Järvenpää

XVIII Platonin Akatemia kokoontuu Kallio-Kuninkalan kartanossa Järvenpäässä perjantaina 9.5. alkaen klo 9.

Teemana Suuret tunteet. Ohjelmassa on mm. Jukka Laajarinteen luento Tove Janssonista, Kimmo Kiljusen alustus suurista tunteista Euroopassa ja Sampsa Laurisen luento Pasolinista.

Erityisesti filosofian opettajille voi suositella FT Eero Salmenkiven demonstraatiota Philosothon-menetelmästä. Koko ohjelma, katso: www.platoninakatemia.net

 

Tutkijaliiton 33. kesäkoulu 23.8–25.8. 2013

Ihminen, ihmisyys, inhimillisyys

 

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa (Järvenpää) perjantaista 23.8. sunnuntaihin 25.8. 


OHJELMA

Matti Eräsaari: Inhimillisyyden rajalla: ksenofilia, ksenofobia ja antropologinen arvoteoria

Arto Laitinen: Ihmisen arvokkuudesta

Jukka Mähönen: Inhimillisyys oikeudellisena perusteena

Uskali Mäki: Homo economicus

Kirsti Määttänen: Mikä liikuttaa ihmisiä?

Tuomas Nevanlinna: Ihminen ja eläin

Olli Pyyhtinen: Posthumanistisesta filosofiasta ja yhteiskuntatieteistä

Panu Raatikainen: Positivismi vs. hermeneutiikka – onko 100 vuodessa opittu mitään?

Silja Rantanen: Lähimmäinen figuurina ja taustana. Kuvasommittelu ja ihmisrakkaus

Pauliina Remes: Ihminen, toimija ja kosmos antiikin filosofiassa

Miira Tuominen: Aristoteleen filosofian unohdetut puolet

 

Kesäkoulun suunnittelijoina ja puheenjohtajina toimivat Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna.

 

TEMATISOINTI

 

Mistä oikeastaan puhutaan kun puhutaan ihmisestä? Puhutaanko ihmislajista, kaikista muista eläinlajeista poikkeavana lajina, kuten Aristoteleen zoon politikon esitti? Jos delfiinitkin nauravat, simpanssitkin valehtelevat ja mehiläisilläkin on eri kieliä, jääkö mitään yksin ihmisluontoon kuuluvaa?


Onko ihmismieleen liittyvä käsitteistö kutistunut tietoisuuden käsitteeseen, jonka salat aivo­tutkimus voi paljastaa ja jonka tekoäly voittaa? Kuitenkin ajatuksiin ihmisyydestä on aina liittynyt yhteisöllisyys, kulttuuri, sivistys ja vastuu. Vastaavasti sielu, henkisyys, järki, mieli, tietoisuus on liitetty ihmisyyteen, mutta aina jonkinlaisina ”eläimellisen” puolen – viettien, vaistojen ja yllykkeiden – täydenteinä.


Yhteisöllisyyden ja yksilöyden suhde on edelleen sosiaalitieteissä ratkaisematon ongelma. Vetävätkö jotkin ihmiset ja ryhmät toisiaan puoleensa, magneettien tavoin? Ja jos niin on, niin hallitseeko yhtälailla toisinaan ihmisen välisyyttä hyljeksintä ja etäälle pakottaminen, kuten magneetin samanmerkkisten napojen välillä tapahtuu? Miten jäsentää konfliktit, antagonismit ja niiden sovittamisen pyrkimykset?


Evoluutioteoria on länsimaisen ajatteluperinteen mitassa uutuus. Vielä uudempia ovat etologia, ekologia ja genetiikka. Millaisia ovat ihmisyyden käsittämistapojen aiemmat historialliset muodot ja ilmentymät? Filosofiassa, taiteissa ja tieteissä, antiikista modernin eri vaiheisiin? Ei barbaareja ja orjia antiikissa käsitetty ihmisyyden ilmentymiksi. – Entä nyt? – Ja miten on naisten ja lasten kanssa, edelleen?


