Brev till Lagerborg den 20.11.1927

Julkaistu: 20.11.1927
Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 26.12.2007
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 2o.11.1927.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2920

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.Liitteet

Brev 2920: 2920.pdf
Gästis
  Ekenäs
              20. nov. 1927.

Broder,

      Tack, tack, tack!
jag vet inte huru
mycket jag skall
tacka Dig. Din
stora artikel var
gruvligt överdriven,
på sina ställen
verkligt hårresande;
men briljant skriven,

[2]

så som endast
Du kan skriva,
och så uppfylld
av värme och vän-
skap, att den fuktade
både ögon och kinder.
        jag tillbringar
en dag i Ekenäs
för att fira min
systers födelsedag –
vi äro ju falska
tvillingar. Hon ber att
få förena sej i
mina hälsningar.
    Din tillgivna vän
    Edv. Westermarck.