Rovaniemi

Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry täyttää kymmenen vuotta. Juhliaksemme tapausta järjestämme paneelikeskustelun ja juhlasymposionin.

Paneelikeskustelu "MILJÖÖN EETOS - Tarvitaanko kaupunkirakentamisessa filosofiaa?" Lapin maakuntakirjastolla perjantaina 16.9. klo 17:00 - 20:00.
Mukana: Heikki Autto, Tarja Outila, Juha Pentikäinen, Esa Tikkala ja Jarno Valkonen.

AGON 10v juhlasymposion "ARKTINEN EETOS" Lapin yliopiston Castrén-salissa (ls 11) lauantaina 17.9. klo 9:00 - 16:00.

Mukana: Juha Perttula, Juha Pentikäinen, Päivi Naskali, Mervi Kutuniva, Kosti Joensuu, Bengt Pohjanen, Heta Gylling, Timo Airaksinen, Jyrki Siukonen, Kari Väyrynen, Voitto Kuosmanen, Kati Kanto ja Toivo Salonen.

Ohjelma löytyy osoitteesta:

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Uutisarkisto/2011.iw3?showlocation=37f72b38-4cb4-4288-915f-25e3649e54c6&newsID=fddeae01-9105-41bd-9907-4053e5cd6989
 
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry täyttää kymmenen vuotta. Juhliaksemme tapausta järjestämme paneelikeskustelun ja juhlasymposionin.

Paneelikeskustelu "MILJÖÖN EETOS - Tarvitaanko kaupunkirakentamisessa filosofiaa?" Lapin maakuntakirjastolla perjantaina 16.9. klo 17:00 - 20:00.
Mukana: Heikki Autto, Tarja Outila, Juha Pentikäinen, Esa Tikkala ja Jarno Valkonen.


AGON 10v juhlasymposion "ARKTINEN EETOS" Lapin yliopiston Castrén-salissa (ls 11) lauantaina 17.9. klo 9:00 - 16:00.

Mukana: Juha Perttula, Juha Pentikäinen, Päivi Naskali, Mervi Kutuniva, Kosti Joensuu, Bengt Pohjanen, Heta Gylling, Timo Airaksinen, Jyrki Siukonen, Kari Väyrynen, Voitto Kuosmanen, Kati Kanto ja Toivo Salonen.

Ohjelma löytyy osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Uutisarkisto/2011.iw3?showlocation=37f72b38-4cb4-4288-915f-25e3649e54c6&newsID=fddeae01-9105-41bd-9907-4053e5cd6989
 
INFORMAATIOTEKNOLOGIAN FILOSOFIASTA KIRJA JA SEMINAARI

Informaatioteknologian filosofiasta on syksyllä 2010 ilmestymässä ensimmäinen suomenkielinen vertaisarvioitu toimitettu teos. Informaatioteknologian filosofia -artikkelikokoelman sisältönä on kaksikymmentä informaatioteknologian filosofiaa eri näkökulmista lähestyvää artikkelia. Artikkelien aiheita ovat muun muassa eettisyys virtuaalimaailmassa, käsitteet ja käsitemallit informaatiojärjestelmissä, kuva mediakasvatuksen objektina sekä tietojärjestelmien kehitys ja   vaikutus ihmiseen ja yhteiskuntaan. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus.

Ajankohtaisesta aiheesta järjestetään Lapin yliopistossa 05.-07.08.2010 myös vapaamuotoinen seminaari. Seminaarin ohjelma on pyritty pitämään vapaamuotoisena ja keskusteluun kannustavana. Tavoitteena on, että seminaarin osallistujat pääsevät esittelemään sen hetkisen tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteensa työryhmissä  ja keskustelemaan aiheesta. Teemakokoontumisten lisäksi seminaarissa on myös muuta ohjelmaa. Professori Rauno Kuusisto (MPKK) on tulossa pitämään yhteisesti alustuksen virtuaalisuudesta ja dosentti Tero Vartiainen (TuKKK) sekä dosentti Jari Palomäki (TTY) järjestävät lauantaina avoimen keskustelutilaisuuden aiheesta "ICT-etiikka - ja miten tästä eteenpäin". Keskustelun ja alustusten lisäksi torstaina päästään vierailemaan informaatioteknologiaan liittyviin, kiinnostaviin kohteisiin Rovaniemellä. Työryhmien vierailukohteina ovat HALTIK, Lappset Group:n SmartUs -kenttä sekä Santa's Technology Park. Seminaari on maksuton ja sisältää ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan, mutta resurssien rajallisuuden vuoksi osallistujamääräksi on rajattu 40 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Informaatioteknologian filosofia -projektille odotettavissa jatkoa?