Jos taide on ihmisyyden ilmausta, voiko olla epäinhimillistä taidetta? Millaista on esimerkiksi inhimillinen tai epäinhimillinen musiikki? Meillä on mielikuvia siitä, miten ihmisiä on kuvattu maalaus- ja veistotaiteessa eri aikoina, mutta miten on muuttunut inhimillisyyden ja ihmisten välisten suhteiden kuvaaminen?


Goethe esitti kannan, joka ei ole käynyt pätemättömäksi: ajatusten ilmaiseminen on luontoa; ilmaistujen ajatusten vastaanottaminen tarjottujen kaltaisina on sivistystä.

 

* * *

 

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa
Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

 

Lisätiedot Tutkijaliitosta sähköpostitse tutkijaliitto at helsinki.fi tai puhelimitse (09)-633239 tai 045-3590818. Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 12. heinäkuuta mennessä sähköpostilla tai puhelimella. Osallistumis­maksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 12.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.

 

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN!

TUTKIJALIITON 31. KESÄKOULU 31.8.-2.9.2012
ARVO, ARVOTTAMINEN, ARVOKKUUS

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 31.8. sunnuntaihin 2.9.

* * *

Humen giljotiinina tunnettu periaate sanoo: Olemisesta ei voi johtaa pitämistä eli tosiasioista ei voi päätellä arvoja. - Mutta onko tosiaan näin? - Entä ekologiset arvot? - Eikö niitä ole viime vuosikymmeninä johdettu ja päätelty nimenomaan tieteellisistä
tosiasioista?

Humen giljotiinin kannattajien - ns. kovisten - tyypillinen vastaväite ns. pehmoille kuuluukin: Tosiasiasta voi johtaa arvon, jos on omaksuttu piilevä arvo­premissi. Tätä voisi ehkä kutsua Humen giljotiinin suhteellisuusteoriaksi. Siinä kumoutuu giljotiinin
tulkinnoissa tiuhaan esiintyvä joko/tai väite. - Mutta mitä ja millaisia ovat ja voivat olla nämä "piilevät arvopremissit"? - Niitä luonnehditaan "yleisesti hyväksytyiksi". - Mikä taas viittaa sen tapaisiin asioihin kuin kulttuuri, elämäntapa ja elämänmuoto sekä
yhteisöllisyys. - Miten arvo, arvottaminen ja arvokkuus ilmenevät näissä?

Kun niin julkisuudessa kuin arkipuheessa korostetaan tosiasioita - arvojen kustannuksella - niin on tapana vetää esiin talous ja raha tosiasioina, joiden mukaan "on pakko" toimia. - Mutta raha on itsessään arvoa. Eikä yksikään taloudellinen laskelma ole täydellinen. Aina on joitain seikkoja, jota on pidetty mitättöminä ja
yksinkertaisesti unohdettu laskelmista. Valtion budjetit, kuntabudjetit, Valtio­varainministeriön laskelmat, kaikki nämä perustuvat tavalla tai toisella puutteellisiin ja vähintään sitä kautta arvosidonnaisiin laskelmiin.

Entä miten on arvojen mittaamisen kanssa? Tosiasia on, että mille hyvänsä asialle voi tehdä mittarin. Tämän tietävät mielipidemittausten yms. kyselyjen tekijätkin. - Tosiasia on kuitenkin myös, ettei arvojen ja arvottamisten mittareilla - joilla siis muunnetaan arvoja ja arvottamisia mittaluvuiksi - voi olla nollakohtaa. Näin siksi ettei
voi olla ihmistä - eipä edes eläintä - jolla olisi arvoja ja arvottamisia nolla. Elämä ja elossa pysyminen edellyttävät arvoja, arvottamisia ja niihin perustuvia suuntautumisia ja valintoja. Elämä ja arvot edellyttävät siis toisiaan.

