Pori

TAITEEN JA TIETEEN JÄRJESTYKSET JA LUOVAT PROSESSIT  25.10.2014


Seminaarin järjestävät Porin Filosofinen Seura ry ja Porin taidemuseo ja se pidetään Porin taidemuseossa, Eteläranta.


Seminaarin tavoite on selventää miten taiteen ja tieteen vuoropuhelu voi avata uusia ulottuvuuksia taideteoriassa ja taiteen kokemisessa kuvataiteissa ja musiikissa. Keskeinen teema on erilaisten järjestysmuotojen ja rakenteiden analyysi. Uusien järjestyksien ja ulottuvuuksien ymmärtäminen ja oppiminen auttaa paitsi taiteilijaa, säveltäjää ja tieteilijää myös katsojaa tai kokijaa ymmärtämään ja kokemaan taiteellista ilmaisua ja kulttuuria uusilla tavoilla. Taide ammentaa teemansa ja ideansa mitä erilaisimmista lähteistä, mm. uskonnosta, historiasta, arjesta ja mielikuvituksesta. Taide toimii yleistämällä, rajaamalla, käsitteellistämällä; ymmärryksestä ja ymmärtämättömyydestä. Taiteellisella luovuudella ja kulttuurilla ei ole näkyviä rajoja saati muuttumattomia määritelmiä.

Kaikessa taiteessa on kuitenkin havaittavissa järjestystä, rakennetta, muutosta ja liikettä. Seminaarissa tarkastellaan taiteen järjestyksiä, struktuureja ja luovia prosesseja sekä taiteen kokemuksellisuutta. Tiede ja taide saattavat ammentaa yhteisistä lähteistä. Millaisia nämä lähteet ovat ja onko tieteen ja taiteen "keksimisen konteksteissa" merkittäviä eroja?

 

OHJELMA

12.00-14.00         Lounas / kahvi / välipala / tutustuminen museon näyttelyihin

14.00-14.15         Seminaarin avaus

14.15-14.50         Nerous ja luovuus Immanuel Kantilla, FL Lauri Mehtonen, Tampereen yliopisto

14.50-15.25         Ajattelun murros modernissa taiteessa ja sen suhde tieteeseen, dos. Irmeli Hautamäki, Helsingin yliopisto

15.25-16.00         Surrealismin Metodinen Inspiraatio, dos. Timo Kaitaro, Helsingin yliopisto

16.00-16.30         Kahvi / välipala (30 min.)

16.30-17.05         Hyvät, pahat, generatiiviset: Paul Feyerabendin ja David Bohmin ajatuksia luovuudesta, FM Petteri Limnell, Tampereen yliopisto

17.05-17.40         Tieteen ja taiteen järjestykset Bohm-Biederman –kirjeenvaihdon valossa, dos. Paavo Pylkkänen, Helsingin yliopisto, Skövden korkeakoulu

17.40-18.15         Taiteen järjestysmuodoista: havainnon ja ajan merkitys taidekokemuksen jäsentymisessä, FT Timo Laiho (Helsingin yliopisto)

18.15-18.45         Kahvi / välipala (30 min.)

18.45-19.20         Biotieteestä taiteeseen, dos. taiteilija Merja Markkula, Kuusiston taidekartano

19.20-20.00         Keskustelu / paneeli

 

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittautumiset osoitteeseen porinfilosofinenseura at gmail.com

Seminaari pidetään taidemuseon kokoustiloissa (2. kerros).  Lisätietoja: Petteri Limnell, petteri.limnell at pori.fi


CFP:

RAPPIO! - kevätseminaari turhan tutkijoille

Tutkitko populaari-, historia-, teknologia- tai muiden kulttuurien 'hävettäviä' alueita? Oletko kohdannut tutkimustasi esitellessä tilanteita, joissa aiheesi oikeutusta epäillään? Onko sinulta kysytty, kuinka tuollaista voidaan yleensäkään tehdä saati sitten tutkia? Koetko joutuvasi selittelemään aineistojasi, metodejasi ja tuloksiasi?

Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaine järjestää yhteistyössä IIPC:n (International Institution of Popular Culture) ja paikallisten toimijoiden kanssa RAPPIO! -seminaarin perjantaina 15.4.2011 Porin yliopistokeskuksessa, vanhan Puuvillatehtaan miljöössä. Rappioteemaan ulkoisestikin sopiva historiallinen rakennuskompleksi on kehtona useille arveluttaville vapaa-ajan toiminnoille (esim. kahvila A-oikeuksin, taistelulaji- ja crossfit-sali, lainsuojaton teatteri sekä yliopisto-opiskelijoiden biletila).

Kulttuurintutkijoiden usein kohtaamia ongelmatilanteita kieli poskessa lähestyvä seminaari on suunnattu kaikille viihteellisten ja yleensäkin 'turhien' aiheiden tutkijoille. Tilaisuudella halutaan tuoda esiin näkemystä siitä, että kulttuuristen ilmiöiden ja prosessien tutkimuksessa ei ole olemassa kohteita, joita ei sovi tai kannata tarkastella. Iltaohjelma noudattaa seminaarin teemaa: Rappiobileissä voit ottaa konkreettista tuntumaa nyky-yhteiskunnan dekadenssiin.

Pyydämme nyt ehdotuksia seminaarin sisällöiksi. Voit ehdottaa esimerkiksi toiminnallista työpajaa, paneelikeskustelua, perinteistä työryhmäsessiota tai esitystä johonkin edellä mainituista.

Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi:
•       Oman tutkimuksen esittely
•       Populaaritutkimuksen kritiikki
•       Oman tutkimuksen saama vastaanotto
•       Viihteellisen aiheen 'hyväksi' kontekstualisoiminen
•       Muut tutkimustyöhön liittyvät ongelmat (esim. tutkimusetiikka)

Lähetä max. 500 sanan abstrakti 1.11.2010 mennessä osoitteella riikka.turtiainen(at)utu.fi tai sari.ostman(at)utu.fi. Seminaarin ohjelma tarkentuu ehdotusten perusteella 10.1.2011 mennessä, jonka jälkeen alkaa työryhmiin ilmoittautuminen.
 

Syndicate content