Artikkelikokoelman toimittamisen aikana on paljastunut informaatioteknologian filosofiaan liittyvien aiheiden ja näkökulmien moninaisuus, minkä vuoksi projektille on kevään aikana suunniteltu jatkoa. Keskustelu aiheesta on tarkoitus aloittaa seminaarin yhteydessä. Mahdollisen jatko-osan tiimoilta esiin nousseita tarkempaa perehtymistä kaipaavia teemakokonaisuuksia ovat mm. etiikka, tieteenfilosofia, käsitteet sekä semiotiikka. On myös noussut esiin ajatuksia kansainvälistymisrajapintojen kehittämisestä.

Informaatioteknologian filosofia -teosta on tähän saakka ollut tekemässä yhteensä yli 50 henkilöä ja mukana on ollut tekijöitä lähes jokaisesta Suomen yliopistosta. Teoksen valmiiksi saamisessa on vielä paljon tekemistä jäljellä. Teoksen toimittajatiimi haluaa kuitenkin jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia Informaatioteknologian filosofia -artikkelikokoelma tekemiseen osallistuneita sekä projektin etenemisessä myötävaikuttaneita tahoja!

Lisätietoja artikkelikokoelmasta ja seminaarista: http://informaatioteknologianfilosofia.fi/
 
TEOS INFORMAATIOTEKNOLOGIAN FILOSOFIASTA

Informaatioteknologian rooli yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa ja tulevaisuuden näkymissä on muodostunut yhä keskeisemmäksi. Samalla on syntynyt tarve informaatioteknologian perusteiden kartoittamiselle filosofisesta näkökulmasta. Aihetta sivuttu monissa artikkeleissa, mutta suomenkielistä kokoavaa teosta ei vielä ole julkaistu. Kansainvälinen keskustelu aiheesta on jo hyvässä vauhdissa. Informaatioteknologian filosofia -kirjaprojektin tavoitteena on tuottaa kattava suomenkielinen artikkelikokoelma, joka sekä toimii läpileikkauksena alan suomalaisesta tutkimuksesta että tarjoaa hyvän lähtökohdan aihetta koskevaan kansainväliseen keskusteluun. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus ja sen on suunniteltu ilmestyvän keväällä 2010.

ARTIKKELIKUTSU

Informaatioteknologian filosofia -teoksessa julkaistavaksi etsitään, informaatioteknologian filosofiaa käsitteleviä, suomen tai ruotsinkielisiä artikkeleja, joiden aiheena voi olla esimerkiksi informaatioteknologian etiikka, peruskäsitteet, suhde tietoon, yhteiskuntaan, taiteeseen tai tulevaisuuteen. Aikataulua koskevien tiedustelujen johdosta abstraktien ja tekstien lähettämiseen varattua aikaa on jatkettu siten, että abstrakteja otetaan vastaan 30.06.2009 saakka ja valmiiden tekstien tulee olla perillä 31.12.2009 mennessä.

Noin yhden liuskan mittaiset abstraktit pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen toimittajat (at) informaatioteknologianfilosofia.fi

Lisätietoja:

Projektin verkkosivut: http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi
Lapin yliopistokustannus: http://www.ulapland.fi/?deptid=24073
 
 
Pohjoinen Filosofiyhdistys Agon ry järjestää avoimia filosofisia keskustelutilaisuuksia. Keskustelutilaisuudet järjestetään Lapin maakuntakirjaston (Jorma Eton tie 6) alakerran kokoushuoneessa, ellei toisin mainita.

