filokahvilat

Kierkegaard ja uskon hyppy. FiloCafe -ilta 10.10.2017 Pienessä Kirjapuodissa Turussa

 

KT, FM, TM Matti Taneli johdattelee keskusteluja Kierkegaardin maailmaan Pienessä Kirjapuodissa(Yliopistonkatu 28) Aleksis Kiven päivänä 10.10. 2017 kello 17.00 – 18.30.

 

Hän käsittelee alustuksessaan tanskalaisen teologi-filosofin Sören Kierkegaardin (1813-1855)  näkemystä uskonnollisesta uskosta.

 

Kierkegaard alleviivaa, että uskonnollinen usko on tiedollista epävarmuutta. Se edellyttää ennen muuta voimakasta tunnetta ja kokemusta.  Usko todellistuu ihmisen omakohtaisen valinnan kautta. Tämän valinnan tehdessään hän on aivan yksin.

 

Kierkegaard sanoo:

”Edessäni on rotko ja minun on hypättävä ja luotettava siihen, että rotkon toisella puolella on Jumala. Kun ihmisen henkilökohtainen valinta kohdistuu ehdottomaan paradoksiin, so. kristinuskon keskeisimpään sisältöön, jumalalliseen inkarnaation eli ihmiseksi tulemisen hetkeen, on kristillinen usko aidoimmillaan. Näin ollen ihminen on autenttisesti olemassa.”


Tervetuloa pohtimaan Kierkegaardin eksistentialistista filosofiaa sekä paradoksista teologiaa että mystiikkaa.

 

Oviraha 5 euroa sisältäen kahvin tai teen.

 

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

 

Lisätietoja:

http://koroinen.fi/filocafe/

https://www.facebook.com/events/716471525210354/?fref=ts


Filosoficafé i Åbo 24.9.2017

Inledare: Filosof och skribent Mio Lindman, Åbo
Tema: Bildning i det gemenskapande samhället

Synopsis

Kopplingen mellan demokrati och bildning beskrivs ofta i termer av information och upplysning – som om demokrati enbart handlar om att väljare ska ha tillräcklig kunskap om sina politiska representanter och de befintliga politiska institutionerna. Det finns en betydligt djupare dimension av bildning som handlar om våra gemensamma angelägenheter – eller vad som kunde vara gemensamma angelägenheter, men inte är det i vårt samhälle. Jag vill i mitt föredrag fundera över bildning i anslutning till demokrati genom att utgå från en kritisk diskussion om hur människor engageras i sitt närsamhälle, i sitt boende, sin mat, sin energiförbrukning, sina arbetsplatser o.s.v. Om bildning förstås som den kunskap vi har om vårt eget samhälle öppnar detta också upp för att diskutera demokrati som en kamp om gemensamma angelägenheter i bred mening, där kunskap hjälper oss att staka ut nya möjligheter för hur vi lever tillsammans.

Inträdet till filosoficafét är fritt och alla är välkomna! Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema (30-60 min) och därefter följer öppen diskussion med publiken.

Tid: 24.9.2017, kl .17-19.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo


Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Korpo filosofidagar 22.7.2017

Tema: Den goda nationalismen, finns den?

Nationalismen ansågs under en lång tid vara ett försvinnande fenomen. Samhällsforskarna talade om en ”postnationalistisk” era där nationen allt mera förlorar sin roll i en globaliserad värld styrd av överstatliga organisationer som EU och FN. Nationen skulle inte längre vara ramen för individens självbild – finländaren, tysken och britten skulle alla bli européer. Den senaste tidens politiska omvälvningar har ifrågasatt nationalismens dödförklaring i grunden. Populistiska partier runtom i Europa växer sig allt starkare på basis av nationalistisk politik och retorik. En av samtidens största politiska omstörtningar – Brexit – är direkt relaterad till frågor om nationell identitet och suveränitet.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera nationalismens väsen. Vi kommer att närma oss temat genom bland annat följande frågor: vilken sorts idé om gemenskap bygger nationstanken på? Kan nationalismen skapa en god gemenskap? Har nationalismen också gett positiva bidrag till samhällsutvecklingen? Vad betyder våra nationella symboler och ikoner och vem tillhör de? Hur skall samtidens ”hypernationalism” förstås?

Fritt inträde & alla är välkomna!

