Filosofia.fi päivitykset

Logos-ensyklopediassa on julkaistu Panu Raatikaisen artikkeli kielifilosofiasta.
Filosofisessa verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli Looginen positivismi ja Wienin piiri. Artikkelin on kirjoittanut Panu Raatikainen.
Filosofisessa verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli J. V. Snellman. Artikkelin on kirjoittanut Lauri Kallio Helsingin yliopistosta.

Filosofisessa verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Idealismi ja realismi". Artikkelin on kirjoittanut Sami Pihlström.
Filosofisessa verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Pufendorf, Samuel". Artikkelin on kirjoittanut Heikki Haara Helsingin yliopistosta.
Filosofisessa verkkoensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Onnellisuus". Artikkelin on kirjoittanut Frank Martela.
Suuri päivä empiristeille! Filosofisessa verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu kaksi klassisia empiristejä käsittelevää artikkelia, Matias Slavovin kirjoittama David Hume sekä Jani Sinokin kirjoittama John Locke.
Filosofia.fi:n verkkoensyklopediassa Logoksessa on julkaistu artikkeli Hegel: Logiikan tiede. Artikkelin kirjoittaja on Ilmari Jauhiainen Helsingin yliopistosta.
Mediatiedote
(vapaa julkaistavaksi)

Edvard Westermarckin kirjoituksia verkossa
 
Kansallinen Filosofia.fi -portaali on julkaissut digitaalisen kokoelman filosofi-antropologi-sosiologi Edvard Westermarckin (1862–1939) kirjoituksia. Westermarck on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia tieteilijöitä kautta aikojen. Hänet tunnetaan etenkin moraalirelativismistaan ja avioliiton historiaa käsitelleistä tutkimuksistaan. Westermarck oli myös perustamassa Åbo Akademia ja toimi sen ensimmäisenä rehtorina.

Kokoelma noudattaa Filosofia.fi -portaalin avointa verkkojulkaisukäytäntöä (Open Access) ja kirjoitukset ovat luettavissa osoitteessa http://filosofia.fi/Westermarck/

Westermarck-kokoelman toteutti portaalin ruotsinkielinen toimitus, jonka päätoimittaja on Yrsa Neuman (FL, tieteenfilosofian vs. yliopistonopettaja, Åbo Akademi). Kokoelmaa on pohjustettu ja kehitetty yhteistyössä tutkimusprojektin ”Westermarck and Beyond” kanssa. Tutkimusprojektia (2009–2011) johtaa FT, dosentti Olli Lagerspetz Åbo Akademissa ja sen on rahoittanut Koneen säätiö (289 000€).

Westermarck-kokoelman digitalisointisuunnitelman on tehnyt FT, dosentti Juhani Ihanus (Helsingin yliopisto). Digitalisoinnin käytännön pohjatyöstä on vastannut FK Fanny Malmberg Åbo Akademissa.

”Voi sanoa, että Åbo Akademi on tänä vuonna saanut aikaan suoranaisen virran Westermarck-julkaisuja. Tutkimusprojektin puitteissa on juuri julkaistu Westermarckia käsittelevä teemanumero Laboratorium för folk & kultur -lehdessä 1/2011 (http://www.brage.fi/folkliv/laboratorium/). Kesäkuussa ilmestyy puolestaan vastaava kaksikielinen teemapaketti filosofisessa niin & näin -aikakauslehdessä 2/2011 (http://www.netn.fi/). Kun nyt sitten on saatu näiden lisäksi julki digitalisoitu kolmeosainen kirjoituskokoelma, johon kuuluu 18 artikkelia ja esitelmää sekä Westermarckin kirjeenvaihtoa, on osuvaa puhua merkittävien Westermarck-aineistojen virrasta”, toteaa kokoelman projektivastaava Yrsa Neuman.

Åbo Akademin kirjasto on kuluneen vuoden aikana julkaissut myös joukon kiinnostavia teoksia Westermarckista. Digitalisointi toteutettiinkin yhteistyössä kirjaston käsikirjoitus- ja kuvaosaston (etenkin Tommy Lahtisen ja Catherine af Hällströmin) kanssa. Ylikirjastonhoitaja Pia Södergård on ystävällisesti antanut luvan Westermarckin kirjeenvaihdon digitalisointiin ja julkaisemiseen jatkossakin. Jo aiemmin portaalissa julkaistiin laaja valikoima valokuvia Westermarckista sekä hänen itsensä ottamia valokuvia kenttätutkimusten ajalta Marokosta. (http://filosofia.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=310

”Nyt on kertynyt kaikkiaan jo viitisen vuotta yhteistyötä Åbo Akademin kirjaston kanssa – ja kaikki on sujunut esimerkillisen joustavasti ja hyvässä hengessä”, toteaa Yrsa Neuman.
 