AGONin kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/home/agon/

Keskustelutilaisuuksien ohjelma ja aikataulu:

Tiistaina 25.11. klo 18.00-19.30 Kalle Lampela alustaa aiheesta "Taide ja politiikka".

Keskiviikkona 3.12. klo 18.00-19.30 John Pajunen alustaa aiheesta "Ei niin vakavaa filosofiaa".

Tiistaina 9.12. klo 18.00-19.30 Jorma Leinonen alustaa aiheesta "Kosmologisen maailmankuvan muutos antiikista nykyaikaan".

Keskiviikkona 17.12. klo 18.00-19.30 Partow Izadi alustaa aiheesta "Kasvatuksen filosofiaa etsimässä".


Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 
Pohjoinen Filosofiyhdistys Agon ry järjestää avoimia filosofisia keskustelutilaisuuksia. Keskustelutilaisuudet järjestetään Lapin maakuntakirjaston (Jorma Eton tie 6) alakerran kokoushuoneessa, ellei toisin mainita.

AGONin kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/home/agon/

Keskustelutilaisuuksien ohjelma ja aikataulu:

Tiistaina 25.11. klo 18.00-19.30 Kalle Lampela alustaa aiheesta "Taide ja politiikka".

Keskiviikkona 3.12. klo 18.00-19.30 John Pajunen alustaa aiheesta "Ei niin vakavaa filosofiaa".

Tiistaina 9.12. klo 18.00-19.30 Jorma Leinonen alustaa aiheesta "Kosmologisen maailmankuvan muutos antiikista nykyaikaan".

Keskiviikkona 17.12. klo 18.00-19.30 Partow Izadi alustaa aiheesta "Kasvatuksen filosofiaa etsimässä".

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 
Pohjoinen Filosofiyhdistys Agon ry järjestää avoimia filosofisia keskustelutilaisuuksia. Keskustelutilaisuudet järjestetään Lapin maakuntakirjaston (Jorma Eton tie 6) alakerran kokoushuoneessa, ellei toisin mainita.

AGONin kotisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/home/agon/

Keskustelutilaisuuksien ohjelma ja aikataulu:

Tiistaina 25.11. klo 18.00-19.30 Kalle Lampela alustaa aiheesta "Taide ja politiikka".

Keskiviikkona 3.12. klo 18.00-19.30 John Pajunen alustaa aiheesta "Ei niin vakavaa filosofiaa".

Tiistaina 9.12. klo 18.00-19.30 Jorma Leinonen alustaa aiheesta "Kosmologisen maailmankuvan muutos antiikista nykyaikaan".

Keskiviikkona 17.12. klo 18.00-19.30 Partow Izadi alustaa aiheesta "Kasvatuksen filosofiaa etsimässä".

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 
Pohjoisen filosofiyhdistyksen AGONin seuraava yleisötilaisuus on
tiistaina 27.5. klo 17.30 - 19.00
Lapin maakuntakirjaston kokoushuoneessa.

Toivo Salonen alustaa aiheesta
"Demokritos - matemaatikko ja eetikko"
.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

http://www.ulapland.fi/home/agon/
 
 

Lapin yliopistossa järjestetään 29.8-1.9.2007 kymmenes Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen konferenssi. Kyseessä on monitieteinen kansainvälinen konferenssi, jonka aiheena on Locations of Emancipation, Emansipaation tilat ja paikat.

Konferenssissa tarkastellaan emansipaatiota eri tieteen- ja taiteenalojen näkökulmasta: toisaalta kysytään, miten eri tieteenalat lähestyvät ja problematisoivat emansipatorisia prosesseja, toisaalta pohditaan, miten tutkimus ja taide voivat itsessään olla emansipatorisia prosesseja. Konferenssi tarjoaa näin kohtaamispaikan ja keskustelufoorumin useiden humanistis-yhteiskuntatieteellisten ja taiteita tutkivien tieteenalojen sekä eri taiteenalojen edustajille.

