julkistamistilaisuudet

Platon-klubi lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa
8.2.2011 klo 18-20:
 
Hegel: Logiikan tiede I.
Alustaa Vesa Oittinen. Mukana myös suomentaja Ilmari Jauhiainen. Keskustelua johtaa Hannu Taanila.

Suomennoksen julkaisutilaisuus!

Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kirjakauppa Kirja
Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
puh. Marja-Liisa Laine (09) 6127 798
e-mail: kirja (at) lasipalatsi.fi
http://www.kirja.lasipalatsi.fi/
 
[Ilmoitusta päivitetty 24.1.2011]
 
AN INVITATION TO A BOOK PRESENTATION

You are welcome to the presentation of the just published Russo-Finnish symposium volume on the Enlightenment culture, The Northern Lights – Facets of Enlightenment Culture, which will be held at the Aleksanteri Institute in Tuesday, 31. 8. from 14.00 o’clock on. The Aleksanteri Institute of the University of Helsinki and the St. Petersburg Centre for the History of Ideas (Russian Academy of Sciences) started last Autumn to collaborate in research of Enlightenment and the culture of the 18th century in the Northern Countries and in Russia. The first publication from this co-operation consists of contributions of five Finnish and four Russian scholars. The book and the collaboration project will be presented by Prof. Tatiana Artemyeva and Prof. Mikhail Mikeshin from St. Petersburg, by Prof. Vesa Oittinen from Helsinki and Dr. Oili Pulkkinen from Jyväskylä. The presentations will be in Finnish and English. The event, which is open for all interested, will be held at the Meeting Room in the 2nd floor of the Aleksanteri Institute (Unioninkatu 33). Snacks and wine will be served!


KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Tervetuloa valistusajan kulttuuria esittelevän suomalais-venäläisen kirjan julkistamistilaisuuteen Aleksanteri-instituutissa tiistaina 31. 8. klo 14.00 alkaen! Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti ja Venäjän tiedeakatemian alainen Aatehistorian tutkimuskeskus Pietarissa käynnistivät viime syksyllä pidetyn seminaarin myötä yhteistyön valistuksen ja 1700-luvun kulttuurin tutkimiseksi Venäjällä ja Pohjoismaissa. Tilaisuudessa esittelemme tuoretta englanninkielistä seminaarijulkaisua The Northern Lights – Facets of Enlightenment Culture, johon sisältyy viiden suomalaisen ja neljän venäläisen tutkijan kontribuutiot. Tilaisuudessa puhuvat prof. Tatjana Artemjova ja prof. Mihail Mikeshin Pietarista sekä prof. Vesa Oittinen Helsingistä ja tri Oili Pulkkinen Jyväskylästä. Tilaisuus on suomen- ja englanninkielinen. Virvokkeita tiedossa. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita paikalle. Tilaisuus pidetään Aleksanteri-instituutin 2. kerroksen kokoushuoneessa (Unioninkatu 33, sisään pihan kautta).
 
Jean-Luc Nancy luennoi Kiasmassa 14.4.2010

Päivämäärä: 14. huhtikuuta 2010
Ajankohta: 13:00 - 16:30
Paikka: Kiasma, Helsinki

Kuvaus
Ranskalaista filosofia Jean-Luc Nancya (s. 1940) pidetään dekonstruktion edustajana. Hän on Strasbourgin yliopiston emeritusprofessori ja omaperäinen ajattelija, jolla on laaja filosofinen tuotanto. Nancy sairastui vakavasti 1980-luvun lopulla ja hänelle tehtiin sydänsiirto 1990-luvun vaihteessa. Raskaana toipumisaikana hän jatkoi kuitenkin kirjoittamista ja julkaisi monia parhaita töitään. Nyt Nancy on kansainvälisesti aktiivinen ja suosittu luennoitsija.

