Utvecklingens blinda syfte

Julkaistu: 30.01.1989
Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 21.01.2008
Intervju med Georg Henrik von Wright om "vart samhället är på väg". Videoklippet är 38 minuter långt.

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=7&ag=69&t=388&a=3243