Jyväskylä

VÄITÖSTILAISUUS

FM Tuomo Lankila väittelee 17.10.2012 klo 12:00 Jyväskylän yliopistossa aiheesta "Proclus, Erototokos and 'the Great Confusion'. Neoplatonist Defense of Polytheistic Piety in Early Byzantine Athens". Väitöstilaisuus järjestetään Historica-rakennuksessa (Seminaarinmäki), salissa H320.

Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Dominic O'Meara (Université de Fribourg) ja kustoksena Taneli Kukkonen (Jyväskylän yliopisto).

Lankila tarkasteli kuinka Prokloksen (412-485) johtama uusplatonistikoulu puolusti monijumalaista perinteistä kreikkalaista uskontoa. Lankila analysoi kristinuskon nousua valta-asemaan varhaisbysanttilaisessa yhteiskunnassa ja korostaa universaalin, pakollisen valtiouskonnon syntyä radikaalina historiallisena katkoksena. Ateenan koulun pakanalliset filosofit kokivat murroksen jyrkkänä ja kuvasivat tilannetta "suureksi sekaannukseksi". Myöhäisantiikissa uskonnollisten arvojen muutokseen liittyi asketismin ihannointi. Seksuaalisuus työnnettiin pyhitetyltä alueelta kielteiseen. Afroditen hahmo nousi näin väistämättä aikakauden uskonnollis-poliittisten kiistojen keskiöön. Osa askeettisesta liikkeestä tähtäsi seksuaalisuuden kaikenpuoliseen tukahduttamiseen ja julisti Afroditen suurimmaksi vihollisekseen.

Proklos torjui helleeniseen uskontoon kohdistuvan moralistisen arvostelun. Hänen systemaattisessa teologiassaan Afrodite esitetään elämän yhdenmukaisimpana ja puhtaimpana "kukkana". Afroditen kultti merkitse hänelle elämän pyhyyden kunnioittamista. Lankila osoittaa, että Proklos omisti jumalattarelle määreitä, jotka muokkasivat Rakkaudensynnyttäjän (Erototokos) verrannolliseksi samaan aikaan kirkon piirissä muotoutuvalle opille Jumalansynnyttäjästä (Theotokos).

Lankila päättelee, että Proklos ja hänen aateveljensä ja -sisarensa jakoivat kuitenkin joiltakin osin vastapuolen arvot. Vaikka Proklos näin sijoittuu aikakauden maltillisen ajattelun piiriin, jossa ymmärretään ruumiillistuneen sielun intohimoja ja pyrkimyksiä, tietty arvojen yhtenäisyys asketismia idealisoivan virtauksen kanssa johti siihen, ettei myöhempi pakanallinen uusplatonismi voinut hyväksyä ja puolustaa kreikkalaisen uskonnon ja mytologian eroottista perinnettä sen täydessä mitassa.

Lankila esittää provokatiivisesti, että Prokloksen seuraajat onnistuivat tuottamaan näennäiskristillisen tekstikorpuksen tarkoituksenaan suojella Prokloksen ajattelun perintöä helleenisen uskonnon uudelleen heräämistä silmällä pitäen, mitä uusplatonistit pitivät syklisen historiakäsityksensä perusteella varmana

Lisätietoja:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/10/tiedote-2012-10-08-12-39-04-132015

tuomo.lankila -at- gmail.com

http://users.jyu.fi/~tukalank/

Lauri Järvilehdon väitöskirjan "Pragmatic A Priori Knowledge" väitöstilaisuus Jyväskylän yliopistossa 16.12.2011

FM Lauri Järvilehto väittelee 16.12.2011 klo 14:15 Jyväksylän yliopistossa aiheesta "Pragmatic A Priori Knowledge: A Pragmatic Approach to the Nature and Object of What Can Be Known Independently of Experience". Väitöstilaisuus järjestetään Historica-rakennuksessa (Seminaarinmäki), salissa H320.

Vastaväittäjänä toimii professori Robert Sinclair (Brooklyn College) ja kustoksena Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto).

Väittelijän yhteystiedot:

Lauri Järvilehto, lauri.jarvilehto -at- filosofianakatemia.fi
 
Tervetuloa Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Filosofian yksikön järjestämään kollokvioon

PSYKOLOGIAN FILOSOFIA: TIETOINEN JA TIEDOSTAMATON MIELI

Kollokvion ohjelma, perjantai 13.5.2011

11.00–11.15     Jussi Kotkavirta: Alkusanat

11.15–11.45     Anna-Mari Rusanen: Neurosemantiikka – mallintamassa aivojen representationaalisia ominaisuuksia

11.45–12.15     Petri Ylikoski ja Samuli Pöyhönen: Addiktio ja neurotiede

12.15–13.30     Lounastauko

13.30–14.00     Pessi Lyyra: Voiko itsetietoisuuden luonteen selvittää nojatuolista käsin?