Jean-Luc Nancy vierailee huhtikuussa ensimmäistä kertaa Suomessa Kosketuksen figuurit -tutkimushankkeen kutsumana. Nancy pitää yleisöluennon Kiasmassa keskiviikkona 14.4. aiheenaan Body as Theatre. Ennen luentoa julkistetaan Filosofin sydän -teos yleisölle avoimessa tilaisuudessa, jonka yhteydessä nähdään myös Julius Elon ja hänen työryhmänsä tilaisuutta varten luoma performanssiesitys.

Filosofin sydän (Gaudeamus 2010) sisältää kaksi filosofian ja ruumiin suhdetta tarkastelevaa teosta, Corpuksen ja Tunkeilijan. Corpuksessa Nancy hahmottelee filosofiaa, joka voisi puhua ideoiden maailman sijasta ruumiiden maailmasta. Tunkeilijassa hän pohtii omaa sairauttaan, identiteetin hajoamista ja moninaistumista. Tunkeilija julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. "Nancyn teksti on yhtä aikaa sydäntäsärkevän kaunista ja käsittämättömyyteen asti nopeaa, hellää ja kiivasta, iloista ja tuskaista", kuvailee Corpuksen suomentanut Susanna Lindberg. Filosofin sydän julkaistaan Suomen Akatemian Kosketuksen figuurit -tutkimushankkeen aloitteesta.

* * *
Jean-Luc Nancy Kiasmassa keskiviikkona 14.4.2010

13.00-13.45 Filosofin sydän (julkistamistilaisuus)

Tilaisuudessa nähdään Julius Elon ja hänen työryhmänsä performanssiesitys.

14.00-16.30 Body as Theatre (yleisöluento)

Jean-Luc Nancy luennoi englanniksi.

Iltapäivää isännöi Esa Kirkkopelto.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

***
Järjestäjät:
Kosketuksen figuurit -tutkimushanke (Suomen Akatemia)
Aalto-yliopisto/Porin taide ja media
Kiasma
Gaudeamus

***
Jean-Luc Nancy: Filosofin sydän. Teos sisältää yksissä kansissa aikaisemmin suomeksi ilmestyneen teoksen Corpus (suom. Susanna Lindberg) ja ensi kertaa suomeksi ilmestyvän teoksen Tunkeilija (suom. Elia Lennes & Kaisa Sivenius). Gaudeamus 2010. Esipuheet Susanna Lindberg ja Sami Santanen.
 
Lisätietoja:
Riitta Korpipää
riitta.korpipaa(at)gaudeamus.fi
 
Nyt on ilmestynyt merkittävä Marx-tutkimus:
Jukka Heiskasen kirjoittama kirja Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset

Teos esitellään julkistamistilaisuudessa, jossa kirjoittajan lisäksi paikalla on mm. Karl Marx – seuran puheenjohtaja Vesa Oittinen.

Aika: ke . 24.2. 2010 klo 15 – 16.30
Paikka: Rosebudin Kurvin kirjakauppa, Hämeentie 48, Helsinki

Kirja tuo esille mielenkiintoisia ja suomen kielellä ennen käsittelemättömiä teemoja nuoren Marxin filosofisesta ja erityisesti luonnonfilosofisesta ajattelusta ja sen kehityksestä.

Tervetuloa!

Leo Partanen
Demokraattinen sivistysliitto ry.
puh. 09 – 7743 8130
s-posti: dsl(at)kolumbus.fi


Vaikka se voi tuntua yllättävältä, Karl Marx harjoitti nuorena innokkaasti luonnonfilosofiaa. Väitöskirjassaan (kirjoitettu 1840 – 1841) hän hahmotteli Epikuroksen ja Lucretiuksen erikoislaatuiseen atomioppiin nojautuen antimekanistista maailmankuvaa. Luonto näyttäytyy siinä luomiskykyisenä ihmisen synnyttäjänä ja tutkijana, mutta myös hänet aiemmin tai myöhemmin tuhoavana ”kuolemattomana kuolemana”. Jonkin verran myöhemmin Marx esitti Vuoden 1844 taloudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa, että ihmisen vieraantuminen luonnosta on yksi vieraantumisen keskeisimmistä ja vahingollisimmista muodoista.