Entä arvokkuus? - Vastaavasti kuin "karisma" se on jotain, joka huomattavan yksituumaisesti tunnistetaan sellaiseksi, joka kuuluu joidenkuiden tunnuspiirteisiin. Se on jotain, joka eri aikoina ja eri kulttuureissa yhtä lailla yksituumaisesti liitetään joihinkin tiettyihin tapoihin olla ja elää. Vaikutusvalta kytkeytyy tähän. Mutta miten?

* * *

Luvassa on keskustelualustuksia mm. seuraavista aiheista:
Filosofointi arvokkaana elämäntapana antiikissa
Millaisia ovat kulttuuriset piiloarvot ja miten arvottaminen ilmenee
elämäntavoissa ja elämänmuodoissa?
Miten arvot koetaan?
Marx, raha ja arvolaki
Ihminen arvona ja tosiasiana
Normit etiikassa
Mihin perustuu arvovalta?
Taide, arvot ja arvottaminen
Millaisia ovat enkelit?
Kärsimys arvona kristillisessä perinteessä
Yhteisyys arvona ja arvojen perustana
Totuus tieteen arvona ja itseisarvona
Arvot mielipiteinä ja voluntaristinen subjektikäsitys
Sosiologia moraalitieteenä
Arvottamisen ilmeneminen toiminnassa
Moniarvoisuus median arvona

* * *

Puhujiksi ovat tähän mennessä alustavasti lupautuneet: Turo-Kimmo Lehtonen, Olli Pyyhtinen,Tuomas Nevanlinna, Eero Ojanen, Sara Heinämaa, Kirsti Määttänen, Susanna Lindberg, Paul Tiensuu, Mika Ojakangas, Kai Sadinmaa, Silja Rantanen ja Heikki Patomäki.

Kesäkoulun suunnittelijoina ja puheenjohtajina toimivat Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna. Jos olet kiinnostunut alustamaan, ota yhteyttä Merja Hintsaan:
merja.hintsa at kaapeli.fi
puh. 09 633 239 tai 045 359 0818.

* * *

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Lisätiedot Tutkijaliitosta sähköpostitse tutkijaliitto at helsinki.fi tai
puhelimitse (09) 633 239 tai 045 359 0818. Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 21. kesäkuuta mennessä sähköpostilla tai puhelimella. Osallistumis­maksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.


Perjantaina 20.5. kokoontuu Platonin Akatemia 15. kerran Kallio-Kuninkalan kartanossa Järvenpäässä (Ristinummentie 6). Tapahtuma alkaa Leonora-salista klo 10 ja päättyy kartanon päärakennuksessa klo 18. Kahvit tarjotaan. Lounas (myös kasvisvaihtoehto) maksaa noin 10 euroa.

Teemana on Suuret kertomukset. Vieraina mm. A J Annila, Pekka Elo, Antti Filppu, Vesa Korkkula, Eero Paloheimo, Mika Pekkola, Ukri Pulliainen, Eero Salmenkivi, Tuukka Sandström ja Tuukka Tomperi.

Tapahtuman tuottaa Platonin Akatemian kannatusyhdistys yhteistyössä Feton ja Dilemma ry:n kanssa.
Pj Tapio Turpeinen p. 050 - 431 9717

 
Lisätietoja:

www.platoninakatemia.net

  

 

Tutkijaliiton kesäkoulu 2009

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin, keskusteleva kesäkoulu pidetään Järvenpäässä Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa
perjantaista 28.8. sunnuntaihin 30.8. Alustajalista alkaa olla täynnä,
mutta mahdollisista peruutuksista voi tiedustella ohjelman kokoajilta
Tuomas Nevanlinnalta (tuomas.nevanlinna (at) lektio.fi) tai Kirsti
Määttäseltä (kirstima (at) saunalahti.fi).

Tutkijaliiton kesäkoulun 2009 aiheena on VAPAUS, SPONTAANIUS, SATTUMA.

