiin kohoaa muitakin filosofian historian suuria nimiä, kun atomiopin kohtaloita seurataan antiikista aina Kantin. Hegelin ja Feuerbachin kaltaisiin atomismin kriitikoihin asti. Kirjoittaja ottaa kantaa myös muun muassa Engelsin luonnonfilosofiaan, Cyril Baileyn ja Alfred Schmiditn Marx-arvioihin ja Louis Althusserin aleatoriseen materialismiin.

Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset
Kirjoittaja: Jukka Heiskanen
Kustantaja: Demokraattinen Sivistysliitto ry.
Teoksen julkaisemiseen on osallistunut myös  Karl Marx-seura
Marxilainen foorumi – julkaisusarja 46
ISBN 978-951-97831-8-5
ISSN 1236-6994-46
324 sivua
sh. 38 euroa
 
KUTSU /  Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti!

From Pystykorva with Love:
Sarjakuvataiteilija Lissu Lehtimajan Levinasin kasvot -sarjakuvakirjan julkistamistilaisuus

Tiistaina 9.12.  kello 14 alkaen
Ravintola Rytmissä (Toinen linja 2, Helsinki)
 
Tilaisuudessa Lissu Lehtimaja opastaa meidät rakkauden filosofian syövereihin.
Kommentattorina filosofi Tommi Wallenius. Lempeästä musiikista vastaa DJ Juuso Tervo.

***************

Lissu Lehtimajan Levinasin kasvot -sarjakuva johdattaa meidät ranskalais-liettualaisen filosofin jalanjäljille. Levinas alkoi pohtia etiikkaa oltuaan sotavankina toisen maailmansodan aikana. Miten kohdata toinen ihminen ja mihin se johtaa? Sarjakuvassa tutustutaan Levinasin ajatuksiin etiikasta, dialogista ja rakkaudesta. Toisen rakastamista ja vastuuta käsitellään niin henkilökohtaisella kuin poliittisellakin tasolla. Levinas ei pyri moralisoimaan tai antamaan ohjeita, vaan kehottaa etsimään etiikan  merkityksiä.

"Rakastetulla on oma tulevaisuutensa. Rakastettua ei koskaan voi omistaa koska rakastetussa on aina jotain enemmän, jotain tulevaa."

Levinasin kasvot toimii itsenäisenä jatko-osana Lehtimajan vuonna 2006 julkaistulle Freiren kyydissä -sarjakuvalle (Like/Rauhanpuolustajat, Pystykorvakirja). Freiren kyydissä tutustuttiin maailmankuulun kasvatusfilosofi Paulo Freiren vallankumoukselliseen kasvatusfilosofiaan ja pohdittiin sen yhtymäkohtia suomalaiseen taidekasvatukseen.

Lissu Lehtimaja on nuori kulttuurin moniottelija: sarjakuvataiteilija, pedagogi sekä Maria Gasolina -yhteen laulusolisti ja brasilialaisen rytmimusiikin suurlähettiläs.


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Teemu Matinpuro, 050-594 1499
Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet (at) like.fi
 

KUTSU

Kirjan julkistaminen ja keskustelutilaisuus

Perjantaina 21.11.2008 kello 12–14

Café Ekbergin juhlahuoneisto, Bulevardi 9, 2. krs., Helsinki

 

Arvoisa vastaanottaja

 

Kutsumme teidät yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volasen Ihmisyyden paluu – kohti modernin reformaatiota -kirjan julkistamiseen ja keskustelutilaisuuteen sen aiheesta.

 

Keskusteluun osallistuvat kansleri Ilkka Niiniluoto, piispa Eero
Huovinen, professori Simo Knuuttila sekä professori Laura Kolbe.

 

Tervetuloa!

Maahenki Oy

 

V.P. tiistaihin 18.11.2008 mennessä

Maahenki-kustantamoon / Leena Suominen, puh. (09) 7512 0225 tai
leena.suominen (at) msl.fi

 

Kirjan esittely: www.maahenki.fi

 

 

Syndicate content