Program

Lördagen den 22.7

kl. 13 Historiker Johanna Wassholm, Åbo
Tema: Kan nationalismen skapa en god gemenskap?

kl. 14:30 Soldat James Mashiri, Åbo
Tema: Symboler, narrativer och ikoner.

kl. 16 Kaffepaus

kl. 16:30 Filosof Hannes Nykänen, Åbo
Tema: Vår tids hypernationalism och den mörka energin.

kl. 18 –> samtalen fortsätter under fria former.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 22.7.2017

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/134993540391047


Johanna Wassholm är forskare och timlärare i historia vid Åbo Akademi.

James Mashiri är yrkesofficer och aktiv bloggare om försvarsfrågor.

Hannes Nykänen är docent i filosofi vid Åbo akademi och forskare vid Helsingfors universitet.

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Filosoficafé - Jonna Bornemark - Samtidens mätbarhetssamhälle

Inledare: Filosof Jonna Bornemark, Södertörns högskola

Tema: Samtidens mätbarhetssamhälle: en kritik utifrån Nicholas Cusanus

Synopsis

Evidensbasering, kvalitetsmätningar, manualiseringar och en ökad administration har i hög grad präglat arbetslivet under 2000-talet. Orsakerna stavas bland annat NPM (New Public Management) och ekonomism. Men det vi sällan uppmärksammar är att samtidsfenomen som dessa också hänger samman med hur vi förstår något sådant som rationalitet. Med hjälp av 1400-tals teologen och filosofen Nicholas Cusanus vill jag under den här föreläsningen undersöka just detta. Cusanus beskriver nämligen förnuftet som att det har två aspekter: dels ett kalkylerande ratio och dels ett intellekt som fångar upp och formar det som ratiot kan räkna. För att kunna räkna måste vi ju veta vad som ska räknas. Vad som är viktigt i en viss situation kräver en sensibilitet och lyhördhet, vilket Cusanus förstår som intellektets förmåga. Detta innebär också en ödmjukhet inför horisonter av icke-vetande. I samtiden står sådana förmågor ofta under hård press av effektivitetskrav och målstyrning.

Tid: Söndag 7.5. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1849287671999837/

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi


Huhtikuun Perjantai-Parlamentissa (21.4) pohditaan Ihmisyyden merkitystä. Vieraana filosofi Maija-Riitta Ollilla. Mitä tehtävää maailmassa ihmiselle jää tekoälyn aikakaudella? Mitä muutoksia yhteiskunnassa tapahtuu, kun robotit etenevät työmarkkinoilla? Ilta Birgerissä (HML) alkaa klo.18. Tervetuloa.      

Yhteystiedot ja muuta tietoa: http://birger.fi/perjantai-parlamentti/

 

9.4 Filosoficafé i Åbo - Stina Bäckström- Om kraftuttryck på nätet

Inledare: Filosof Stina Bäckström, Stockholm och Åbo
Tema: "Se mig i ögonen och säg det där igen: Om kraftuttryck på nätet"

Synopsis

På Twitter kan högprofilerade politiker och andra personer med makt i samhället be någon dra åt helvete, eller kalla någon ”jävla hycklare”.

Vad gör sådana kraftuttryck i ett socialt medium som Twitter? Uttrycker de en persons känsla? Till vem är de riktade? Vad blir deras konsekvenser?

Genom att använda filosofiska perspektiv på känslouttryck och talhandlingar vill jag uppmuntra till reflektion inte bara kring kulturen i språket på sociala medier utan också kring känslornas plats i mellanmänskligt samspel mer generellt.Tid: Söndag 9.4. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: www.facebook.com/events/429670224041195/

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

26.3 Filosoficafé i Åbo - Hannes Nykänen - Filosofi, magi, liv

Inledare: Filosof Hannes Nykänen, Åbo Akademi & Helsingfors universitet
Tema: "Filosofi, magi, liv"

Synopsis

Både i filosofin och i vårt vardagsliv finns ett otal tankefigurer som har det dolda syftet att täcka över vår förståelse. Om vi inte alls ville förstå någonting så skulle sådana tankefigurer förstås vara onödiga. Vad är det i vår förståelse som vi vill täcka över? Hur fungerar vårt språk då det döljer förståelse? Jag kommer att ta upp ett antal döljande tankefigurer i filosofin och i vardagen, inklusive det politiska livet, för att försöka visa hur de innefattar ett slags ordmagi som vi, i vårt desperata behov att lura oss själva, sväljer. Vi är ändå inte enbart benägna att förtränga förståelsen; vi vill också förstå. Jag ska också försöka få fram hur jag ser på den här sidan av livet och den förståelse som hänger samman med allt liv.