Nuoren Marxin luonnonfilosofia jäi elämään hänen myöhemmässä ajattelussaan, kylläkin muuttuneessa  muodossa. Tämä näkyy Marxin käsityksissä esimerkiksi edistyksen ristiriitaisuudesta, luonnon aktiivisuuden moninaisista muodoista, ihmisen aiheuttamasta luonnon vahingollisesta pirstoutumisesta, ihmisen ja luonnon välisestä ainesten vaihdunnasta ja eläinten luonnosta.

Jukka Heiskasen teoksessa tutkitaan yksityiskohtaisesti Marxin luontoajattelun alkuvaihetta ja sen seurauksia. Vaikka tämän ”filosofisen draaman” päähenkilö on Marx, esiin kohoaa muitakin filosofian historian suuria nimiä, kun atomiopin kohtaloita seurataan antiikista aina Kantin. Hegelin ja Feuerbachin kaltaisiin atomismin kriitikoihin asti. Kirjoittaja ottaa kantaa myös muun muassa Engelsin luonnonfilosofiaan, Cyril Baileyn ja Alfred Schmiditn Marx-arvioihin ja Louis Althusserin aleatoriseen materialismiin.

Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset
Kirjoittaja: Jukka Heiskanen
Kustantaja: Demokraattinen Sivistysliitto ry.
Teoksen julkaisemiseen on osallistunut myös  Karl Marx-seura
Marxilainen foorumi – julkaisusarja 46
ISBN 978-951-97831-8-5
ISSN 1236-6994-46
324 sivua
sh. 38 euroa
 
Estetiikan klassikot saatiin suomeksi yksiin kansiin
 
Estetiikan tärkeät klassikkotekstit Platonista Tolstoihin on saatu suomeksi yksiin kansiin. Nyt ilmestyvän teoksen Estetiikan klassikot (Gaudeamus 2009) ovat toimittaneet Ilona Reiners, Anita Seppä ja Jyri Vuorinen. Teos avaa tekstiotosten avulla filosofisen estetiikan keskeisimmät kiistanaiheet ja ristivalottaa alan tärkeimpiä kysymyksiä – esimerkiksi kauneuden määritelmää sekä taiteen suhdetta totuuteen, moraaliin ja yhteiskuntaan.
 
Estetiikan klassikot luo kuvan länsimaisen estetiikan kehityksestä läpi vuosisatojen. Suuri osa teoksen kirjoituksista ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa suomeksi.
 
Otteita teoksesta:
 
"Mutta se on tiedettävä, ettei valtioomme voida hyväksyä muuta runoutta kuin jumalhymnejä ja jalojen miesten ylistyslauluja. Jos päästät sinne tuon suloiseksi maustetun runottaren, lyriikan tai epiikan hahmossa, silloin valtiossa tulevat hallitsemaan nautinto ja tuska eivätkä laki ja järki, joka aina on yhteisesti tunnustettu kaikkein parhaaksi." (Platon, Valtio)
 
"Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla." (2. Moos. 20:4)
 
"Maalaustaide nauttii niin suurta arvostusta, että ne, jotka sen hallitsevat, saavat nähdä muiden ihailevan töitään ja voivat tuntea itsensä melkein jumalten kaltaisiksi. Eikö maalaustaide ole kaikkien taiteiden opettaja, niiden verraton koristus?" (Leon Battista Alberti , Maalaustaiteesta)
 
"Näin runous saa jälleen korkeamman arvon ja palaa alkuperäiseen tehtäväänsä ihmiskunnan opettajattareksi, sillä enää ei ole filosofiaa, ei historiaa – vain runous jää henkiin muiden tiedon ja taiteen lajien kuihtuessa pois." (G. W. F. Hegel, Saksalaisen idealismin vanhin ohjelmaluonnos)
 