14.00–14.30     Niko Noponen: Käsitämmekö toisemme luonnostaan aristoteelisella tavalla? – empiirinen tutkimus, "mielenteoria" ja aristoteelinen substanssien  metafysiikka

14.30–15.00     Valtteri Arstila: Fenomenaalisuus ilman pääsytietoisuutta?

15.00–15.15     Tauko

15.15–15.45     Joona Taipale: Fenomenologian ja psykoanalyysin rajapinnassa – Tietoisuus ja tiedostamaton Husserlilla ja Freudilla

15.45–16.15     Harri Stenberg: Mielen ruumiillisuus vai ruumiin mielellisyys – Sartre ja Freud tietoisen ja tiedostamattoman suhteesta

Paikka

Seminaarinkatu 15 (Villa Rana), Paulaharju-sali, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Jussi Kotkavirta, jussi.kotkavirta(at)jyu.fi
Pessi Lyyra, pessi.lyyra(at)jyu.fi
Jussi Saarinen, jussi.a.saarinen(at)jyu.fi
  
07.06.2010 - 08.06.2010
SIVISTYS JA TOIVO
https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/uno/uc1

Kasvatuksen historian päivät Jyväskylässä 7.-8.6.2010

Perinteiseen tapaan Kasvatuksen historian päivillä tutkijoilla ja alan harrastajilla on mahdollisuus esitellä omia tutkimuksiaan. Päivien erityisteemana on Uno Cygnaeus. Jyväskylän seminaarin perustajan syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta ja päivien luentotarjonta keskittyy tarkastelemaan Cygnaeusta ja Jyväskylän seminaarin alkua.

Teemaryhmissä jokaisen halukkaan on mahdollisuus pitää esitelmä omasta tutkimusaiheestaan. Lähetä esitelmän aihe ja 200 sanan abstrakti viimeistään 3.5. tapahtuman verkkosivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella, jolla samalla ilmoittaudut päiville ja tapahtumiin.

Abstraktit: 3.5. mennessä.

Ilmoittautuminen: 17.5. mennessä

Päivien yhteydessä järjestetään myös kasvatusfilosofian tutkijoiden ja kasvatusfilosofiasta kiinnostuneiden tapaaminen. Lisätietoja tapaamisesta Rauno Huttuselta (rauno.k.huttunen(at)jyu.fi tai 014-260 1665).

Tavataan kesäkuussa Seminaarinmäellä!
 
On Society and the Self
A Symposium on Politics, Morality, and Psychology

21 May 2010, 10 am.17 pm
University of Jyväskylä, Lecture room D109

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö järjestää perjantaina 21. toukokuuta symposiumin "On Society and the Self". Symposiumissa tarkastellaan yhteiskuntafilosofian, moraalifilosofian ja filosofisen psykologian välisiä yhteyksiä filosofian historian näkökulmasta.

Tilaisuus on avoin kaikille.
Tervetuloa!


First Session
10:00   Opening (Mikko Yrjönsuuri)
10.15   Presentation of ongoing research projects in Jyväskylä

Second Session
11:00   Annabel Brett (University of Cambridge): The Concept of Power in Molina's De iustitia et iure
12:00   John Marenbon (University of Cambridge): The Debt of Abelard to Anselm in Ethics
13:00   Lunch

Third Session
14:00   Jari Kaukua: First Personality and the Concept of Soul: Avicenna and Abu al-Barakat al-Baghdadi
14:30   José Filipe Silva: Medieval Theories of Active Perception.
15:00   Break
15:15   Juhana Toivanen: Political Authority and Conflicting Emotions: The Case of Aquinas
15:45   Susanna Niiranen: Biophilia in Late Medieval and Renaissance Medical Thought
16:15   Break
16:30   Vili Lähteenmäki: On Being Conscious of One's Actions
17:00   Closing


For futher information, please contact:
Juhana Toivanen
juhana.toivanen(at)jyu.fi
(014) 260 2838
 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON FILOSOFIAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ KEVÄTKOLLOKVION 19.5. 2010 AIHEENA

FILOSOFINEN IHMISKÄSITYS

KOLLOKVIO OMISTETAAN EMERITUS PROFESSORI REIJO WILENIUKSELLE HÄNEN 80-VUOTIS SYNTYMÄPÄIVÄNSÄ JOHDOSTA

KOLLOKVIO PIDETÄÄN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PÄÄRAKENNUKSESSA LUENTOSALI C5 KLO 12 ALKAEN

TILAISUUS ON AVOIN KAIKILLE
TERVETULOA!


