Brev till Lagerborg den 9.11.1938

Aihepiirit: Lagerborg Rolf, brev
Julkaistu: 09.11.1938
Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 19.01.2010
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 9.11.1938.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2969

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2010.

The Edvard Westermarck Online Collection
, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Liitteet

Brev 2969: 2969.pdf
Tusculum
9.XI.1938

K. vän,                                

    Tack för meddelandet
om Backmanssons skizz av 1923. Den
intresserar mig inte alls. Annat hade
det varit om hans skizz av 1907,
målad i Fez, utbjudits till salu,
men den fick jag inte köpa ehuru
han givit den åt mig och jag
åt min svägerska Alfhild, utan
den hamnade i vår legation i Köpen-
hamn. – Igår e. m. anlände jag
hit försenad av dimma. Havet
låg absolut lugnt hela vägen. Här
är vackert och varmt. Mitt manuskript
stannade kvar i London för att tryckas
och korrekturen komma lit/efter hand.
   
I marginalen:    Tillgivna vännen, E. W.