Brev till Lagerborg den 4.5.1930

Julkaistu: 04.05.1930
Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 26.12.2007
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 4.5.1930.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2936

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection
, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Liitteet

Brev 2936: 2936.pdf
                Burpham    4/V 30
Guildford
    Käre Vän,
         Tack för brevet med dina
glädjande underrättelser. Jag
har just skrivit ett brev till
fakulteten, varav en kopia
närsluten. Tack också för det
andra brevet jämte utklippet.
Jag hoppas att Du fick mitt,
som avsändes för några
dagar sedan.
      Med bästa välgångsönskningar
        Din tillgivna
            Edv Wck.

       
           
          
                                        Vänd