Kollokvion ohjelma:
AVAUS Professori Mikko Yrjönsuuri
Klo 12.00 - 12.15

I Sessio
12.15 -14.00
  Sami Pihlström: Transsendentaalisen subjektin variaatioita
  Olli-Pekka Moiso: Franz Rosenzweig ja traaginen ihminen
  Jussi Kotkavirta: Psykoanalyyttinen ihmiskäsitys

TAUKO 14.00 -15.00

II Sessio
Klo 15.00 -17.30
  Arto Laitinen: Ihminen ja työ
  Mikko Yrjönsuuri: Onnellisuudesta
  Rauno Huttunen: Sartren ja Heideggerin kiista humanismista ja sen sijoittuminen Kanniston ihmiskäsitysten nelikenttään I
  Leena Kakkori: Sartren ja Heideggerin kiista humanismista ja sen sijoittuminen Kanniston ihmiskäsitysten nelikenttään II


Lisätietoja Leena Kakkori
Senior assistant. Philosophy
University of Jyväskylä
+358-14-260 4365
 
Studying Peter Olivi
2 October, 11.40 AM – 18 PM
Fennicum F106
University of Jyväskylä

The centre of excellence in research Philosophical Psychology, Morality and Politicsorganizes a symposium “Studying Peter Olivi.” Peter of John Olivi (1248-98) is one of the most interesting and important medieval philosophers, whose influence in the history of philosophy and history of ideas is significant. The symposium will deal with Olivi's thinking and methodological issues pertaining to history of philosophy.

Speakers:
- Sylvain Piron (EHESS, Paris): Olivi and Maimonides on the eternity of
the world
- Henrik Lagerlund (Univ. of Western Ontario, Canada): TBA
- Mikko Yrjönsuuri (Univ. of Jyväskylä): Freedom and active sin
- Filipe Silva & Juhana Toivanen (Univ. of Jyväskylä): Activeness of the
soul: Kilwardby and Olivi on perception
- Jari Kaukua & Vili Lähteenmäki (Univ. of Jyväskylä): Subjectivity as
an (a)historical phenomenon

Moraalipsykologian historian huippututkimusyksikkö (PMP) järjestää 2.10. symposiumin “Studying Peter Olivi”. Petrus Olivi (1248-98) on eräs kiinnostavimmista ja tärkeimmistä keskiaikaisista filosofeista, ja hänen merkityksensä filosofian historiassa ja aatehistoriassa on huomattava. Symposiumissa käsitellään Olivin ajattelua useasta näkökulmasta, sekä keskustellaan filosofian historian tutkimiseen liittyvistä metodologisista kysymyksistä.

Lisätietoja / Information:
juhana.toivanen(at)jyu.fi
 
Nordic Workshop in Early Modern Philosophy
6. – 7. kesäkuuta 2009
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Filosofisen psykologian, moraalin ja poliitikan tutkimuksen huippuyksikkö

Varhaismodernin filosofian tutkimuksen vuosittain järjestettäväksi
kaavaillun workshopsarjan toinen kokous.


Saturday, June 6 (Main Building, room C3)

09.20-09.30 Opening

09.30-10.30 Mikko Yrjönsuuri (Univ. of Jyväskylä) “Lockean Property Rights
and Respect for Nature”

10.30-11.30 Jani Hakkarainen (Univ. of Tampere): “Hume on the Distinction
of Distinctions”

11.30-12.00 Break

12.00-13.00 Vili Lähteenmäki (Univ. of Jyväskylä): “Charles Mein on
Consciousness”

13.00-14.30 Lunch break

14.30-15.30 Erik Åkerlund (Univ. of Uppsala): “Suárez on Final Causality
and Time”

15.30-15.45 Break

15.45-16.45 Hemmo Laiho (Univ. of Turku) “On Kant's Distinction between
Judgments of Perception and Judgments of Experience”

16.45-17.45 Valtteri Viljanen (Univ. of Turku) “Kant's Physical Monadology
as a Field Theory”


Sunday, June 7 (Mattilanniemi, MaB)

09.30-10.30 Benjamin Hill (Univ. of Western Ontario) “A Case for Objective
Being in Locke's Theory of Ideas”

10.30-11.30 Markku Roinila (Univ. of Helsinki): “Hope and Moral Motivation
in Leibniz”

11.30- 12.00 Break

12.00-13.00 Roomet Jakapi (Univ. of Tartu): “Henry More on the Separate
State of Souls”

13.00-14.30 Lunch break

14.30-15.30 Juhana Lemetti (Univ. of Helsinki) “A Remark on Imagination
and Sensation in Early Modern Philosophical Psychology”

