tutkimusryhmät

Filosofian Akatemia etsii graduntekijää filosofian, psykologian, viestinnän, kielitieteen tai tietojenkäsittelytieteen alalta. Etsimme opintojensa loppusuoralla olevaa, omasta alastaan voimakkaasti motivoitunutta ja opinnoissaan erinomaisesti suoriutunutta tutkijanalkua.
 
Tarjoamme mielenkiintoisen ja erittäin ajankohtaisen tutkimusaiheen, joka kytkeytyy osaksi omia tutkimusprojektejamme. Tarjoamme graduntekijälle myös laitoksen ohjausta tukevaa gradunohjausta. Lopullinen toimeksianto ja gradun tarkka aiherajaus neuvotellaan yhdessä laitoksesi graduohjaajan kanssa.
 
Maksamme graduntekijälle korvauksen valmistuneesta työstä.
 
Jos olet kiinnostunut tekemään gradun tarjoamastamme aiheesta, lähetä lyhyt luonnehdinta siitä, miksi juuri sinä olet oikea henkilö suorittamaan tutkimushankkeen. Laita hakemuksen liitteeksi opintosuoritusotteesi. Lähetä hakemuksesi 31.3.2011 mennessä osoitteeseen informaatio(at)filosofianakatemia.fi.

Tällä hetkellä etsimme pro gradun tekijää seuraavalle tutkimuskohteelle:

Semanttiset verkostot filosofiassa, neurotieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä

Semanttiset verkostot ovat yksi verkkoteknologian keskeisimmistä tutkimuskohteista. Kysymys siitä, miten sanat verkottuvat toisiinsa on esimerkiksi hakukonealgoritmien suunnittelun keskiössä. Samalla on viime aikoina löydetty näyttöä siitä, että vastaavanlaisia semanttisia suhteita löytyy myös ihmisen aivoista (ks. esim. Just et al. 2010).
 
Filosofiassa semantiikkaa ja merkitysten tutkimusta on lähestytty puolestaan kielentutkimuksen ja logiikan näkökulmista: merkittävimmät filosofiset merkitysteoriat ovat Russellin (1905) ja Fregen (1892) deskriptivismi sekä Kripken (1980) ja Donnellannin (1970) kausaalinen merkitysteoria.
 
Tutkimuksessa on tarkoituksena kartoittaa ja vertailla keskeistä semanttisia verkostoja ja merkitysteoriaa käsittelevää kirjallisuutta filosofiassa, neurotieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä. Ideaalinen kandidaatti on filosofian, psykologian tai viestinnän pääaineopiskelija, jolla on sivuaine tietojenkäsittelytieteessä.
 
Gradutoimeksianto liittyy Filosofian Akatemian käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin Naturalistic Differential Semantics, The Extended Mind ja Principles of Systems Psychology.
 
Lähdeviitteet:
Donnellan, K. 1970. Proper Names and Identifying Descriptions. Synthese, 21(3–4), 335–358.
Frege, G. 1892. Sense and Reference. The Philosophical Review, 57(3), 209–230.
Just M.A., Cherkassky V.L., Aryal S., Mitchell T.M. 2010. A Neurosemantic Theory of
Concrete Noun Representation Based on the Underlying Brain Codes. PLoS ONE 5(1).
Kripke, S. 1980. Naming and Necessity. Oxford: Basil Blackwell.
Russell, B. 1905. On Denoting. Mind, 14(56), 479–493.

Filosofian Akatemia on helsinkiläinen filosofista tutkimusta ja koulutusta harjoittava yritys.
Lisätietoja: www.filosofianakatemia.fi
 
 
Filosofian Akatemia Oy on helsinkiläinen filosofiseen tutkimus- ja koulutustoimintaan erikoistunut yritys. Yritys on aloittanut toimintansa pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2009. Filosofian Akatemia harjoittaa korkeatasoista filosofista tutkimusta ja kehittää tutkimustuloksia soveltaen koulutustuotteita, jotka ratkaisevat käytännön elämän ongelmia. Filosofian Akatemia tarjoaa koulutuspalveluja sekä yrityksille että oppilaitoksille. Yritys on kehittänyt tuotekatalogiaan huhtikuusta 2009 alkaen Helsingin yliopiston ja TEKES:n Tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) -hankkeen tuella.