Vapaan tahdon ongelma. Vapaus "välttämättömyyden tajuamisena". Assosiaation laki ja vapaus. Mistä (psyko)analyysi vapauttaa?  Sääntöjen ja
vapauden suhde taiteessa. Haluavatko ihmiset olla  vapaita? Liberty vs. freedom. Positiivinen ja negatiivinen vapaus. Sananvapaus. Yksilönvapauden ihanteen genealogia. Vapaus vs. tasa-arvo. Vapaan kilpailun rajat. Vapaus työssä vai vapaus työstä? Onko enää mielekästä puhua "vapautumisesta"? Tämän päivän vapautusliikkeet. Heidegger ja vapaus. Totuuden ja vapauden suhde. Spontaanisuus biologiassa. Spontaanisuuden ja kausaalisuuden suhde.
Spontaanisuus arvona. Sattuma, onnettomuus, ihme.

Ohjelmassa:

Juho Hotanen: Vapauden paradoksi - Descartesin ja Elisabethin keskustelu vapaasta tahdosta.

Olli Pyyhtinen: Tapahtuman käsite

Kari Saastamoinen: Vapauden kehkeytyminen ideaaliksi (Kurst Raaflaub & The Discovery of Freedom)

Kirsti Määttänen: Traumat ja addiktiot mielen vapauden esteinä

Antti Arnkil: Vapaus, spontaanius ja sattuma runoudessa

Jussi Backman: Todellisuus sattuu kohdalle: Sattuma ja vapaus Heideggerin myöhäisajattelussa

Mikko Jakonen: Foucault ja vapaus antiikin filosofiassa

Jussi Vähämäki: Vapaus työssä vai vapaus työstä?

Emilia Palonen: Kontingenssi, vapaus, rajat. Radikaalidemokratia Laclaulla ja Mouffella

Markku Koivusalo: "Me teemme sinut vapaaksi." Emansipatorinen hallinta

Kari Forsström: Lutherin käsitys kristityn vapaudesta

Tanja Uimonen: Vapaus ja avoimuus kokeellisen musiikin estetiikassa

Vapaan musiikin konsertti: Tim und Struppi (Taneli Tuominen - saksofoni ja esineet, Juuso Paaso - kitara ja esineet)

Kanerva Cederström - Päivi Takala: Erikoinen tapaus (elokuva)


Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian idyllinen kurssikeskus
Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Ilmoittautuminen 26.6. mennessä Merja Hintsalle:
tutkijaliitto (at) helsinki.fi tai (09) 633 239.
Osallistumismaksu 110 euroa (opisk. ym. 90 euroa, yrityksen tai yhteisön
maksamana 200 euroa) sisältää majoituksen 2-3 hengen huoneissa sekä koko
viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.
Vapaita paikkoja voi kysellä vielä elokuussa.

Tervetuloa!
 
Tutkijaliiton kesäkoulu 2009

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin, keskusteleva kesäkoulu pidetään Järvenpäässä Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa
perjantaista 28.8. sunnuntaihin 30.8. Alustajalista alkaa olla täynnä,
mutta mahdollisista peruutuksista voi tiedustella ohjelman kokoajilta
Tuomas Nevanlinnalta (tuomas.nevanlinna (at) lektio.fi) tai Kirsti
Määttäseltä (kirstima (at) saunalahti.fi).

Tutkijaliiton kesäkoulun 2009 aiheena on VAPAUS, SPONTAANIUS, SATTUMA.

Vapaan tahdon ongelma. Vapaus "välttämättömyyden tajuamisena". Assosiaation laki ja vapaus. Mistä (psyko)analyysi vapauttaa?  Sääntöjen ja
vapauden suhde taiteessa. Haluavatko ihmiset olla  vapaita? Liberty vs. freedom. Positiivinen ja negatiivinen vapaus. Sananvapaus. Yksilönvapauden ihanteen genealogia. Vapaus vs. tasa-arvo. Vapaan kilpailun rajat. Vapaus työssä vai vapaus työstä? Onko enää mielekästä puhua "vapautumisesta"? Tämän päivän vapautusliikkeet. Heidegger ja vapaus. Totuuden ja vapauden suhde. Spontaanisuus biologiassa. Spontaanisuuden ja kausaalisuuden suhde.
Spontaanisuus arvona. Sattuma, onnettomuus, ihme.