15.30-15.45 Break

15.45-16.45 Ville Paukkonen (Univ. of Helsinki): “Berkeley's Likeness
Principle”


Contact: vili.lahteenmaki (at) jyu.fi
Tutkitko kaupunkia? Kerro aiheistasi muillekin - kirjoita artikkeli Kulttuurintutkimuksen teemanumeroon (4/2009). Lähetä korkeintaan 1000 merkin abstrakti toimitussihteeri Minna Nergille (mina (at) jyu.fi) 30.4.2009 mennessä. Jatkotyöstöön otettavien artikkeleiden enimmäispituus on 30 000 merkkiä. Muitakin tekstityyppejä voi tarjota: kolumneja, puheenvuoroja, haastatteluita, kirja-arvioita.
 
Why Gender? Conference 2009
CALL FOR PAPERS

Why Gender? University of Jyväskylä 9th-10th of October 2009

Call for Papers, deadline April 15th, 2009

The conference entitled 'Why Gender?' aims to bring together both Finnish and international scholars from a number of different disciplines to participate in intellectual discussion regarding future directions gender theory could take. The conference is conceived as a starting point for future networking on this topic. The continued importance of gender as a social category in the late modern world prompts us to ask the oft-forgotten question: why? As researchers in the humanities whose studies are firmly grounded in empirical data, we are primarily concerned with how gender is theorized within our disciplines, as well as how gender researchers can both draw upon and contribute to theories in areas outside the humanities, for example social studies. The conference organizers would like to see more theoretical work on gender, this most elusive
of social divisions, which combines the insights made within women's studies, men's studies, feminist studies, queer studies, and the anthropological study of gender.

The organizer of the conference is the project "Strategic Practices: Hidden Histories of Gender in Finland 1880-2005", funded by the Academy of Finland's research program Power in Finland. We are a multidisciplinary team of seven researchers (ethnologists, historians and folklorists) from University of Jyväskylä and University of Helsinki. The project director is Prof. Laura Stark from the Department of History and Ethnology, University of Jyväskylä.


The keynote speakers are:

Dr Wendy Cealey Harrison, University of Greenwich, UK, author of e.g. "Beyond Sex and Gender" (2002)

Prof. Jeff Hearn, Svenska handelshögskolan, author of e.g. "Men in the Public Eye. The Construction and Deconstruction of Public Men and Public Patriarchies" (1992) and "The Violences of Men. How Men Talk About and How Agencies Respond to Men's Violence to Women" (1998)

Dr. Sally Hines, University of Leeds, UK, author of e.g. "TransForming Gender: Transgender Practices of Identity, Intimacy and Care" (2006)


Titles of Sessions

* Articulations of possibility within gender studies: decolonial feminisms as praxis
* Definitions and micro-mechanisms of patriarchy
* Discourses on gender in medieval and early modern Europe
* Gender, care and agency
* Gender, community and authorship
* Gender, war and nationalism
* Intersectionality
* Locating men - discourses in science and biomedicine
* New directions in practice and performativity
* Rethinking nature vs. nurture
* Strange bedfellows: feminist theory and historical research
* What is gender and why does it exist?
* Women & peace

Please find the descriptions of the sessions from our web site:
http://research.jyu.fi/strategicpractices/Seminar2009Sessions.html

In addition to the above-mentioned session themes, papers can focus, for example, on the following themes:

* intertwining of gender, sexuality and power
* studies of masculinity / men's studies
* what sorts of social phenomena reinforce the significance of gender and what weaken it
* what kind of discourses legitimate gender


Guidelines for participants

The abstracts of the proposed papers should be in English, not exceeding 250 words. The abstract should include the session you would like to participate in, the title of the paper, your name, and e-mail address. Deadline for paper abstracts is April 15th, 2009. Send the abstract as an .doc or .rtf file to
pasi.saarimaki (at) campus.jyu.fi and heli.niskanen (at) campus.jyu.fi . Final
presentations should not exceed 20 minutes followed by 10 minutes of discussion. Session organizers will give further details.

After the deadline the abstracts will be sent to session organizers, who accept them. Accepted papers will be announced by the end of May 2009.

Conference is free of charge (no conference fee). However, participants are responsible for their own travel costs and accommodation.

Please find regularly updated information regarding the conference and our project from our web site:
http://research.jyu.fi/strategicpractices/indexeng.html (in English)
http://research.jyu.fi/strategicpractices (in Finnish).

If you haveany questions, please contact Pasi Saarimäki (pasi.saarimaki (at) campus.jyu.fi) or Heli Niskanen (heli.niskanen (at) campus.jyu.fi).
 
 
Syndicate content