"Modernius on ohimenevää, pakenevaa ja satunnaista – taiteen toinen puoli, kun taas toista puolta määrittävät ikuisuus ja pysyvyys." (Charles Baudelaire, Modernin elämän maalari)
 
Klassikot:
 
Homeros • Platon • Aristoteles • Horatius • Pseudo-Longinos • Plotinos • Tertullianus • Aurelius Augustinus • Johannes Damaskolainen • Bonaventura • Tuomas Akvinolainen • Leon Battista Alberti • Marsilio Ficino • Giorgio Vasari • Michel de Montaigne • Alexander Gottlieb Baumgarten • Charles Batteux • Jean-Jacques Rousseau • Johann Joachim Winckelmann • Jean le Rond d'Alembert • David Hume • Edmund Burke • J.W. von Goethe • Thomas Reid • Archibald Alison • Immanuel Kant • Friedrich Schiller • Denis Diderot • Mary Wollstonecraft • G.W.F. Hegel • Friedrich Schlegel • Friedrich Schelling • Olinde Rodrigues • Théophile Gautier • John Ruskin • Karl Marx & Friedrich Engels • Charles Baudelaire • Hippolyte Taine • Friedrich Nietzsche • Émile Zola • Stéphane Mallarmé • Oscar Wilde • Bernard Bosanquet • Leo Tolstoi

Kirjan tiedot

Ilona Reiners, Anita Seppä & Jyri Vuorinen (toim.):
Estetiikan klassikot.
Useita suomentajia.
Gaudeamus 2009.

Lisätiedot ja arvostelukappalepyynnöt
Gaudeamus / Heidi Simomaa
heidi.simomaa(at)gaudeamus.fi
puh. 050 540 1299

Tervetuloa julkistamistilaisuuteen
Julkistamistilaisuus maanantaina 12.10.2009 kello 11.00: Café Jugend, Amanda-kabinetti (2.krs), Pohjoisesplanadi 19, Helsinki. Kahvitarjoilu.
Ilmoittauduthan ystävällisesti perjantaihin 9.10.mennessä:
heidi.simomaa(at)gaudeamus.fi
 
Slavoj Žižekin vierailun päivämääriin oli eksynyt virheitä. Alla olevassa ilmoituksessa korjaukset näkyvät korostettuina [28.9.2009]:

Slavoj Žižek saapuu Helsinkiin 30.11.–2.12. Hanna Kuuselan ja Kimmo Jylhämön toimittama kirja Politiikkaa idiootti! - Vastakkainasetteluja Žižekin kanssa julkaistaan ma 30.11. kello 11 Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalissa, Mannerheimintie 5. Haastattelukirja pohjautuu tekijöiden keskusteluun Žižekin kanssa ja Žižekin teksteihin. Samassa tilaisuudessa julkaistaan myös Pehmeä vallankumous. Psykoanalyysi, taide ja politiikka. Kirjan tekstit ovat suomentaneet Elia Lennes ja Janne Porttikivi. Kustantaja on Gaudeamus.

Žižek alustaa Helsingin yliopistolla ma 30.11. politiikasta ja yhteiskunnallisesta ajattelusta, ja ti 1.12. Kiasman teatterissa elokuvasta ja taiteesta (Žižek on oopperaentusiasti, erityisesti Wagnerin oopperoiden). Kiasman teatterissa esitetään myös hänen elokuvansa Žižek ja Perverts guide to cinema. Tarkempi ohjelma myöhemmin.
 
Tutkijaliitolta on ilmestynyt uutuuskirja:

Ari Hirvonen ja Susanna Lindberg (toim.)
MIKÄ MIMESIS?
PHILIPPE LACOUE-LABARTHEN FILOSOFINEN TEATTERI

Philippe Lacoue-Labarthe on filosofi, jonka työtä voi luonnehtia lähinnä ”dekonstruktioksi”. Hän on tutkinut paljon myös taiteita – etenkin teatteria, kirjallisuutta ja musiikkia – sekä etiikan ja politiikan filosofisia ehtoja. Töissään hän keskustelee muun muassa sellaisten ajattelijoiden kanssa kuin Hölderlin, Nietzsche, Freud, Heidegger, Celan, Lacan, Blanchot, Derrida ja Nancy.