Filosofia.fi avattiin syksyllä 2007. Sivuston on tuottanut Eurooppalaisen filosofian seura ry yhteistyössä Åbo Akademin filosofian oppiaineen kanssa.


Lisätietoja:

Portaali ja digikokoelma:
Yrsa Neuman
fifi(at)abo.fi
020-7861465/044-5968967
Arken, Åbo Akademi

Westermarck ja tutkimushanke:
Olli Lagerspetz FD, docent, akademilektor i filosofi
olagersp(at)abo.fi 040-5353198


Verkkolinkit:

Westermarck-kokoelma / The Edvard Westermarck online collection:
http://filosofia.fi/Westermarck

Lyhyt Westermarck-biogafia
suomeksi: http://filosofia.fi/suomalainen_filosofia/galleria/2711
ruotsiksi: http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2711

Laaja Logos-verkkosanakirjan artikkeli Westermarckista
suomeksi: http://filosofia.fi/node/2420 
ruotsiksi: http://filosofia.fi/tallennearkisto/tekstit/2871

Westermarck kuva-arkistossa:
http://filosofia.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=310
 
Pressmeddelande
(fritt att publicera)

Edvard Westermarcks texter på Internet


Den nationella finländska filosofiportalen Filosofia.fi har i dagarna publicerat en digital samling med texter av filosofen-antropologen-sociologen Edvard Westermarck (1862-1939). Westermarck är en av Finlands internationellt mest kända forskare genom tiderna. Han är särskilt känd för sin s.k. moralrelativism och för sitt arbete om äktenskapets historia. Westermarck medverkade vid grundandet av Åbo Akademi och blev dess förste rektor.

Samlingen följer portalens Open Access-policy och är fritt fram att läsa för alla via Internet på http://filosofia.fi/Westermarck

Westermarcksamlingens digitaliseringsplan har gjorts av FD, docent Juhani Ihanus (Helsingfors Universitet).

Den digitala samlingen har förenhetligats och utökats i samarbete med forskningsprojektet Westermarck and Beyond vid ämnet filosofi, ÅA 2009-11. Projektet leds av FD, docent Olli Lagerspetz och finansieras av Konestiftelsen (289 000€).

Filosofiportalen Filosofia.fi (http://www.filosofia.fi) öppnades hösten 2007. Portalen produceras av Eurooppalaisen filosofian seura ry (baserad i Tammerfors) och den därtill knutna filosofiska tidskriften niin & näin (www.netn.fi) i samarbete med ämnet filosofi vid Åbo Akademi. Som svensk redaktör fungerar Yrsa Neuman (FL, tf universitetslärare i vetenskapsfilosofi).
 
”Man kan säga att ÅA just nu är står för ett ordentligt flöde av Westermarckrelaterat material som sprutas ut över världen. Forskningsprojektet har precis publicerat ett temanummer av tidskriften Laboratorium för folk och kultur (http://www.brage.fi/folkliv/laboratorium/) som handlar helt om Westermarck. Dessutom är det en tvåspråkig temahelhet på kommande i nästa nummer av den finländska filosofiska tidskriften niin & näin. Lägg till den här digitala samlingen med 18 artiklar eller föredrag och ett antal brev i tre volymer så är det ett bra flöde” säger portalens projektansvariga Yrsa Neuman.

Åbo Akademis bibliotek har under åren också givit ut en del intressanta böcker om Westermarck och för den här digitala samlingen har vi samarbetat med Handskrifts- och bildenheten (särskilt Tommy Lahtinen och Catherine af Hällström) och fått benäget lov av den nya Överbibliotekarien Pia Södergård att publicera flera brev ur Westermarcks korrespondens. Från tidigare innehåller portalen en stor samling fotografier av och tagna av Westermarck under hans fältforskning i Marocko. ”Samarbetet har efterhand pågått i 5 år – det har gått smidigt och varit trevligt” anser Yrsa Neuman.

Den viktigaste länken för den här samlingens tillkomst är helt klart FK Fanny Malmberg som fungerat som praktikant hos portalen under våren. Hon har konkret skannat och transkriberat texterna för samlingen och matat in dem i portalstrukturen under tre månaders tid.

Kontakt om portalen
Yrsa Neuman
fifi(at)abo.fi
020-7861465/044-5968967
Arken, Åbo Akademi
www.filosofia.fi/se

Kontakt om Westermarck och forskningsprojektet Westermarck and Beyond
Olli Lagerspetz FD, docent, akademilektor i filosofi
olagersp(at)abo.fi 040-5353198


Länkar
Westermarcksamlingen i Filosofia.fi/The Edvard Westermarck online collection
http://filosofia.fi/Westermarck

Kort biografi över Edvard Westermarck (av docent O. Lagerspetz):
http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2711

Bildsamlingen Westermarck i Filosofia.fi
http://filosofia.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=310
 
Syndicate content