Ohjelmassa:

Juho Hotanen: Vapauden paradoksi - Descartesin ja Elisabethin keskustelu vapaasta tahdosta.

Olli Pyyhtinen: Tapahtuman käsite

Kari Saastamoinen: Vapauden kehkeytyminen ideaaliksi (Kurst Raaflaub & The Discovery of Freedom)

Kirsti Määttänen: Traumat ja addiktiot mielen vapauden esteinä

Antti Arnkil: Vapaus, spontaanius ja sattuma runoudessa

Jussi Backman: Todellisuus sattuu kohdalle: Sattuma ja vapaus Heideggerin myöhäisajattelussa

Mikko Jakonen: Foucault ja vapaus antiikin filosofiassa

Jussi Vähämäki: Vapaus työssä vai vapaus työstä?

Emilia Palonen: Kontingenssi, vapaus, rajat. Radikaalidemokratia Laclaulla ja Mouffella

Markku Koivusalo: "Me teemme sinut vapaaksi." Emansipatorinen hallinta

Kari Forsström: Lutherin käsitys kristityn vapaudesta

Tanja Uimonen: Vapaus ja avoimuus kokeellisen musiikin estetiikassa

Vapaan musiikin konsertti: Tim und Struppi (Taneli Tuominen - saksofoni ja esineet, Juuso Paaso - kitara ja esineet)

Kanerva Cederström - Päivi Takala: Erikoinen tapaus (elokuva)


Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian idyllinen kurssikeskus
Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Ilmoittautuminen 26.6. mennessä Merja Hintsalle:
tutkijaliitto (at) helsinki.fi tai (09) 633 239.
Osallistumismaksu 110 euroa (opisk. ym. 90 euroa, yrityksen tai yhteisön
maksamana 200 euroa) sisältää majoituksen 2-3 hengen huoneissa sekä koko
viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.
Vapaita paikkoja voi kysellä vielä elokuussa.

Tervetuloa!
 
BYROKRATIA

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 24.8. sunnuntaihin 26.8.

Teemana on "Byrokratia".
 
Ohjelmassa:

Markku Koivusalo: Byrokratia ja kilpailuyhteiskunnan visio. Pieni esitys byrokratian vastavoimasta ja vaikutuksesta
Mikko Jakonen: Weber ja Tarkovski byrokratiasta
Tiina Arppe: Byrokratia mytologiana
Tuomas Nevanlinna: Lacanin yliopistodiskurssi
Kirsti Määttänen: Indikaattoripolitiikka ja rappeutunut toiseus
Leena Koski: Kirjanpitovalta - kirjanpidolla sivistykseen
Simo Vahvelainen: Kokemuksia virastojohtoisesta tutkimuksesta
Turo-Kimmo Lehtonen: Vakuutus arjen talouden tekniikkana
Eeva Jokinen: Byrokratia perheiden arjessa
Päivi Kosonen: Margery Kempe - keskiajan maallikko kirkon virkavallan rattaissa
 
Puheenjohtajina: Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna
 
Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian idyllinen kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Joitakin paikkoja vielä vapaina. Ilmoittautuminen Tutkijaliittoon 15.elokuuta mennessä (paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä) puh. (09) 633 239 tai sähköpostitse <mailto:tutkijaliitto@helsinki.fi>tutkijaliitto@helsinki.fi.

Osallistumismaksu 110 euroa (opisk. ym. 90 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 200 euroa) sisältää majoituksen 2-3 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 17.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.
 
 
Syndicate content