Lacoue-Labarthen työn ytimessä on mimesiksen käsite. Se on sekä hänen tutkimusaiheensa että hänen tutkimuksensa etenemisen tapa. Mimesis on perinteisesti käännetty ”jäljittelynä”, mutta Lacoue-Labarthe näyttää, miten se kehittyy laajemmaksi kysymykseksi esiintulemisesta ja esittämisestä. Toisaalta Lacoue-Labarthe tarkastelee tapaa, jolla mimesis tekee subjektista jotakin muuta kuin autonomisen itsetietoisuuden. Mimesiksen ajatus on lähtöisin teatterista, jota hän myös itse teki. Lacoue-Labarthen kirjoituksiakin voi pitää eräänlaisena filosofisena teatterina, sillä hän tuo kohtaamansa ajattelijat ja heidän tekstinsä näyttämölle ikään kuin näyttelijät, joiden näyttelijäntyötä ohjaaja tarkastelee.

Mikä mimesis? Philippe Lacoue-Labarthen filosofinen teatteri esittelee Lacoue-
Labarthen ajattelun päälinjoja ja kehittelee niitä edelleen. Kokoelma pyrkii
uskollisuuteen hänen filosofineetokselleen: jopa silloin kuin ajatteleminen
näyttää mahdottomalta, on ajateltava – juuri sitä mikä saa ajattelun
kompastumaan.

Kirjoittajina on filosofeja ja taiteentutkijoita: Susanna Lindberg, Miika
Luoto, Ari Hirvonen, Esa Kirkkopelto, Marita Tatari, Sami Santanen, Hannu
Sivenius, Artemy Magun sekä Fabien Chambon.

---
Keskiviikkona 20.5. klo 17.00–18.00 Filosofian tutkija Susanna Lindberg
keskustelee Olli Sinivaaran kanssa Mikä mimesis? -kirjan teemoista Kirjakauppa Kirjan filosofisilla viikoilla. Kirjan osoite on Lasipalatsi, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki.

---
Episteme-sarja. ISBN 978-952-5169-63-8. Nidottu, 235 sivua. 28 euroa.

Lisätiedot Tutkijaliitosta, numerosta (09) 633 239 tai sähköisesti joko
www.tutkijaliitto.fi  tai tutkijaliitto@helsinki.fi.

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
Toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
KUTSU /  Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti!

From Pystykorva with Love:
Sarjakuvataiteilija Lissu Lehtimajan Levinasin kasvot -sarjakuvakirjan julkistamistilaisuus

Tiistaina 9.12.  kello 14 alkaen
Ravintola Rytmissä (Toinen linja 2, Helsinki)
 
Tilaisuudessa Lissu Lehtimaja opastaa meidät rakkauden filosofian syövereihin.
Kommentattorina filosofi Tommi Wallenius. Lempeästä musiikista vastaa DJ Juuso Tervo.

***************

Lissu Lehtimajan Levinasin kasvot -sarjakuva johdattaa meidät ranskalais-liettualaisen filosofin jalanjäljille. Levinas alkoi pohtia etiikkaa oltuaan sotavankina toisen maailmansodan aikana. Miten kohdata toinen ihminen ja mihin se johtaa? Sarjakuvassa tutustutaan Levinasin ajatuksiin etiikasta, dialogista ja rakkaudesta. Toisen rakastamista ja vastuuta käsitellään niin henkilökohtaisella kuin poliittisellakin tasolla. Levinas ei pyri moralisoimaan tai antamaan ohjeita, vaan kehottaa etsimään etiikan  merkityksiä.

"Rakastetulla on oma tulevaisuutensa. Rakastettua ei koskaan voi omistaa koska rakastetussa on aina jotain enemmän, jotain tulevaa."