Filosofian Akatemian missio on tutkia ihmiselämän peruskysymyksiä ja kehittää sovelluksia, jotka nostavat ihmisten hyvinvointia, elämänlaatua ja tuottavuutta. Filosofian Akatemian päämääränä on kasvaa seuraavan neljän vuoden aikana runsaan tusinan filosofian tutkijoita ja kouluttajia työllistäväksi omavaraiseksi ja akateemisesti vapaaksi yritykseksi.

Filosofian Akatemian tutkimus- ja koulutustoiminta perustuvat erityisesti pragmatistiselle filosofianperinteelle. Yrityskoulutustarjonnasta löytyy pragmatistisen mielenfilosofian sovelluksia ajankäytön hallintaan ja tiedon organisointiin, argumentaation ja retoriikan kurssi, sekä pragmaattisiin luovuusteorioihin perustuva luovan työn kurssi. Lisäksi Filosofian Akatemia järjestää koulutuskokonaisuuksia yhteistyössä esimerkiksi Helsingin yliopiston ja Kriittisen korkeakoulun kanssa. Tutkimustyö painottuu systemaattiseen tutkimukseen ja keskittyy alkuvaiheessa erityisesti kielen- ja mielenfilosofiaan ja semantiikkaan.

Filosofian Akatemia julkaisee myös kurssisisältöjä netistä ladattavina oppaina. Ensimmäisenä on saatavissa ajankäytön hallinnointiin tarkoitettu Ajattelunhallinnan opas, jonka voi ladata Filosofian Akatemian verkkosivuilta maksutta. Verkkosivuilta voi myös tilata yrityksen kerran kuukaudessa ilmestyvän uutiskirjeen, joka sisältää käytännönläheisen filosofisen tekstin, hyödyllisiä linkkejä ja uutisia.

Lisätietoa:
www.filosofianakatemia.fi
1800-luvun tutkijat verkostoituvat

Liittyykö tutkimuksesi 1800-lukuun? Haluaisitko tulla mukaan muodosteilla olevaan 1800-luvun tutkijoiden verkostoon? Ajatuksena on luoda erilaisia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia tutkijoille, jotka kohtaavat työssään samankaltaisia mentaliteetteja, ilmiöitä, ongelmia ja kysymyksiä. Olennaista ei siis ole rajata verkoston jäseniä tiukasti tiettyjen vuosilukujen raameihin, vaan 1800-luku käsitetään tässä yhteydessä laajaksi, vuosisadanvaihteiden molemmin puolin ulottuvaksi aikakaudeksi.

Näin ensi vaiheessa verkoston tarkoituksena on koota tutkijat virtuaaliseen verkostoon, joka toimii sähköpostilistan, kotisivun ja/tai yhteisen blogin kautta. Suunnitteilla on myös järjestää verkostolle tapaamisia, joissa tutkijat voisivat kuulla muiden kiinnostavista projekteista ja tutustua toisiinsa.

Haluatko liittyä verkoston jäseneksi? Lähetä sähköpostia osoitteeseen minna.maijala (at) finlit.fi. Kerro lyhyesti muutamalla sanalla, miten tutkimusintressisi liittyvät 1800-lukuun ja mitä itse toivoisit verkostolta. Kaikki ajatukset ovat tervetulleita!

Tervehtien

Suunnittelutyöryhmä

Jens Grandell, historiker (Zacharias Topelius Skrifter)
Jyrki Hakapää, historioitsija (Kirjan ja kirjallisen kulttuurin historia)
Kristiina Kalleinen, historioitsija (Kieli ja kansallinen identiteetti)
Sakari Katajamäki, kirjallisuudentutkija (Aleksis Kivi, viktoriaaninen kirjallisuus, editiohistoria, suomennoshistoria)
Kaisa Kauranen, historioitsija (Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa)
Ossi Kokko, suomen kielen tutkija (Aleksis Kiven kieli, suomen murteet)
Anna Kuismin, arkistonjohtaja, kirjallisuudentutkija (Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa)
Minna Maijala, kirjallisuudentutkija (Minna Canth, Aleksis Kivi, elämäkertatutkimus, tekstikriittiset editiot)
Outi Paloposki, käännöstutkija (suomennosten historia)
Ilona Pikkanen, historioitsija
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit has opened a homepage:

http://www.helsinki.fi/teol/steol/pmp/

From the introduction of the Research Unit:
The Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit (PMP) is a Finnish research project on the history of the philosophical psychology of ethical and political discourse. It belongs to the Academy of Finland's programme of Centres of Excellence in Research, and functions at the Universities of Helsinki and Jyväskylä. The unit explores psychological assumptions in moral and political philosophy from classical Antiquity to the Enlightenment.
 
 
Syndicate content