Konferenssin järjestää Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitos / kulttuurihistorian oppiaine ja Pohjan tahto -tutkimushanke. Konferenssin kielenä on englanti. Konferenssi on avoin ja maksuton, mutta siihen tulee ilmoittautua ennakkoon osoitteeseen

Lisätietoja konferenssista löytyy konferenssin verkkosivuilta osoitteesta

www.ulapland.fi/emancipation  

Tervetuloa!

***********************************

Locations of Emancipation

X Conference of Art and Cultural Studies

August 29 - September 1 2007

University of Lapland, Rovaniemi

PROGRAM

Wednesday 29.8.2007
17.00-19.00        Academic get-together
19.00-21.00        Art exhibition openings & dinner

Thursday 30.8.2007
9.15-9.45        Professors Marja Tuominen and Aini Linjakumpu (University
of Lapland):         Opening of the Conference.
9.45-10.30        Professor Päivi Naskali (University of Lapland):
Emancipation - a modern concept?
10.30-11.15        PhD Lars Elenius (Luleå University of Technology):
Ethnicity as a changing location for emancipation.
11.15-12.15        Lunch
12.15-13.00        Professor Colin Foster (University of Pécs): Land Art
through Sociology.
13.00-13.45        Professor Zsolt Szijarto(University of Pécs): Nagygorbo -
a Village.
13.45-14.15        Coffee
14.15-14.45        PhD student/researcher Mervi Autti, Voluntas Polaris
project (University of Lapland): Single Women and Emancipation.
14.45-15.15         PhD student/researcher Pälvi Rantala, Voluntas Polaris
project (University of Lapland): Diverging individual in maintaining
unity of a community.
15.15-15.45        Post-Doctoral Scholar Petri Koikkalainen, Voluntas
Polaris project (University of Lapland):         Strong leadership and
emancipation? The case of president Urho Kekkonen and Lapland.
15.45-16.00        Professor Kärt Summatavet (Estonian Academy of Arts):
Closure of the day.

19.00-        Art exhibition openings (Colin Foster)
         Evening program
       
Friday 31.8.2007
9.15-10.00        Professor Jyrki Siukonen (Academy of Fine Arts): Set me
free. Re-reading Laestadius and         Palsa.
10.00-10.45        Professor Kärt Summatavet (Estonian Academy of Arts):
Handicrafts as a way of         empowering women communities.
10.45-11.45        Lunch
11.45-12.30        Professor Päikki Priha (University of Art and Design):
Textiles and national identity.
12.30-13.00        PhD student/researcher, Lecturer in Art Education, Mirja
Hiltunen (University of Lapland):         Celebration of collaboration –
Community-based Art Education in the North.
13.00-13.30        Coffee
13.30-14.00        PhD student/researcher Riitta Kontio, Voluntas Polaris
project (University of Lapland): North-        Calotte writers and
emancipation.
14.00-14.45        Professor Anna-Riitta Lindgren (University of Tromso):
Language as emancipation.
14.45-15.00         Professor Jyrki Siukonen (Academy of Fine Arts): Closure
of the day.

16.00-        Art exhibition openings (Mirja Hiltunen and Kalle Lampela &
Eemil Karila).
19.00-        Conference dinner

Saturday 1.9.2007
9.15-10.15        Artists Kalle Lampela & Eemil Karila: Ideal is out there.
Political dimensions of ideal in artistic         process.
10.15-11.00        Docent Veli-Pekka Lehtola (University of Oulu): Ethnic
emancipation.
11.00-12.00        Film director Reis Çelik (Istanbul): Film art as a form
of emancipation.
12.00-12.15        Professor Colin Foster (University of Pécs): Closure of
the Conference.
12.15-13.00        Concluding brunch

13.00-22.00         Film festival

Conference homepage: 

http://www.ulapland.fi/emancipation

Contact:
Sandra Wallenius

016-341 3249

Syndicate content