Levinasin kasvot toimii itsenäisenä jatko-osana Lehtimajan vuonna 2006 julkaistulle Freiren kyydissä -sarjakuvalle (Like/Rauhanpuolustajat, Pystykorvakirja). Freiren kyydissä tutustuttiin maailmankuulun kasvatusfilosofi Paulo Freiren vallankumoukselliseen kasvatusfilosofiaan ja pohdittiin sen yhtymäkohtia suomalaiseen taidekasvatukseen.

Lissu Lehtimaja on nuori kulttuurin moniottelija: sarjakuvataiteilija, pedagogi sekä Maria Gasolina -yhteen laulusolisti ja brasilialaisen rytmimusiikin suurlähettiläs.


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Teemu Matinpuro, 050-594 1499
Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet (at) like.fi
 

KUTSU

Kirjan julkistaminen ja keskustelutilaisuus

Perjantaina 21.11.2008 kello 12–14

Café Ekbergin juhlahuoneisto, Bulevardi 9, 2. krs., Helsinki

 

Arvoisa vastaanottaja

 

Kutsumme teidät yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volasen Ihmisyyden paluu – kohti modernin reformaatiota -kirjan julkistamiseen ja keskustelutilaisuuteen sen aiheesta.

 

Keskusteluun osallistuvat kansleri Ilkka Niiniluoto, piispa Eero
Huovinen, professori Simo Knuuttila sekä professori Laura Kolbe.

 

Tervetuloa!

Maahenki Oy

 

V.P. tiistaihin 18.11.2008 mennessä

Maahenki-kustantamoon / Leena Suominen, puh. (09) 7512 0225 tai
leena.suominen (at) msl.fi

 

Kirjan esittely: www.maahenki.fi

 

 

Tiedote ja kutsu


Pentti Linkola tunnetaan kirjailijana, tutkijana, esikuvana, julkkiksena,
provokaattorina - ja ennen kaikkea ajattelijana. Mutta mistä hänen
ajattelussaan on kysymys?

Tere Vadénin toimittaman kirjan esseet tutkivat Linkolan ajattelun
tunnuspiirteitä ja sanomisen tapaa. Linkolan ainutlaatuisella tavalla
asettamat ongelmat otetaan nuorten kirjoittajien teksteissä tosissaan, jopa
niin vakavasti, että ne herättävät halun ajatella uudelleen.

Kirjoittajina ovat Salla Tuomivaara, Tapani Kilpeläinen, Arto Tukiainen,
Ville Lähde, Tere Vadén, Inkeri Koskinen ja Olli Tammilehto. Kirja sisältää
uudelleenjulkaistuna myös Linkolan esseen Runo-Suomi vai hyvinvointivaltio.
Kirjoittajien yhteisenä lähtökohtana on näkemys, että läheskään kaikkea ei
vielä ole sanottu Linkolan kuvaamasta ongelmasta eikä poluista ongelmasta
poispäin. Puheeksi tulevat poliittinen Linkola, elämänfilosofia, perinteiset
elintavat ja ­ vallankumous.


Tervetuloa LINKOLAN AJAMANA ­pamfletin julkistamiseen
maanantaina 16.6. kello 13.­14.30
Kasvitieteellisen puutarhan Linkola-seminaaritilaan
(os. Kaisaniemenranta 2, Kaisaniemen puisto, Helsinki.)
Paikalla ainakin Tere Vadén, Salla Tuomivaara, Ville Lähde ja Olli
Tammilehto. Tervetuloa!

Tere Vadén (toim.): Linkolan ajamana, 196 s. Nid. ISBN: 978-952-01-0210-4.
Tuotanto Into Kustannus, kustantaja Like. Linkolan ajamana on kolmas
Into-pamfletti.

Lisätiedot: Mika Rönkkö /INTO KUSTANNUS, mika.ronkko(at)mondediplo.fi, puh.050 4362170
Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet(at)like.fi
Syndicate content