Tid: Söndag 26.3. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/190956268066306/

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Oulun Sokrates-kahvilan 8. vuosi on käynnistynyt Kulttuuritalo Valveella.  Keskustelut jatkuvat joka toinen tiistai klo 18, seuraava kerta on 7.2.2017.

Vetäjien johdolla käymme ohjattuja filosofisia keskusteluja, ajattelemme yhdessä joko pienen alkupuheenvuoron tai alustuksen pohjalta, joskus alkuvirittelynä on toiminut myös teatteri, taidenäyttely tai luonto.

Lyhyet yhteenvedot ja jatkokeskustelut näkyvät osoitteessa: 
https://sokrateskahvila.wordpress.com/. Blogissa on myös kirjavinkkejä ja muita vinkkejäja seuraavan keskustelun ajankohta löytyy sieltä.
Kuopion filosofiakahvilan ke­vätkaudella 2017 tee­ma­na on Eu­roo­pan idea.

Ohjelma:

ke 11.1. klo 17-19: ”Mis­sä on moni­ar­voi­suu­den itä­raja?”
Ylei­sen his­to­ri­an pro­fes­so­ri Juk­ka Kor­pe­la, Itä-Suo­men yli­o­pis­to

ke 8.2. klo 17-19: ”Eu­roop­pa fi­lo­so­fi­se­na ide­a­na”
Eu­roop­pa-tut­ki­muk­sen tut­ki­ja­toh­to­ri Timo Miet­ti­nen

ke 22.3. klo 17-19: ”Oi­keus­val­ti­on idea”
Ym­pä­ris­tö­oi­keu­den ja ylei­sen oi­keus­tie­teen yli­o­pis­to­leh­to­ri Niko Soi­ni­nen

ke 12.4. klo 17-19: ”Po­pu­lis­min nou­su Eu­roo­pas­sa”
Emi­lia Pa­lo­nen, yli­o­pis­ton­leh­to­ri (ma.), Po­li­tii­kan ja ta­lou­den tut­ki­muk­sen lai­tos, Hel­sin­gin yli­o­pis­to

Ti­lai­suu­det ovat kai­kil­le avoi­mia ja mak­sut­to­mia. Ne jär­jes­te­tään Kuo­pi­on kau­pun­gin­kir­jas­ton kah­vi­las­sa, os. Maa­her­ran­katu 12.

Lisätietoa:
http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/90/article-13171
http://www.kantti.net/filosofiakahvila/
Filosoficafé - Michael Azar- Ödets idéhistoria

Inledare: Idéhistoriker Michael Azar, Göteborg

Tema: Ödets idéhistoria - tvärsnitt och strandhugg

Synopsis

Föreläsningen kommer att göra några nedslag i ödets idéhistoria från antiken till modern tid. ”Ödet” är ett av dessa mångfacetterade begrepp som på samma gång rymmer antaganden om determinism och tankar om att vi själva såsom fria subjekt är ansvariga för hur vi utformar våra livsöden. Det kan uppfattas både som gudomlig vilja och försyn, som naturkraft och historisk bestämning, som ren slump och som existentiell valfrihet. Vad är det ytterst för krafter som bestämmer våra liv och hur har västerländska tänkare i skilda epoker försökt tolka och begreppsliggöra dessa? Exempel hämtas från en lång rad skilda håll: filosofin, litteraturen, politiken, teologin och naturvetenskapen.” Det är, som vi kommer att se, ett mycket omdisputerat begrepp.

Michael Azar är författare och professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Han har skrivit en lång rad böcker och pjäser som han nu i efterhand tycker sig sammanstråla i ödets vida problematik. Läs mer information om författaren och hans verk här:

http://lir.gu.se/om-oss/personal?userId=xazami#tabContentAnchor1


Plats: Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: Söndagen 30.10. kl. 17-19

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/961543850634063/

INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
www.fbf.fi
Syndicate content